Více času na podstatné

 

Středa 25. 4. 2012, sál č. 400

 
Čas Přednáška kód
13.00-13.10
Zahájení konference OZE2012
Ing. Jiří Študent, výkonný ředitel CEMC
Ing. Jan Mittelbach, šéfredaktor časopisu Alternativní energie
 
13.10-13.40
ESO - energeticky soběstačná obec ve vztahu k energetické koncepci ČR

Ing. Jiří Zima (Skanska a.s.)

101
13.40-14.00 Použití metody Deuto-Clear® Sulfo - ekologické a ekonomické zacházení s fermentory před i během procesu výroby bioplynu,  umožňující odsíření substrátu i bioplynu, navázání amoniaku a regulaci hodnot pH.
Mgr. Lukáš Sodomka (LUKENEDER, Biogas & Tierhigiene)
102
14.00-14.20
Inovativní stacionární uložiště elektrické energie - Vanadová průtočná baterie
Dr. Marek Bobák (VŠCHT Praha)
103
14.20-14.40

Redoxní průtočná baterie s elektrolyty na bázi rozdílných iontů vanadu
Dr. Marek Bobák, Jiří Vrána, Doc. Dr. Ing. Juraj Kosek, VŠCHT Praha

104
14.40-15.00

Zinko-vzduchová baterie jako ekologicky šetrný zdroj energie pro elektromobily

Ing. Josef Chmelař (VŠCHT Praha)

105
15.00-15.20

Úprava složení biomasového popela pro odstranění jeho spékání

Ing. Ondřej Jankovský (VŠCHT)

106
  Přestávka 15.20 - 15.40hod  
15.40-16.00

Termoelektrická baterie pro přímou konverzi odpadního tepla z Ca3Co3,93O9.36 a La0,05Ca0,95MnO3

Ing. Ondřej Jankovský (VŠCHT)

107
16.00-16.20

Potenciál vodíkových technologií k vyrovnávání výkonu OZE

Ing. Lukáš Polák (ÚJV Řež, a.s.)

108
16.20-17.00

Interaktivní mapa potenciálu OZE v ČR

Ing. Ivan Novotný (VÚMOP)

109
17.00-17.20

Čistenie vzdušniny obsahujúcej ETBE procesom biofiltrácie

Gabriela Polakovičová, Slávka Nagyová, Patrik Kušnír, Jozef Mikulec
VÚRUP, a.s. Bratislava

110
17.20-17.40

Využitie kukuričného oleja na výrobu palív

Jozef Mikulec, Miroslav Dolnák, Ján Cvengroš, Andrea Kleinová, Ľudmila Joríková VÚRUP, a.s. Bratislava, SLOVNAFT, a.s., Bratislava, FCHPT STU Bratislava

111
17.40-18.00 Fixácia oxidu uhličitého, extrakcia a hodnotenie zloženia lipidov vybraných kmeňov rias vhodných na výrobu biopalív
Patrik Kušnír, Ľudmila Joríková, Robert Kubinec, Jozef Mikulec, Gabriela Polakovičová VÚRUP, a.s. Bratislava
112
  Večeře 18.00 - 19.00hod  
19.00-21.00

Hodnocení ekoinovací

Ing. Jiří Študent (CEMC)

 

 

Čtvrtek 26. 4. 2012, sál č. 400

 

Čas Přednáška Kód
09.00-09.20 Mezi námi tokamaky                                        
Ing. Milan Řípa, CSc. (Ústav fyziky plazmatu AV ČR)    
113
09.20-09.40 Směřování OZE v budoucnosti

Ing. Leoš Gál (Česká technologická platforma biopaliva)

114
09.40-10.00

Energetické náročnost budov v roce 2020

Ing. arch. Marcela Jonášová (Asociace výrobců minerální izolace)

115
10.00-10.20
Využití šedých vod a jejich energie v budovách
Bartoník A.,  Holba M., Plotěný K.,  Škorvan O. (ASIO, spol. s r.o.)
116
  Přestávka 10.20 - 10.40hod  
10.40-11.00

Generátory malého výkonu s vysokou účinností

Doc. Ing. Vít Bršlica, CSc. (Univerzita obrany v Brně)

