Více času na podstatné

Státní politika v oblasti dobrovolných nástrojů:

 

Národní program čistší produkce

Čistší produkce (CP), preventivní strategie pro efektivní využívání vstupních zdrojů

 

Národní program EMAS

EMAS, systém řízení podniku a auditu s ohledem na životní prostředí

 

Národní program označování ekologicky šetrných výrobků a služeb

Ekologicky šetrný výrobek/služba, ekoznačka ČR

The Flower – Květina, ekoznačka EU

 

Národní program environmentálního značení

Environmentální značení typu II – Vlastní environmentální tvrzení

Environmentální značení typu III – Environmentální prohlášení o produktu

 

 

Další informace:

Souhrnná zpráva o realizaci národních programů pro dobrovolné nástroje (EMAS, čistší produkce, ekologicky šetrné výrobky a služby a environmentální značení) za rok 2008.

Publikace, vydaná v edici Planeta č. 6/2006, popisuje dobrovolné přístupy a aktivity, které mohou podniky realizovat v rámci snižování negativních dopadů své činnosti na životní prostředí.

Souhrnná zpráva o realizaci národních programů pro dobrovolné nástroje - EMAS, čistší produkce, ekologicky šetrné výrobky a služby a environmentální značení.

 

Oddělení environmentální ekonomiky a managementu (CENIA)

 

ŘÍZENÍ:

 

Benchmarking

Společný hodnotící rámec (CAF)

Czech Forest Certificate System (CFCS)

 Společenská odpovědnost organizací (CSR)

Environmentální manažerské účetnictví (EMA)

Environmentální manažerské systémy (EMS/EMAS)

Hodnocení environmentálního profilu (EPE)

Facility management (FM)

Dobrovolné podnikové zprávy (reporting)

Odpovědná péče (Responsible Care)

 

TECHNOLOGIE:

 

Čistší produkce (Cleaner Production)

 Monitoring a Targeting (MaT)

 

PRODUKTY:

 

Ecodesign

Ekologické značení (Ecolabel)

Fair Trade

Environmentálně šetrné veřejné zakázky (GPP)