Více času na podstatné

CHLP ZPRAVODAJSTVÍ:

18.07.2017 09:07

REACH: Překlad Pokynů pro sdílení údajů a aktualizace požadavků na látky obsažené předmětech

Aktualizované Pokyny pro sdílení údajů publikované (verze 3.1)v lednu 2017 byly přeloženy do 23 jazyků členských zemí EU a jsou nyní dostupné na webových stránkách ECHA. V těchto pokynech jsou popsány mechanismy sdílení dat pro zavedené a nezavedené látky podle nařízení REACH, *obsahují praktická...
17.07.2017 12:47

Na Kandidátský seznam byla zařazena další látka SVHC

ECHA zařadila na Kandidátský seznam látku PFHxS. Dále byly aktualizovány záznamy pro bisphenol A a čtyři ftaláty přidáním vlastnosti endokrinního disruptoru pro lidské zdraví. Kandidátský seznam nyní obsahuje 174 látek. Kandidátský seznam (dále KS) obsahuje látky, které mohou mít vážný dopad na...
26.06.2017 08:26

Omezování ftalátů pokračuje

Výbor pro socioekonomickou analýzu (SEAC) přijal stanoviska k návrhům na omezení čtyř ftalátů (DEHP, DBP, DIBP a BBP) v předmětech a TDFAs používaných ve sprejích širokou veřejností. Návrh na omezení podala agentura ECHA v úzké spolupráci s Dánskem. Přijaté stanovisko doporučuje omezit...
26.06.2017 08:25

Observatoř Evropské unie pro nanomateriály (EUON)

Agentura ECHA spustila unikátní informační zdroj k nanomateriálům v podobě nových internetových stránek. Obsah má být neutrální a je určen pro vědce, zaměstnance, veřejnou správu i spotřebitele. Mimo základní informace o nanomateriálech a jejich použití se uživatelé dovědí také něco o...
26.06.2017 08:25

Stanovisko ke klasifikaci glyfosátu

Stanovisko Výboru pro posuzování rizik (RAC) agentury ECHA zveřejnil na svých internetových stránkách stanovisko k harmonizované klasifikaci glyfosátu předložené Evropské komisi. Přehled všech stanovisek nalezenete ZDE.   Zdroj: ECHA  

Partner rubriky:

Proč si pořídit naší Věrnostní kartu?

  • pravidelné novinky emailem
  • informace z jednání parlamentu a vlády
  • přehled legislativních novinek
  • podklady pro připomínkové řízení
  • přehled účinnosti nových předpisů
  • aktuální stav vývoje nového předpisu
  • legislativu EU (věstník, konzultace...)
  • další podrobnosti ZDE

Rychlá navigace:

  

REACH příčiny a důsledky
ADR - obecně
ADR - značky
ADR - písemné pokyny
GHS - nová chemická legislativa
GHS - nové symboly
NECHELA
NECHELA příručka
Zásady pro poskytování první pomoci při expozici chemickým látkám
Seznam laboratoří s platným Osvědčením o správné činnosti laboratoře vydaným ASLAB
Systém Chemické látky a přípravky (CHLaP)
REACH - helpdesk
CLP - helpdesk
CLP - pokyny v CZE