Více času na podstatné

Informace o konferenci:

 

České ekologické manažerské centrum (CEMC) a jeho odborný časopis Alternativní energie pořádají již III. ročník v Koutech nad Desnou - Výsledky výzkumu, vývoje a inovací pro obnovitelné zdroje energie (OZE 201). Konference OZE se uskuteční od 25. - do 27. 4. 2012.

Hlavním cílem konference je napomoci lepšímu propojení výzkumné sféry s praxí. Přednášky budou zaměřené na prezentaci výsledků vědy, výzkumu a inovací v oblasti obnovitelných zdrojů energie, přičemž nebudou opomíjeny ani potřeby podnikatelské sféry a praxe. Konference je určena jak pracovníkům z řad výzkumných pracovišť, tak i zástupcům podnikatelské sféry a veřejné správy.

V týdnu od 22. - 27. dubna 2012 v Koutech nad Desnou bude současně s konferencí OZE 2012 probíhat 21. chemicko-technologická konference s mezinárodní účastí - APROCHEM 2012 a 7. ročník symposia - Výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodářství ODPADOVÉ FÓRUM 2012.

Na všech třech akcích bude možnost doprovodné technické výstavky, firemních prezentací na CD ROM a v tištěných materiálech.

Účastník s plnou registrací na jedné z konferencí se muže zúčastnit ostatních akcí, a to volně bez omezení.

Zveme Vás k účasti a těšíme se na opětovné setkání.