Více času na podstatné

Informace pro autory

 

Přihlášky příspěvků: Přihlášky příspěvků prosím zasílejte již nyní a to nejlépe do konce února 2012. Od března doporučujeme si ověřit, zda je možné přihlášku příspěvku ještě zaslat (nejlépe emailem na info@oze2012.cz). Přihláška příspěvku ke stažení  ZDE.

 

Prezentace přihlášených přednášek: Prezentaci příspěvků bude řídit vždy pověřený předsedající, který bude vycházet z konečného programu konference. Přednáškové místnost bude vybavena dataprojektorem a notebookem, přičemž použití vlastního notebooku je, po dohodě s předsedajícím, možné. Přednášející budou mít pro prezentaci své přednášky k dispozici cca 20 minut, a to včetně diskuse.

 

Možnosti další prezentace: Další možnou formou prezentace budou vývěsky. Autoři vývěsek musí přivézt již předem připravený propagační panel, řešený na výšku, šíře max. 80 cm, výška max. 110 cm, zhotovený jako jeden celek a připravený k zavěšení na jediný háček. Vývěsky budou umisťovány po dohodě s technickým týmem organizátora.

 

Plné texty přednášek: Autory všech příspěvků – přednášek i vývěsek – žádáme o včasné předání konečného a graficky upraveného plného textu příspěvku v elektronické podobě v MS Word/ Acrobat Reader, nejpozději do konce března 2012. Optimální rozsah: 4 – 6 stran, max. 8 stran včetně tabulek a grafů. Soubory plných textů budou označeny ISBN.

 

Další informace:

  • Z přednášek bude pořízen filmový a zvukový záznam, který bude součástí finálního (výstupního) DVD z konference. Tyto záznamy budou taktéž zpřístupněny uživatelům portálu www.tretiruka.cz.
  • Jednacím jazykem konference je čeština a slovenština. Avšak zahraniční hosté jsou také srdečně zváni k účasti, přednesení a uveřejnění příspěvků je tedy možné i alternativně v angličtině. Tlumočení však nebude zajištěno.
  • Organizátor si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí o přijetí příspěvku, formě prezentace i zařazení příspěvku do konkrétní sekce.

 

Důležitá upozornění:

  • Autoři příspěvků se rovněž musí přihlásit k účasti (platí vložné, viz informace pro účastníky), přednášky nejsou honorované.
  • Za neodpřednášenou přednášku, která bude zařazena do konečného programu a jejíž text bude uveřejněn ve sborníku, nebo za nevystavený poster bude fakturován sankční poplatek ve výši 1000 Kč.

 

 

Důlěžité dokumenty:

Přihláška příspěvku ke stažení ZDE