117
11.00-11.20

Obnovitelné zdroje energie v judikatuře Nejvyššího správního soudu                    

Mgr. Helena Doležalová (Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno)

118
  Oběd 12.00 - 14.00hod  
14.00-14.20

Matematické modelování ukládání CO2 do podzemí

Ing. Jiří Mikyška, Ph.D. (ČVÚT Praha, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská)
119
14.20-14.40

Topme pevnými palivy, ale s poloviční spotřebou a bez kouře a škodlivých emisí

JUDr. Ing. Ing. Mgr. Petr Měchura (AVE BOHEMIA s.r.o.)
124
14.40-15.00 Kogenerová výroba elektrické energie a tepla zplyňováním biomasy

Ing. Václav Peer (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava)

122
  Přestávka 15.00 - 15.40hod  
15.40-16.00

Nové ekologické a ekonomické technologie pohonu kolejových vozidel

Doc. Ing. Martin Leso, Ph.D. (ČVUT – Fakulta dopravní)    
123
16.00-16.20 Stimulace horninového masivu pro vytvoření puklinového rezervoáru pro jímání geotermální energie systémem hot-dry-rock
Mgr. Hana Semíková (ISATECH, s.r.o.)
125
16.20-16.40

Čirok cukrový - nové řešení pro bioplynové stanice

Ing. Jan Hodoval (Katedra rostlinné výroby FAPPZ ČZU v Praze), Ing. Lucie Bečková, Ph.D.
126
     
19.00-24.00 Společenský večer (večeře a živá hudba)  

                                              
 

Pátek 27. 4. 2012

 
EXKURZE - bioplynová stanice v Šumperku, která využívá suchou technologii anaerobní digesce. Společný odjezd autobusem od hotelu bude v 10 hodin, návrat opět k hotelu. Rovněž bude možné při dostatečném počtu zájemců opět navštívit nedalekou přečerpávací elektrárnu Dlouhé stráně, přihlášky budou přijímány na místě u registrace.   

 

Přihlášené vývěsky:

Vývěska Kód

Radiační přenos energie ve spínacím oblouku VN a VVN vypínačů

Mgr. Nadezda Bogatyreva (Vysoké Učení Technické v Brně)  
127

Inovativní přístup k energetickému využívání biomasy v reálném provozu žlutické výtopny – efektivní propojení praxe s výzkumem

Ing. Pavlína Voláková, Ph.D. (Žlutická teplárenská a.s.) 

128

Úprava bioplynu pomocí membránové technologie

Ing. Marek Bobák, Ph.D. (MemBrain s.r.o.)
129
VYBRANÉ FYZIKÁLNE VLASTNOSTI TUHÝCH BIOPALÍV (pouze na webu)

Ivan Vitázek, doc.Ing.CSc., Božena Vitázková, Ing. (SPU v Nitre, Technická fakulta)

130

Podzemné splyňovanie uhlia v dobývacom priestore Bane Cígeľ, geologické a hydrogeologické podmienky (pouze na webu - v jednání)

Ing. Štefan Zelenák, PhD., Ing. Erika Škvareková, PhD. (Fakulta BERG, Technická univerzita v Košiciach)

121

Předpověď počasí pro fotovoltaické zdroje (pouze na webu - v jednání)

Doc. Ing. Emil Pelikán, RNDr. Kryštof Eben, CSc, RNDr. Jaroslav Resler, PhD., Mgr. Pavel Krč, Mgr. Pavel Juruš, PhD., Mgr. Ivan Kasanický (Ústav informatiky AV ČR)

120

                                                                                   

Přihláška účasti:

Přihlášku účasti s objednávkou služeb je možné zasílat nejpozději do 18. dubna 2012.

 
 

Přihlášení příspěvku:

Své naměty můžete stále zasílat na studentj@cemc.cz. Přihláška příspěvku ke stažení ZDE.

 

 

V rámci konference OZE2012 a Sympozia Odpadové fórum 2012 proběhne tzv. Kooperační setkání (technologická burza). Mezinárodní setkání organizuje Technologické centrum AV ČR v rámci projektu Enterprice Europe Network. Podtitul akce je Společný prostor pro akademickou a firemní sféru. Další informace ZDE.

 

Připomínáme, že součástí konference je také Kurz - "Legislativa ŽP 2012", další informace ZDE