Více času na podstatné

Nařízení REACH a CLP 2016, 29. 9. 2016 - Praha

Nařízení REACH a CLP mají nepopíratelný dopad na činnost firem při nakládání s chemickými látkami a směsmi. Přestože obě nařízení platí již řadu let, stále se firmy potýkají s některými základními nedostatky. Příkladem mohou být bezpečnostní listy, u kterých nastala poslední velká změna k 1. 6. 2015. Ta se týkala především podoby bezpečnostních listů a sjednocení klasifikací a označování pro látky i směsi.

 

České ekologické manažerské centrum (CEMC) si Vás dovoluje pozvat na seminář, který se zaměří především na cílovou skupinu následných uživatelů. Účastníci budou seznámeni s aktuálním vývojem chemické legislativy, budou informováni o základních postupech a principech souvisejících s jejich činností v dodavatelském řetězci. Jelikož lze předpokládat v následujícím období vyšší intenzitu kontrolních úřadů, zaměří se seminář zejména na praxi. Součástí bude také informace o novely zákona o biocidech novelizující zákon o chemických látkách a zákon o správních poplatcích. Více informací o aktuálním a očekáváném dění v problematice naleznete ZDE.

 

Vybraná témata (z pohledu následného uživatele a předcházení restrikcím):

 • legislativa
 • bezpečnostní listy
 • zpracování rozšířených bezpečnostních listů pro látky a směsi (expoziční scénáře) z pohledu všech účastníků v dodavatelském řetězci
 • klasifikace, označování a balení látek a směsí
 • postup následných uživatelů při používání registrovaných nebezpečných látek
 • předměty a problematika SVHC látek
 • postup po získání povolení pro látky zařazené do přílohy XIV nařízení REACH
 • příloha č. XVII a další…

 

Přednášející: Ing. Oldřich Petira, CSc.

 

Program semináře:

 • 8.30 - registrace
 • 9.00 – začátek semináře
 • 12.00 – oběd
 • 15.00 – ukončení semináře

 

Termín a místo konání: 29. 9. 2016, Praha

                                 Konferenční centrum GreenPoint

                                            Dvouletky 529/ 42

                                 100 00 Praha 10

                                 [mapa]

 

 

Cílová skupina: Seminář je určen zejména následným uživatelům, ale i ostatním pracovníkům odpovědným za nakládání s chemickými látkami anebo pracovníkům státní správy a samosprávy.

 

Výše vložného: 2 200 Kč včetně 21% DPH. UPOZORŇUJEME, že pro držitele Věrnostních karet www.tretiruka.cz, je vložné sníženo na 1 850 Kč vč. DPH (více informací k Věrnostní kartě www.tretiruka.cz - ZDE)

 Pořadatel:
České ekologické manažerské centrum
28. pluku 524/25, 101 00 Praha 10
Tel.: 274 784 417, FAX.: 274 775 869
https://www.cemc.cz, cemc@cemc.cz
IČO: 45249741, DIČ: CZ45249741

 

Nařízení REACH a CLP 2016, 29. 9. 2016, Praha

Vyplňte prosím níže uvedené údaje:

POKYNY PRO PLATBU VLOŽNÉHO: vložné je nutné uradit bezhotovostně na bankovní účet: 27534061/0100 (jako variabilní symbol použijte Vaše IČO), a to nejpozději do 20.09.2016. Daňový doklad obdrží účastníci semináře u prezence. Po předchozí domluvě je možné uhradit vložné i v hotovosti. V ceně vložného je zahrnuto občerstvení po celý den konání semináře. Přijetí přihlášky potvrzujeme automaticky do dvou pracovních dnů, v případě neobdržení potvrzení nás neprodleně kontaktujte!

Stornovat lze odeslanou přihlášku pouze písemně, a to tak, aby storno bylo organizátorům doručeno do 20.09.2016. Zruší-li závazně přihlášený účastník svou účast po uzávěrce nebo se akce nezúčastní, vložné nevracíme a neuhrazené platby dodatečně fakturujeme.