Více času na podstatné

Monitoring a Targeting (MaT):

Metoda energetického řízení integrovaná do struktury podniku, která spočívá ve sběru dat o spotřebě energií a faktorech, které je určují (monitoring); stanovení teoretických spotřeb a cílů pro zlepšování; periodické porovnávání dosažených a cílových spotřeb energií, včetně identifikace příčin významných odchylek a realizace opatření pro zvýšení energetické účinnosti (targeting).

Přínosy:
a) garantované snížení nákladů na energie,
b) nízkonákladové investice s návratností do 1 roku,
c) vysokonákladové investice financované třetí stranou systémem EPC (Energy Performance Contracting) a splácené zpětně z dosažených úspor
d) nevratná dotace na vstupní hodnocení a zavedení.

Příklady:
Auto Škoda Mladá Boleslav
Danone Benešov
Eutit Stará Voda
Frantschach Štětí
Kovohutě Příbram,
Paramo Kolín
Plzeňský Prazdroj
Unilever PTZ Nelahozeves
EMPRESS
Přidat další

Postup:
Quick Start Guide

MT CALCULATOR.xls

Informace:
EMPRESS
Seven

Podpora:
Ing. Vladimír Dobeš (office@empress.cz)
Ing. Miroslav Florian (miroslav.florian@svn.cz)