Více času na podstatné

Ročník / Issue 2008:

WASTE FORUM 2008, 1

 

INDEX:

 

Úvodní slovo šéfredaktora ……………………………………………………………………………… 2

Stanovení obsahu organicky vázaného uhlíku v popelech z fluidního spalování uhlí ….........… 3
Lucie Bartoňová, Zdeněk Klika, Pavel Milčák

Separace PVC ze směsných plastů pomocí dvoufázové odstředivky …….........................…..… 6
Jan Kukačka, Robert Raschman

Využití odpadního kafilerního tuku k výrobě biopaliva ………………...........................……..…… 10
Alexandra Prošková, Jiří Kučera, Zdenka Kopicová