Více času na podstatné

 

Novinky

14.02.2023 15:26

Za vypuštění nebezpečných látek do řek bude hrozit pokuta až 25 milionů

Za vypuštění nebezpečných látek do řek by měly podniky platit pokutu v maximální výši 25 milionů korun oproti současným pěti milionům. Přísnější tresty hrozí i při dalších proviněních v souvislosti...
08.02.2023 18:14

Vláda schválila vyhodnocení pokračování ekoauditu. MŽP reviduje nároky některých předpisů v oblasti životního prostředí na podnět byznysu třináctým rokem

Vláda schválila vyhodnocení pokračování ekoauditu. MŽP reviduje nároky některých předpisů v oblasti životního prostředí na podnět byznysu třináctým rokem MŽP vyhodnotilo další etapu ekoauditu....
01.02.2023 07:45

Okresní soud ve Vsetíně začne projednávat případ otravy řeky Bečvy

Okresní soud ve Vsetíně začne v pondělí projednávat případ otravy řeky Bečvy ze září 2020. Na hlavní líčení si vyčlenil 39 jednacích dní, nařízené je do letošního prosince. Obžalobě v případu čelí...
20.01.2023 17:53

Připomínky EU: Městské odpadní vody / Kvalita ovzduší / Integrované hospodaření s vodou

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh směrnice přijaté Komisí k pravidlům EU o čištění městských odpadních vod. Zajištění nezávadnosti a bezpečnosti městských odpadních vod je...
11.01.2023 10:12

Životní prostředí si stojí za „zbytečným a nebezpečným” návrhem ústavní ochrany vody. Připomínky vypořádá do konce ledna

Ministerstvo životního prostředí brání svůj návrh na ústavně zakotvenou ochranu vody a půdy. Chystanou změnu ústavy koncem loňského roku v rámci meziresortního připomínkového řízení tvrdě...
31.12.2022 11:52

Kraj Vysočina zpracoval plán pro zvládání sucha, aplikace bude na krajském webu

Kraj Vysočina letos dokončil plán pro zvládání sucha. Má podobu webové aplikace, která je propojená s řadou databází a dalšími zdroji aktuálních informací například od podniků povodí. Formou...
11.12.2022 14:47

Připomínky - EKOAUDIT

Materiál „Návrhy na řešení opatření k posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v České republice z pohledu právních předpisů na ochranu životního prostředí“ (dále jen „Ekoaudit“) předkládá...
05.12.2022 20:24

Připomínky: Novela NV, kterou se stanoví seznam znečišťujících látek

Navržená právní úprava je rozdělena do dvou hlavních bodů. Prvním z nich je rozšíření seznamu znečišťujících látek sledovaných pro účely ohlašování do IRZ v únicích do vody (příloha č. 1), a to o...
03.11.2022 14:45

Zákon o ústavní ochraně vody by mohl platit od července 2023

Posílit ochranu životního prostředí a apelovat na šetrné využívání vody a půdy je cílem návrhu zákona na ústavní ochranu vody, který ministerstvo životního prostředí (MŽP) v úterý poslalo do...
28.09.2022 09:50

Nově založená Komise zajistí lepší spolupráci mezi kraji v době mimořádného sucha

Nová Ústřední komise pro sucho založená Ministerstvem zemědělství (MZe) ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí (MŽP) bude koordinovat práci krajů v obdobích mimořádného sucha. Zasednou v...