Více času na podstatné

Dokumenty ke stažení, zajímavosti

 

Upozornění: Využití všech podkladů v sekci ISO 14001 je možné pouze pro vlastní potřebu a je podmíněno zápisem do registrační tabulky. Komerční využití a další šíření publikovaných informací je zakázáno.

  

A) Vzorová dokumentace EMS - ISO 14001:

Příručka EMS.doc (434,5 kB)

kategorizece ZZO.doc (53 kB)
plán auditu20xx.doc (33 kB)
Příručka EMS.doc (434,5 kB)
Program EMS č_vzor.doc (41,5 kB)
Zápis o přezkoumání EMS_č1.doc (52,5 kB)
Záznam o neshodě - nápravná a preventivní opatření.doc (39,5 kB)
Záznam z kontroly splnění Programu_vzor.doc (38,5 kB)
Zpráva pro přezkoumání EMS č.1.doc (178 kB)

jmenování PVE (4.4.1).doc (33 kB)
nové předpisy_hodnocení souladu_příklad.XLS (36,5 kB)
Přehled právních a jiných požadavků.xls (41,5 kB)
průběžná evidence odpadů.xls (58,5 kB)
REA_1.1.2011.xls (102,5 kB)
tab_monitorovanimereni.xls (23 kB)
monitoring_PHM_energie_papír.xls (42,5 kB)

 

B) Přílohy k části: Environmentální profil - ISO 14031:

profil - příloha - Environmentální prohlášení EP SCA Packaging.pdf (352,4 kB)

profil - příloha - Environmentální prohlášení EP Strom Praha.pdf (373,4 kB)

profil - příloha - Environmentální prohlášení město Chrudim.pdf (5,3 MB)

profil - příloha - Environmentální prohlášení MZP.pdf (582,8 kB)

profil - příloha metodicky_pokyn_EMA.pdf (207,9 kB)

Příklady Indikátorů EP - neziskový sektor.rtf (138,6 kB)

 

C) přílohy k části: Interní audit ISO 19011

Checklist ISO 14001 – zjištění stavu a příležitosti ke zlepšení - GEMI.doc (192 kB)
Checklist - práce s environmentálními cíli a programy.RTF (104,8 kB)
Checklist - prověřování environmentální politiky.RTF (129,6 kB)
interni_audit_plán_formular čistý.doc (41,5 kB)
interni_audit_program_formular čistý.doc (45 kB)
interní_audit_zpráva _formulář čistý 2. verze - Kopie.rtf (56,6 kB)
interní_audit_zpráva _formulář čistý 2. verze.rtf (56,6 kB)
interni_audit_zpráva_formular čistý 1.verze.doc (40 kB)
Směrnice pro_interni_audit- vzor.doc (85,5 kB)
záznam o neshodě.doc (33,5 kB)

Test IEA 1_a.rtf (109,3 kB)
Test IEA 2_a.rtf (107,6 kB)
Test IEA 3_a.rtf (138,9 kB)

  

D) Zajímavé publikace a příklady:

Brožura k EMAS - město Chrudim

EMAS - Systém řízení podniku a auditu s ohledem na životní prostředí

Publikace EMAS - Systém evnironmentálního řízení a auditu - Příručka k Programu EMAS

Aktualizovaný program EMAS (Základní dokumenty)

Program EMAS v České republice

Využití EMAS v IPPC

Jednotlivé kroky pro zavedení systému EMAS

Jak zavést systém EMAS

 

E) zajímacé odkazy:

CENIA - EMAS

Národní síť zdravých měst ČR

UNMZ - Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

International Organization for Standardization

ENVIRONMENTÁLNÍM PROHLÁŠENÍ O PRODUKTU SE ZAMĚŘENÍM NA OBLAST STAVEBNICTVÍ

Elektronický časopis ISO Focus+