Více času na podstatné

 

Novinky

19.05.2021 16:32

Projekt HORIZON 2020 demonstruje v ČR bezpečné využití recyklované vody

Za účasti náměstka pražského primátora Petra Hlubučka, předsedy představenstva Pražské vodohospodářské společnosti Pavla Válka a generálního ředitele společnosti Pražské vodovody a kanalizace Petra...
12.05.2021 18:43

Senátorka Seitlová k šetření havárie na Bečvě: právní nedostatky, organizační slabiny i personální selhání

Z šetření Jitky Seitlové vyplývají organizační slabiny, nedostatky v právních předpisech a zásadní personální selhání, jejichž důvody jsou nejasné. Zabezpečení provázaného systému opatření při...
07.05.2021 11:37

Připomínky: Novela NV o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod

Novela nařízení vlády č. 401/2015 Sb. reaguje na výtky Evropské komise uplatněné v rámci řízení EU Pilot 8837/16/ENVI ve věci provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24....
05.05.2021 16:17

Diskuze o možnosti srovnání podmínek při kácení v ochranném pásmu se dala opět do pohybu

Jak jsme Vás informovali v březnu letošního roku pan poslanec Kott se svým pozměňovacím návrhem k zákonu o ochraně přírody a krajiny snaží srovnat postavení vodohospodářské infrastruktury vůči...
23.04.2021 16:34

Dotazník k revizi nařízení o E-PRTR

Evropská komise zveřejnila dotazník k probíhající revizi nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek. Dotazník je...
14.04.2021 17:30

Inspektoři ČIŽP nejdříve provoz čistírny zastavili a potom dali jejímu provozovateli pokutu 460 tisíc korun

Při kontrole „Čistírny odpadních vod Březhrad“ (ČOV), zahájené v květnu 2019, zjistili inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Hradci Králové závažné porušení integrovaného povolení....
08.04.2021 16:36

Norská výzva pomůže najít cestu, jak zbavit řeky zbytků léčiv a hormonů

I když je čištění odpadních vod u nás na pokročilé úrovni, ne vždy dokážeme zbavit vodu všech nečistot. Výzkumy prokázaly, že se v povrchových vodách vyskytují zbytky antibiotik, hormonů a jiných...
06.04.2021 17:58

MŽP vydalo další číslo Věstníku

Ministerstvo životního prostředí vydalo nové číslo Věstníku MŽP, který obsahuje: Sdělení odboru ochrany vod a odboru legislativního MŽP k vypouštění odpadních vod z odlehčovacích komor po novelizaci...
06.04.2021 17:45

Připomínky: Novela vodního zákona

Cílem navrhované právní úpravy spočívá v legislativním nastavení řešení havárií mimořádného rozsahu a zpřísnění sankcí na úseku havárií, nedovoleného vypouštění odpadních vod s obsahem nebezpečných...
06.04.2021 08:32

Znečištěné řeky "vydechují" skleníkové plyny

Na první pohled by se mohlo zdát, že Nová teritoria jsou jednou z nejzelenějších oblastí Hongkongu. Je to převážně venkovská oblast, kde jsou rozlehlé plochy zemědělské půdy, zeleně, mokřadů, hor,...