Více času na podstatné

Pokyny ECHA

Pro snazší orientaci a aplikaci povinností vyplývajících z právních předpisů vydává ECHA řadu pokynů. Ty jsou zaměřené na praxi a vznikají ve spolupráci se zástupci státní správy, průmyslu nebo neziskových organizací. Níže uvádíme vybraný přehled pokynů. Kompletní seznam a nejaktuálnější verze naleznete na stránkách ECHA.

 

REACH

CLP

Biocidní látky

PIC