Více času na podstatné

Ročník / Issue 2008:

WASTE FORUM 2008, 1

 

INDEX:

 

Úvodní slovo šéfredaktora ……………………………………………………………………………… 2

Stanovení obsahu organicky vázaného uhlíku v popelech z fluidního spalování uhlí ….........… 3
Lucie Bartoňová, Zdeněk Klika, Pavel Milčák

Separace PVC ze směsných plastů pomocí dvoufázové odstředivky …….........................…..… 6
Jan Kukačka, Robert Raschman

Využití odpadního kafilerního tuku k výrobě biopaliva ………………...........................……..…… 10
Alexandra Prošková, Jiří Kučera, Zdenka Kopicová

 

Autorská práva:

Creative Commons License

WASTE FORUM, jejímž autorem je CEMC - České ekologické manažerské centrum, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko. V případě převzetí článku vždy uvádějte WASTE FORUM jako zdroj s prolinkem, děkujeme.

WASTE FORUM, authored by CEMC - Czech Environmental Management Center, is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Czechia license. When taking over the article, always mention WASTE FORUM as a source with a link, thank you.


ISSN: 1804-0195