Více času na podstatné

Zpravodajství - OVZDUŠÍ

14.10.2009 13:49

Návrh zákona o ochraně ovzduší chce kontrolu domácností a poplatky za kotle

Poplatky se mají podle návrhu týkat spalovacích zdrojů v domácnostech o příkonu 15 až 300 kW na pevná paliva a připojených na ústřední vytápění, které nevyhovují emisním a technickým požadavkům zákona Ministerstvo životního prostředí (MŽP) rozeslalo během září ostatním vládním resortům k...
05.10.2009 09:06

Vypalování porostů je nezákonné

Pokud dojde k vypalování porostů konkrétní fyzickou nebo právnickou osobou, pamatuje na tuto situaci několik právních předpisů; Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů zakazuje vypalování...
21.09.2009 08:47

Popis problému s novelou nařízení vlády č. 615/2006 Sb. která je ve vnějším připomínkovém řízení

V roce 2006 bylo velmi obšírně vytvořeno Nařízení vlády č. 353/2002 Sb. Toto nařízení vlády se zabývá emisními limity do ovzduší z průmyslových a zemědělských zdrojů. Na rozdíl od jednodušších technologií spalovacích procesů představuje tento předpis emisní limity pro 90% ČS průmyslu a zahrnuje...
15.09.2009 13:20

Ministerstvo připravilo nový zákon pro ochranu ovzduší

Tisková zpráva: 15.09.2009 Ministerstvo životního prostředí dnes rozeslalo ostatním vládním resortům k připomínkám návrh nového zákona o ochraně ovzduší, který má přinést v příštích letech zásadní zlepšení kvality ovzduší a především efektivnější ochranu obyvatel České republiky před imisní zátěží....
08.09.2009 09:32

Vyhláška č. 279/2009 Sb. o předcházení emisím regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů

Tato vyhláška v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství upravuje a stanoví vzor žádosti o povolení k použití hydrochlorfluoruhlovodíků jako náhrady za halony, vzor evidenční knihy zařízení, způsob označení regulované látky a výrobku, který ji obsahuje, vzor oznámení a...

Proč si pořídit naší Věrnostní kartu?

 • pravidelné novinky emailem
 • informace z jednání parlamentu a vlády
 • přehled legislativních novinek
 • podklady pro připomínkové řízení
 • přehled účinnosti nových předpisů
 • aktuální stav vývoje nového předpisu
 • legislativu EU (věstník, konzultace...)
 • další podrobnosti ZDE

Provoz kotlů ve zkratce:

 • Od 1.1.2014 platí v ČR zákaz prodeje kotlů 1. a 2. třídy.
 • Od 1.1.2018 nastane v ČR zákaz prodeje kotlů 3. třídy. Bude povoleno prodávat pouze kotle 4. třídy a vyšší.
 • Od září 2022 bude zakázáno provozovat lokální topeniště první a druhé emisní třídy.
 • Nejpozději do konce roku 2016 je nutné nechat zkontrolovat technický stav kotle (pevné palivo, příkon od 10 do 300 kW, kotel jako zdroj pro ústřední vytápění), kontrola se opakuje každé dva roky. Kontrolu provádí odborně způsobilá osoba (seznam ZDE). 
 • Vzory, lhůty čištění a kontrol spalinové cesty viz vyhláška č. 34/2016.
 • Kotlíkové dotace - více ZDE

Rychlá navigace:

 

Seznam odborně způsobilých osob pro kontroly kotlů

Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.
Metodický pokyn - sčítání a zařazování zdrojů (Věstník MŽP č. 7/2013)

Příručka ochrany kvality ovzduší

Autorizované laboratoře pro měření emisí
Směrnice o průmyslových emisích
Hodnocení dopadu implementace směrnice EU o průmyslových emisích

Ověřovatelé emisí skleníkových plynů

EU ETS (emisní obchodování)

Revizní technici komínů

Společenstvo kominíků ČR

Cert. osoby a společností – nakládání s reg. látkami a fluorovanými skleníkovými plyny

Osoby - povolení k zacházení s regulovanými chladivy

AO ke zpracování odborných posudků

AO ke zpracování rozptylových stu­dií