Více času na podstatné

Popis hry:

 
Základní informace o hře:
 1. Jak si hru vyzkoušet: Hra je dostupná na těchto internetových stránkách, stránkách Facebookového profilu Šetřílků, a také prostřednictvím mobilních telefonů a tabletů s operačním systémem Google Android a iOS.
 2. Délka hry: hra se hraje po dobu 40 dní, přičemž za jeden reálný den ve hře utečou pomyslné tři měsíce (rozděleno na období jaro/léto/podzim/zima). Celkem tedy ovlivňujete rozpočet rodiny Šetřílků po dobu 10 let jejich života. Pokud v některý den nebudete moci hru hrát, pak se automaticky pozastaví do vašeho dalšího přihlášení.
 3. Ovládací prvky: základní přehled ovládacích prvků naleznete níže na připravených screenshotech.
 4. Rozpočet rodiny: příjmy rodiny jsou předem nadefinované a nelze je ovlivnit. Ovlivnit lze pouze výdaje rodiny například skrze jejich přání, nákupem spotřebičů s nižšími náklady na provoz, zateplením domu, změnou dodavatele, záměnou otopného systému apod. Jediným způsobem jak získat finanční prostředky je spoření, anebo prodej vysloužilých spotřebičů. Pokud potřebujete další finanční prostředky a nechcete využít některé z připravených půjček, pak musíte počkat do druhého dne, kdy na účtu rodiny přibydou příjmy za 3 měsíce (jedno období).
 5. Nákup spotřebiče: pokud jste se rozhodli pro nákup některého ze spotřebičů, pak se nejprve seznamte s jeho parametry. Sledujte primárně cenu a jeho provozní parametry, přičemž jste přehledně informování, zda jeho nákupem a záměnou za současný spotřebič se spotřeba daného média sníží (zelený symbol), anebo naopak zvýší (červený symbol). Nezapomínejte zohlednit také kvalitu výrobce, která ovlivní poruchovost spotřebiče (tři hvězdičky = nejspolehlivější výrobce). Pokud byste se chtěli dozvědět více, pak jsme u vybraných spotřebičů, ve spolupráci s časopisem dTEST, do hry zakomponovali rady pro spotřebitele.
 6. Prodej spotřebiče: nákup spotřebiče je automaticky zakončen prodejem současného spotřebiče. Při prodeji může hráč buď vysloužilý spotřebič prodat a získat určitý finanční obnos, anebo může ověřit své znalosti a získat přímo body. Je na každém z hráčů jakou strategii zvolí, a který ze způsobí jim dopomůže k vyššímu celkovému bodovému zisku.
 7. Přehled spotřebičů: k přehledu spotřebičů lze přejít prostřednictvím menu, anebo přímo kliknutím na daný spotřebič. Na počátku hry je omezeno množství spotřebičů, avšak toto množství postupně narůstá, a to po uplynutí každého roku (4 reálných dní). Pokud nakupujete spotřebič např. v zimě, pak je někdy vhodné počkat na jaro následujícího roku, kdy bude výběr bohatší a je možné zakoupit levnější spotřebič s nižšími provozními náklady. Avšak upozorňujeme, že toto nemusí být vždy pravidlem.
 8. Poruchovost: jak to tak bývá, tak i v reálném životě se sem tam něco porouchá. Hra na toto také pamatuje a sem tam je nutné něco opravit. Sice se jedná o náhodný prvek, ale pravděpodobnost poruchy zvyšuje stáři spotřebiče a nižší kvalita výrobce. Když nastane porucha, pak se spotřebič automaticky opraví a odečte z rozpočtu odpovídající částku.
 9. Energetická bilance: ve hře jste mimo jiné informováni i aktuálním poměru tepelných ztrát v domě. Tento graf zobrazuje, kde uniká nejvíce tepla a tedy, na které části rekonstrukce domu je ideální je jako první zaměřit. Údaj o celkové spotřebě domu je pak uveden v kWh/rok, přičemž toto číslo automaticky mění barvu, až na zelenou v závislosti jak se vám daří snižovat energetickou náročnost domu. (Pozn. pokud byste tuto hodnotu chtěli převést na plochu metru čtverečního, pak číslo vydělte 190m2, což je plocha rodinného domu uvažovaného ve hře). Při renovaci domu se pak obdobně jako v případě spotřebičů dozvíte, o kolik procent se sníží celková roční spotřeba tepla (zeleně = snížení, červeně = zvýšení).
