Více času na podstatné

CHLP ZPRAVODAJSTVÍ:

26.06.2017 08:23

Testování musí být v souladu se správnou laboratorní praxí

V souvislosti s blížící se poslední registrační vlnou agentura ECHA připomíná všem registrantům, že veškeré toxikologické a ekotoxikologické testy musejí být provedeny v souladu se správnou laboratorní praxí (GLP). Testování musí provádět akreditovaná laboratoř splňující veškeré...
26.06.2017 08:23

Vylepšené vytváření a aktualizace zpráv o chemické bezpečnosti

Nová verze nástroje pro posuzování a oznamování chemické bezpečnosti CHESAR (v. 3.2) umožňuje upravovat zprávu o chemické bezpečnosti přímo v náhledu. Uživatelé tak šetří čas, jelikož změněné informace se automaticky aktualizují v dalších částech dokumentace.   Další novinky: lze...
26.06.2017 08:22

REACH 2018 – Praktické příklady pro registraci

V případě, že se i vás týká poslední registrační lhůta (31.5.2018), můžete pro přípravu registrační dokumentace využít osm publikovaných ilustrativních příkladů provádějících uživatele celým procesem registrace. Tyto příklady, případové studie a scénáře ukazují situace, v nichž se můžete při...
26.06.2017 08:22

Alternativní metody testování fungují

Třetí zpráva agentury ECHA k používání alternativních metod podle nařízení REACH konstatuje, že registranty jsou hojně využívány alternativní metody testování minimalizující testy prováděných na zvířatech. Jedním z nejúčinnějších nástrojů je sdílení údajů, kdy tzv. společné předložení...
15.06.2017 12:44

Legislativní novinky EU v oblasti REACH

Ve Úředním věstníku Evropské unie vyšla dvě nařízení. První mění mění přílohu XIV a druhé přílohu XVII nařízení REACH. Dále ve věstníku šest souhrnů rozhodnutí Evropské komise týkající se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použit látek uvedených v příloze.   Dokument ke...

Partner rubriky:

Proč si pořídit naší Věrnostní kartu?

  • pravidelné novinky emailem
  • informace z jednání parlamentu a vlády
  • přehled legislativních novinek
  • podklady pro připomínkové řízení
  • přehled účinnosti nových předpisů
  • aktuální stav vývoje nového předpisu
  • legislativu EU (věstník, konzultace...)
  • další podrobnosti ZDE

Rychlá navigace:

  

REACH příčiny a důsledky
ADR - obecně
ADR - značky
ADR - písemné pokyny
GHS - nová chemická legislativa
GHS - nové symboly
NECHELA
NECHELA příručka
Zásady pro poskytování první pomoci při expozici chemickým látkám
Seznam laboratoří s platným Osvědčením o správné činnosti laboratoře vydaným ASLAB
Systém Chemické látky a přípravky (CHLaP)
REACH - helpdesk
CLP - helpdesk
CLP - pokyny v CZE