Více času na podstatné

 

Průkaz energetické náročnosti budov (PENB) slouží k vyhodnocení energetické náročnosti budovy. Kvantifikuje veškeré energie spotřebované při standardizovaném provozu hodnocené budovy a podobně jako energetický štítek spotřebiče, zařazuje budovu do příslušné třídy v rozsahu A - G.

 

Přednáška představí PENB z pohledu zpracovatele, zmíní jeho hlavní části a způsob hodnocení budov. Průkaz se stal zcela běžným a známým dokumentem, často je ale komentována jeho malá vypovídací hodnota často související s nízkou kvalitou zpracování. Přednáška zmíní správné postupy a optimální proces zpracování stejně jako potřebné podklady vyžadované od vlastníka či stavebníka budovy.

 

Součástí semináře bude také upozornění na povinnost předkládání PENB při prodeji nebo pronájmu budovy nebo její ucelené části, a na povinnost uvádění klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti v infomačních materiálech. Tato povinnost se týká jak vlastníků, tak i zprostředkovatelů prodeje. Seminář je tak vhodný nejen pro makléře, ale i pro širokou veřejnost a zástupce družstev a SVJ.

 

CÍLOVÁ SKUPINA: energetický specialisté, zprostředkovatelé prodeje, družstva, SVJ.

 

TERMÍN A MÍSTA KONÁNÍ       

  • 11. 10. 2016 - PRAHA, Krajský úřad Středočeského kraje - místnost č. 1015 (Zborovská 11, 150 21 Praha 5, MAPA)
  • 25. 10. 2016 - JIHLAVA, Krajský úřad Kraje Vysočina – Kongresový sál (Žižkova 57, 587 33 Jihlava, MAPA)
  • 16. 11. 2016 - OLOMOUC, Krajský úřad Olomouckého kraje – Kongresový sál (Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, MAPA)

 

PRAGRAM:

Průkazy energetické náročnosti budov (PENB) Prezentace
15,30

Zákon č. 406/2000 Sb. z pohledu PENB

Aktuální vývoj a související legislativa, práva, povinnosti, výjimky.

Ing. Marcela Juračková

Státní energetická inspekce

 

Kontrolní činnost SEI

Výsledky kontrolní činnosti, sankce, příklady nejčastějších prohřešků a správné praxe.

16,00

Vše o PENB z pohledu zpracovatele

Přínosy, principy a metodika zpracování, náklady, požadavky na podklady, výběr zpracovatele, aj.

Ing. Jiří Cihlář

Asociace energetických specialistů

17,30 Dotazy a ukončení semináře    

 

 

POŘADATEL:
České ekologické manažerské centrum, z.s.
28. pluku 524/25, 101 00 Praha 10
Tel.: 274 784 417, FAX.: 274 775 869
https://www.cemc.cz, cemc@cemc.cz
IČO: 45249741, DIČ: CZ45249741
   
ODBORNÍ PARTNEŘI:
Asociace Poskytovatelů Energetických Služeb


 
Asociace energetických specialistů
   
ZÁŠTITA:
     

 

Ing. Bc. Martin Hyský

radní Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování

 

 

Mgr. Karel Horčička

náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

   
Seminář je uskutečněn za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2016 – Program EFEKT.