Více času na podstatné

CHLP ZPRAVODAJSTVÍ:

26.06.2017 08:25

Seznam látek podléhající povolení rozšířen

Evropská komise na základě pátého a šestého doporučení k příloze XIV agentury ECHA ze 6. února 2014 a 1. července 2015 rozhodla o rozšíření Seznamu látek podléhajících povolení o 12 nových látek. Seznam tak nyní obsahuje celkem 43 látek a v případě, že uživatelé dotčených látek je chtějí...
26.06.2017 08:24

Oxid titaničitý jako podezřelý z rakovinotvorných účinků

Výbor pro posuzování rizik (RAC) hodnotil oxid titaničitý podle kritérií stanovených v nařízení o klasifikaci, označování a balení (CLP). Po zvážení dostupných vědeckých údajů dospěl k závěru, že látka má být klasifikována jako podezřelá ze způsobování rakoviny (kat. 2, inhalační cesty). Výbor také...
26.06.2017 08:24

Povolování látek – nová technická podpora

Pokud patříte mezi uživatele látky vzbuzující velké obavy (SVHC) uvedené v seznamu látek podléhajících povolení, jste si jistě vědomi že po uplynutí lhůty pro přezkum, můžete podat agentuře ECHA opětovnou žádost o přezkum. Jinými slovy, Evropská komise může rozšířit rozhodnutí o povolení...
26.06.2017 08:24

R4BP3 v novém

Trend aktualizací podpůrných nástrojů se dotkl i nástroje určeného pro plnění povinností souvisejících s biocidy. Novinka by měla poskytnout vyšší flexibilitu a vylepšena byla také vizuální podoba a vyhledávací funkce.   Přehled nových funkcí: Pro firmy: skupinové administrativní...
26.06.2017 08:23

10 let bezpečnější výroby chemických látek

Nařízení REACH vstoupilo v platnost 1.7.2007, tedy již před deseti lety a v tu dobu nahradilo více než 40 různých evropských právních předpisů. Cílem bylo zlepšení situace týkající se ochrany lidského zdraví a životního prostředí za účelem bezpečnějšího používání chemických látek a...

Partner rubriky:

Proč si pořídit naší Věrnostní kartu?

  • pravidelné novinky emailem
  • informace z jednání parlamentu a vlády
  • přehled legislativních novinek
  • podklady pro připomínkové řízení
  • přehled účinnosti nových předpisů
  • aktuální stav vývoje nového předpisu
  • legislativu EU (věstník, konzultace...)
  • další podrobnosti ZDE

Rychlá navigace:

  

REACH příčiny a důsledky
ADR - obecně
ADR - značky
ADR - písemné pokyny
GHS - nová chemická legislativa
GHS - nové symboly
NECHELA
NECHELA příručka
Zásady pro poskytování první pomoci při expozici chemickým látkám
Seznam laboratoří s platným Osvědčením o správné činnosti laboratoře vydaným ASLAB
Systém Chemické látky a přípravky (CHLaP)
REACH - helpdesk
CLP - helpdesk
CLP - pokyny v CZE