 10. Vytápění a příprava teplé vody: v základu je dům vytápěn dosluhujícím kotlem na hnědé uhlí. Ve hře můžete volit z mnoha typů vytápění, od zemního plynu až přes typy s tepelnými čerpadly a můžete si tak ověřit návratnost těchto investic. Jelikož je jedná o značnou investici, pak doporučujeme bedlivě zvážit tento nákup a uvažovat, že se paliva liší v ceně. Tedy například kotel na koks má vyšší účinnost a spotřebuje méně paliva, ale koks je ve srovnání s hnědým uhlím daleko dražší a ve výsledku vás vytápění bude stát více, než před nákupem nového kotle. Více informací naleznete např. v naší vzdělávací sekci.
 11. Náhodné jevy: každý den mimo kvízovou otázku nastane také jeden z náhodných jevů, který nemůžete ovlivnit. Tyto jevy se střídají náhodně, což si můžete ověřit např. při opakovaném hraní. Smyslem těchto jevů je zanést do hry prvek reálného života, kdy nikdy nevíte co nastane a jak se změní rozpočet, i když sebe lépe plánujete.
 12. Akční nabídky: pokud plánujete nákup nového spotřebiče, pak vám doporučujeme sledovat akční nabídky, které naleznete v části s finanční bilancí. Tyto nabídky vám mohou ušetřit značné prostředky.
 13. Testy a kvízy: každý den obdržíte od nápovědy jednu otázku, jejímž správným zodpovězeným si můžete vylepšit bodový zisk. Celkem vám za hru bude položeno 40 otázek, přičemž za každou správnou odpověď obdržíte 50 bodů (max. 2 000bodů za celou hru). Doporučujeme, abyste se seznámili se vzdělávacími texty, envi-tipy, anebo letáky kde naleznete veškeré odpovědi. Ve hře jste průběžně informováni o své úspěšnosti, a to formou procentuálního vyjádření (max. 100%).
 14. Inflace: ve hře je zakomponován také prvek inflace, který ovlivňuje výši příjmů rodiny, ale také náklady spojenými s cenami energií. Tento faktor sice nemůžete ovlivnit, ale je dobré s ním počítat, pokud plánujete půjčku anebo vyšší investici.
 15. Přání rodiny: každý člen rodiny si v daném roce (4 reálné dny) něco přeje, což je striktně nadefinováno a nelze hráčem přání ovlivnit. Některá přání ovlivní rodinný rozpočet více a některá méně. Na konci každého roku dojde k automatickému vyhodnocení, do jaké míry hráč naplnil přání danému členu, a dle toho obdrží odpovídající bodový zisk. O aktuální spokojenosti jste informování skrze smailíka u kterého je uvedeno procento míry naplnění přání.
 16. Roční bilance: na konci každého roku (po 4 reálných dnech) jste informování o spokojenosti členů rodiny, celkové finanční bilanci rodiny, energetické bilanci (spotřeb paliv a dalších médií), úspěšnostech ve kvízech a pořadí.
 17. Změna dodavatele: ve hře je možné mimo výměnu spotřebičů, také změnit dodavatele energií (elektřiny a plynu). Jak je tomu i v reálném životě, nikdy nevíte co přijde další rok a změna dodavatele tedy nemusí vždy přinést úspory, zejména pak co se týče úvazků na několik let.
 18. Půjčky: pokud nemáte dostatek finančních prostředků a nechcete čekat, pak není nic snazšího než si vzít půjčku. Buďte však obezřetní a pečlivě porovnávejte úrokové sazby.
 19. Opakované hraní: pokud byste rádi začali hrát hru od začátku, pak využijte restartovacího tlačítka, které naleznete v ovládacích nástrojích. Do výsledkové listiny se započítává vždy nejvyšší dosažené skóre, tedy nemusíte se bát, že byste o dosažený výsledek při opakovaném hraní přišli.
 20. Speciální bonusy: Pokud myslíte na jednu z hodnotných cen, pak byste měli získat maximum speciálních bonusových bodů, které navýší výsledný bodový zisk. Tyto body budete mít možnost získat od 1.4.2013, a to v rámci malých soutěží, které budeme zveřejňovat na těchto internetových stránkách a stránkách s Facebookovým profilem. Pokud například na kvízovou otázku odpovíte správně jako první, pak budete odměněni speciálním kódem v hodnotě 250 bodů! Další speciální body můžete získat přímo na našem stánku! Přehled veletrhů a výstav najdete zde.
 
Ovládací prvky: