Více času na podstatné

Seminář: Biocidy a detergenty 2016, 6. 10. 2016 - Praha

Problematiku nakládání s biocidy a účinnými látkami upravuje Nařízení (EU) 528/2012 zahrnující pravidla pro používání a uvádění na trh biocidních přípravků určených například k ochraně lidí, zvířat, nebo předmětů proti škodlivým organismům. Primárním cílem nařízení je sdílení informací o účinných látkách a přípravcích schválených a povolených v EU za účelem ochrany životního prostředí a lidského zdraví. Nařízení má dopad na celý dodavatelský řetězec zahrnující výrobce, dovozce, distributory i obchodníky (vč. eshopů) chemických přípravků a detergentů. Součástí programu semináře bude také úzce provázané Nařízení (EU) 648/2004 o detergentech.

 

Cílem semináře je seznámit posluchače s aktuálním i dohledném dění v této rozsáhlé problematice z legislativního pohledu a zejména pak na praktických příkladech ukázat jak správně postupovat při harmonizaci činnosti firmy s platnou legislativou. Účastníci budou seznámeni především s novelou zákona o biocidech. Více informací o aktuálním a očekáváném dění v problematice naleznete ZDE.

 

Vybraná témata:

 • aktuální vývoj legislativy v ČR a EU
 • základní přehled povinností při uvádění biocidů a detergentů na trh včetně tzv. ošetřených předmětů
 • označování biocidních látek a detergentů
 • účinné látky – schvalování, oprávnění dodavatelé, postup po zapsání do seznamu schválených účinných látek
 • získávání povolení
 • in situ generované účinné látky
 • kontrolní činnost a poplatky

 

Program semináře:

 • 8.30 - registrace
 • 9.00 – začátek semináře
 • 12.00 – oběd
 • 15.00 – ukončení semináře

 

Přednášející: Ing. Oldřich Petira, CSc.

 

Termín a místo konání: 6. 10. 2016, Praha

                                 Konferenční centrum GreenPoint

                                            Dvouletky 529/ 42

                                 100 00 Praha 10

                                 [mapa]

 

Cílová skupina: Seminář je určen všem podnikům dotčeným nařízením o biocidech a detergentech, ať to jsou výrobci, dovozci, následní uživatelé nebo distributoři.

 

Výše vložného: 2 200 Kč včetně 21% DPH. UPOZORŇUJEME, že pro držitele Věrnostních karet www.tretiruka.cz, je vložné sníženo na 1 850 Kč vč. DPH (více informací k Věrnostní kartě www.tretiruka.cz - ZDE)

 


Pořadatel:
České ekologické manažerské centrum
28. pluku 524/25, 101 00 Praha 10
Tel.: 274 784 417, FAX: 274 775 869
https://www.cemc.cz, cemc@cemc.cz
IČO: 45249741, DIČ: CZ45249741

 

Seminář: Biocidy a detergenty 2016, 6. 10. 2016, Praha

POKYNY PRO PLATBU VLOŽNÉHO: vložné je nutné uradit bezhotovostně na bankovní účet: 27534061/0100 (jako variabilní symbol použijte Vaše IČO), a to nejpozději do 29.09.2016. Daňový doklad obdrží účastníci semináře u prezence. Po předchozí domluvě je možné uhradit vložné i v hotovosti. V ceně vložného je zahrnuto občerstvení po celý den konání semináře. Přijetí přihlášky potvrzujeme automaticky do dvou pracovních dnů, v případě neobdržení potvrzení nás neprodleně kontaktujte!

Stornovat lze odeslanou přihlášku pouze písemně, a to tak, aby storno bylo organizátorům doručeno do 29.09.2016. Zruší-li závazně přihlášený účastník svou účast po uzávěrce nebo se akce nezúčastní, vložné nevracíme a neuhrazené platby dodatečně fakturujeme.