Více času na podstatné

Ročník / Issue 2009:

 

WASTE FORUM 2015, 2, str. 42 - 143


INDEX:

 

Úvodní slovo šéfredaktora...........................................................................................................................44
Pro autory.........................................................................................................................................................44
Analýza složení hřbitovního odpadu...........................................................................................................45
Bohdan Stejskal
Sledovanie adsorpčných vlastností alginát-zeolitových peliet k niektorým polutantom vôd.......50
Lenka Sabová, Eva Chmielewská
Štúdium kinetiky adsorpcie CrVI červeným kalom a lúžencom..........................................................58
Zuzana Soldánová, Maroš Soldán, Ľubomír Čaplovič
Historické souvislosti - použití popelů z biomasy....................................................................................65
Tomáš Hanzlíček, Ivana Perná
Zhodnocení aktuální kvality třídění biologicky rozložitelného komunálního odpadu občany města Kroměříž.............................................................................................................................................................70
Bohdan Stejskal
Hodnocení energetické účinnosti spaloven odpadu................................................................................74
Jozef Vlček, Karel Obroučka, Tereza Moravcová
Regenerace olova z nebezpečného odpadu vznikajícího při zneškodňování vyřazené munice....80
Vratislav Bednařík, Milan Vondruška, Roman Slavík
Životní cyklus podlah pro zemědělské objekty..............................................................................87
Jana Kotovicová, Karel Malý
Stav prvků zpětného odběru jako nástroje ke sběru vysloužilých elektrozařízení...............94
Luboš Nobilis, Marek Záveský a Miloš Polák
Vyhodnocení hmotnostního zastoupení elektronických součástek v deskách plošných spojů.........................................................................................................................................................109
Hana Charvátová, Dagmar Janáčová, Karel Kolomazník, Miloslav Fialka, Pavel Mokrejš
Destrukce halogenovaných aromatických sloučenin redukcí Raneyovou slitinou hliníku s niklem........................................................................................................................................................117
Tomáš Weidlich, Anna Krejčová, Michaela Maturová
Výskum možnosti zhodnocovania trosiek z kuplových pecí.......................................................125
Juraj Ladomerský, Emil Nosáľ, Emília Hroncová
Tepelně tlaková hydrolýza lignocelulozových odpadů...................................................................133
Jaroslav Váňa, Sergej Usťak
Stanovení parametrů štěpkování odpadního dřeva z údržby krajiny.........................................140
Jiří Souček
Tepelně tlaková hydrolýza lignocelulozových odpadů....................................................................133
Jaroslav Váňa, Sergej Usťak
Stanovení parametrů štěpkování odpadního dřeva z údržby krajiny..........................................140
Jiří Souček

 

WASTE FORUM 2009, 1, str. 1 - 41

 

INDEX:

Úvodní slovo šéfredaktora……………………………………………………..................…………… 2

Lahvové testy kompostovatelnosti plastů ....………………………..............................................… 3
Martina Kopčilová, Jaromír Hoffmann, Markéta Julinová

Příprava geopolymeru z ložového produktu fluidního spalování uhlí …….….. ..........................11
Jana Opravilová, Roman Slavík, Vratislav Bednařík, Milan Vondruška

Odstraňování organických sloučenin křemíku z bioplynu ...……................................................ 17
Alice Procházková, Karel Ciahotný, Veronika Vrbová

Petelýza, chemická recyklace PET lahví ..…………....................………………………………… 26
Václav Veselý, Jiří Hanika, Jiří Drahoš

Podpora atenuace a vedlejší produkty z potravinářského průmyslu ..........................……..… 30
Lenka Wimmerová, Jan Němeček

 


 

 

Autorská práva:

Creative Commons License

WASTE FORUM, jejímž autorem je CEMC - České ekologické manažerské centrum, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko. V případě převzetí článku vždy uvádějte WASTE FORUM jako zdroj s prolinkem, děkujeme.

WASTE FORUM, authored by CEMC - Czech Environmental Management Center, is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Czechia license. When taking over the article, always mention WASTE FORUM as a source with a link, thank you.


ISSN: 1804-0195