Více času na podstatné

Zpravodajství - OVZDUŠÍ

25.07.2017 14:41

Ústavní soud ponechal úředníkům pravomoc kontrolovat domácí topeniště

Zamítl tak návrh pravicových poslanců na zrušení části zákona o ochraně ovzduší. Poslanci v možnosti kontrol spatřovali vážný zásah do práva na nedotknutelnost obydlí. Plénum Ústavního soudu (soudce zpravodaj Ludvík David) zamítlo návrh skupiny 41 poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České...
10.07.2017 12:33

EEA: Uhelné elektrárny zůstávají v Evropě nejvyšším průmyslovým znečišťovatelem

Uhelné evropské elektrárny jsou zodpovědné za největší množství znečišťujících látek, které se vypouštějí do ovzduší. Uvedla to koncem minulého týdne Evropská agentura pro životní prostředí (EEA). EEA analyzovala emise z největších průmyslových zařízení, včetně elektráren, petrochemických rafinérií...
29.06.2017 07:58

Startuje další kotlíková výzva v Moravskoslezském kraji

Už dnes si zájemci o nový ekologický kotel mohou začít připravovat elektronickou žádost na adrese https://kotliky.msk.cz/. Podporovanými zdroji vytápění jsou v tomto kole automatické kombinované kotle (uhlí/biomasa), kotle výhradně na biomasu (automatické i s ručním přikládáním),...
26.06.2017 19:41

Za špatné provozování domácích kotlů zatím pokuty nepadly

Novela zákona o ochraně ovzduší, která od ledna umožnila úředníkům kontrolovat kotle přímo v domech, zatím žádné pokuty nepřinesla. Příliš nevzrostl ani celkový počet kontrol. Upozornění na spalování nevhodných látek přichází na radnice většinou od sousedů. Úředníci připouštějí, že mnoho oznámení...
17.06.2017 12:36

Šéfka WHO: Pokud se nebude plnit Pařížská dohoda, bude to mít velký dopad na zdraví lidí

Přes milion lidí ročně v Evropě zemře kvůli znečištěnému životnímu prostředí, říká v exkluzivním rozhovoru pro HN Zsuzsanna Jakabová, šéfka Světové zdravotnické organizace pro Evropu. Zasazuje se o to, aby o investicích do snížení enviromentálního znečištění rozhodovali i starostové měst a hejtmani...
16.06.2017 12:43

Evropský parlament podpořil omezování emisí od roku 2018

Evropský parlament ve středu v prvním čtení schválil nařízení ukládající členským státům začít od roku 2018 omezovat emise skleníkových plynů. Nová legislativa má Evropské unii pomoci dosáhnout snížení emisí do roku 2030 o 30 procent oproti úrovni z roku...
07.06.2017 20:01

Radní Brna schválili akční plán pro zlepšení kvality ovzduší

To obsahuje dvacítku opatření. Hlavními čtyřmi úkoly je dostat lidi z aut a motivovat je k použití MHD, důkladněji uklízet silnice, mít více zeleně a také více informovat občany. Novinářům to dnes řekl primátorův náměstek Martin Ander (SZ). Součástí plánu je studie proveditelnosti pro zavedení...

Proč si pořídit naší Věrnostní kartu?

 • pravidelné novinky emailem
 • informace z jednání parlamentu a vlády
 • přehled legislativních novinek
 • podklady pro připomínkové řízení
 • přehled účinnosti nových předpisů
 • aktuální stav vývoje nového předpisu
 • legislativu EU (věstník, konzultace...)
 • další podrobnosti ZDE

Provoz kotlů ve zkratce:

 • Od 1.1.2014 platí v ČR zákaz prodeje kotlů 1. a 2. třídy.
 • Od 1.1.2018 nastane v ČR zákaz prodeje kotlů 3. třídy. Bude povoleno prodávat pouze kotle 4. třídy a vyšší.
 • Od září 2022 bude zakázáno provozovat lokální topeniště první a druhé emisní třídy.
 • Nejpozději do konce roku 2016 je nutné nechat zkontrolovat technický stav kotle (pevné palivo, příkon od 10 do 300 kW, kotel jako zdroj pro ústřední vytápění), kontrola se opakuje každé dva roky. Kontrolu provádí odborně způsobilá osoba (seznam ZDE). 
 • Vzory, lhůty čištění a kontrol spalinové cesty viz vyhláška č. 34/2016.
 • Kotlíkové dotace - více ZDE

Rychlá navigace:

 

Seznam odborně způsobilých osob pro kontroly kotlů

Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.
Metodický pokyn - sčítání a zařazování zdrojů (Věstník MŽP č. 7/2013)

Příručka ochrany kvality ovzduší

Autorizované laboratoře pro měření emisí
Směrnice o průmyslových emisích
Hodnocení dopadu implementace směrnice EU o průmyslových emisích

Ověřovatelé emisí skleníkových plynů

EU ETS (emisní obchodování)

Revizní technici komínů

Společenstvo kominíků ČR

Cert. osoby a společností – nakládání s reg. látkami a fluorovanými skleníkovými plyny

Osoby - povolení k zacházení s regulovanými chladivy

AO ke zpracování odborných posudků

AO ke zpracování rozptylových stu­dií