Více času na podstatné

Registr zapojených účastníků do projektu:

 

Název společnosti

KSM Castings CZ a.s.

ENVI -Help

Janites, s.r.o.
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
Masarykova univerzita Brno

ČKD ELEKTROTECHNIKA

Český institut pro akreditaci, o.p.s.

 

 

Podklady do registrační tabulky zasílejte na info@tretiruka.cz