Více času na podstatné

Copyright

Aplikace, zdrojový kód, veškeré ilustrace, obrázky, grafické symboly a texty jsou předmětem autorských práv Českého ekologického manažerského centra (dále CEMC). Pro případné komerční využití je vyžadován písemný souhlas CEMC. Bez vědomí této organizace je zakázáno aplikaci kopírovat, modifikovat a dále distribuovat.

 

České ekologické manažerské centrum

28. pluku 524/25

101 00 Praha 10

IČO:  45249741

DIČ: CZ45249741

https://www.cemc.cz

cemc@cemc.cz