Více času na podstatné

Autoři textů:

Ing. Jan Mikoláš, CSc. - ISO 14001

Ing. Josef Marek - ISO 14031

Ing. Josef Marek - ISO 19011