Více času na podstatné

 

České ekologické manažerské centrum, z.s. Vás srdečně zve na seminář „Poskytování energetických služeb se zárukou (EPC) nejen ve veřejném sektoru“, který proběhne v Praze, Jihlavě a Olomouci během měsíce října a listopadu. Cílem akce je podpora metody EPC jako efektivního nástroje pro realizaci úsporných opatření v budovách. Metoda je primárně vhodná pro opatření technologického charakteru a nachází uplatnění v téměř všech typech budov s náklady na energie vyššími než 3 miliony korun ročně.

 

Pro klienta jsou hlavními přínosy projektu řešeného metodou EPC záruka za dosažení úspor, transparentní vyhodnocení výsledků a jeden smluvní partner po celou dobu trvání smluvního vztahu. Úspory jsou zpravidla použity na splácení nákladů projektu, v případě přání klienta je v rámci jedné smlouvy zajištěno i financování úsporných opatření.

 

V zájmu komplexní renovace budov je vhodné a možné kombinovat metodu EPC s dotačními programy, které mohou poskytnout finanční prostředky pro nákladná stavební opatření s dlouhou dobou návratnosti.

 

V ČR bylo dosud realizováno více než 200 projektů s celkovou investicí do úsporných opatření ve výši 2,5 mld. Kč.

 

CÍLOVÁ SKUPINA: zástupci státních institucí a organizací, krajů, měst a obcí, firem.

 

TERMÍN A MÍSTA KONÁNÍ       

  • 11. 10. 2016 - PRAHA, Krajský úřad Středočeského kraje - místnost č. 1015 (Zborovská 11, 150 21 Praha 5, MAPA)
  • 25. 10. 2016 - JIHLAVA, Krajský úřad Kraje Vysočina – Kongresový sál (Žižkova 57, 587 33 Jihlava, MAPA)
  • 16. 11. 2016 - OLOMOUC, Krajský úřad Olomouckého kraje – Kongresový sál (Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, MAPA)

 

PROGRAM:

Poskytování energetických služeb se zárukou (EPC) nejen ve veřejném sektoru Prezentace
8,00 Prezence    
8,30 Zahájení

Ing. Vladimír Študent

CEMC

 
8,35 EPC z pohledu státní správy
vývoj v ČR, právní rámec a směrnice EED, nejvýznamnější bariéry, podpůrné dokumenty a metodiky
 

Ing. Vladimír Sochor

MPO

9,30 Metoda EPC

historie, princip, přínosy, rizika, cílové skupiny, vhodné projekty

zástupce ESCO/ zástupce poradce

10,00

Realizace EPC projektů ve veřejném sektoru

Specifika veřejného sektoru, příprava projektů, výběr dodavatele (ESCO), smluvní vztahy, realizace, sledování a hodnocení.

zástupce ESCO/ zástupce poradce

10,30 Přestávka    
10,45

Financování projektů

možnosti financování, bariéry, zaúčtování, zkušenosti a doporučení

zástupce finanční instituce

11,15

Dotační programy

přehled, podmínky, alokace, zkušenosti

zástupce poradce pro přípravu projektů
11,45

Úspěšně realizované projekty

osobní zkušenosti s realizací EPC projektu - administrativní a časová náročnost procesu, výběr dodavatele, řešení financování, spolupráce s ESCO, dosažené výsledky a doporučení

zástupce ESCO/klienta
12,15 Diskuse a osobní konzultace    
12,30 Ukončení semináře    

 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

  • PRAHA - Ing. Vladimír Sochor (MPO), Ing. Libor Prouza (Loyd Group), Ing. Vladimíra Henelová (Enviros), Ing. Radim Kohoutek (Amper Savings), Ing, Richard Čada (ČSOB)
  • JIHLAVA - Ing. Vladimír Sochor (MPO), Ing. Vladimíra Henelová (Enviros)/Ing. Jaroslav Maroušek (SEVEn), Ing. Ivo Slavotínek (Enesa), Ing. Alexander Filip (nemocnice Jihlava)
  • OLOMOUC - Ing. Vladimír Sochor (MPO), Ing. Vladimíra Henelová (Enviros), Ing. Radim Kohoutek (Amper Savings), Ing. Roman Melo (Olomoucký kraj)

 

POŘADATEL:
České ekologické manažerské centrum, z.s.
28. pluku 524/25, 101 00 Praha 10
Tel.: 274 784 417, FAX.: 274 775 869
https://www.cemc.cz, cemc@cemc.cz
IČO: 45249741, DIČ: CZ45249741
   
ODBORNÍ PARTNEŘI:
Asociace Poskytovatelů Energetických Služeb


 
Asociace energetických specialistů
   
ZÁŠTITA:
     

 

Ing. Bc. Martin Hyský

radní Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování

 

 

Mgr. Karel Horčička

náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

   
Seminář je uskutečněn za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2016 – Program EFEKT.