Více času na podstatné

 

V souladu s implementací evropské směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti do zákona o hospodaření energií (406/2000 Sb.) vznikla podnikům povinnost nechat si zpracovat energetický audit, a to opakovaně každé 4 roky. Novela je účinná již od 1. července 2015 a stále vyvolává řadu otázek. V současné době se připravuje zásadní revize. Seminář navazuje na již uskutečněnou Energy Tour 2015 a posluchači se mohou těšit na nejaktuálnější informace. Přednášející opět reprezentují jak praxi (Asociace energetických specialistů) tak i státní správu v podobě kontrolního orgánu (Státní energetické inspekce). Zástupce SEI své vystoupení obohatí mj. o výsledky kontrolních šetření a svá doporučení.

 

Nákladově efektivní audity v praxi

Energetický audit je velmi široký pojem, který bude přednáškou blíže vymezen. Základem auditu je stanovení tzv. energetického hospodářství, které je následně analyzováno. V současné době probíhá významná revize a zpracovávání metodiky pro toto vymezení, která bude v základních rysech představena. Přednáška představí základní členění, pojmy a proces auditování organizace.

 

Management hospodaření energií - ČSN EN ISO 50 001

Systém řízení hospodaření energií je úzce spojen s metodikou energetického auditu. Zákon č. 406/2000 Sb. umožňuje v platném znění nahradit energetický audit certifikovaným systémem řízení. Přednáška představí proces implementace systému a certifikace organizace.

 

CÍLOVÁ SKUPINA: zástupci podniků

 

TERMÍN A MÍSTA KONÁNÍ       

  • 11. 10. 2016 - PRAHA, Krajský úřad Středočeského kraje - místnost č. 1015 (Zborovská 11, 150 21 Praha 5, MAPA)
  • 25. 10. 2016 - JIHLAVA, Krajský úřad Kraje Vysočina – Kongresový sál (Žižkova 57, 587 33 Jihlava, MAPA)
  • 16. 11. 2016 - OLOMOUC, Krajský úřad Olomouckého kraje – Kongresový sál (Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, MAPA)

 

PROGRAM:

ENERGETICKÝ AUDIT A MANAGEMENT HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Prezentace
13,00

Nákladově efektivní energetické audity v praxi

Principy, pojmy, proces auditování, revize a nová metodika.

 

Management hospodaření s energií - ČSN ISO 50 001

Souvislost s energetickým auditem, principy, implementace a certifikace.

Ing. Jiří Cihlář

Asociace energetických specialistů

14,40

Zákon č. 406/2000 Sb. z pohledu Energetického auditu

Aktuální vývoj a související legislativa, povinnosti, výjimky, výsledky kontrol a sankce.

Ing. Marcela Juračková

Státní energetická inspekce

15,00 Diskuse a přestávka    

 

 

POŘADATEL:
České ekologické manažerské centrum, z.s.
28. pluku 524/25, 101 00 Praha 10
Tel.: 274 784 417, FAX.: 274 775 869
https://www.cemc.cz, cemc@cemc.cz
IČO: 45249741, DIČ: CZ45249741
   
ODBORNÍ PARTNEŘI:
Asociace Poskytovatelů Energetických Služeb


 
Asociace energetických specialistů
   
ZÁŠTITA:
     

 

Ing. Bc. Martin Hyský

radní Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování

 

 

Mgr. Karel Horčička

náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

   
Seminář je uskutečněn za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2016 – Program EFEKT.