Více času na podstatné

Informace o konferenci OZE 2011

České ekologické manažerské centrum (CEMC) a jeho odborný časopis Alternativní energie pořádají ve dnech 13. - 15. dubna v Koutech nad Desnou již druhý ročník konference - Výsledky výzkumu, vývoje a inovací pro obnovitelné zdroje energie (OZE 2011). Hlavním cílem připravované konference je napomoci lepšímu propojení výzkumné sféry s praxí. Přednášky budou zaměřené na prezentaci výsledků vědy a výzkumu v oblasti obnovitelných zdrojů, přičemž nebudou opomíjeny ani potřeby podnikatelské sféry a praxe. Konference je určena jak pracovníkům z řad výzkumných pracovišť, tak i zástupcům podnikatelské sféry a veřejné správy.

Konference navazuje na úspěšný první ročník OZE 2010 a nově se mimo jiné zaměří i na následující:

  • reflexe na aktuální témata
  • komunální energetika
  • vývoj aktuální legislativy

Průběžně aktualizovaný program konference naleznete zde.

 

V týdnu 11. - 15. dubna 2011 v Koutech nad Desnou bude současně s konferencí OZE 2011 probíhat i jubilejní 20. chemicko-technologická konference s mezinárodní účastí - APROCHEM 2011 a 6. ročník symposia - Výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodářství ODPADOVÉ FÓRUM 2011.

 

Na všech třech akcích bude možnost doprovodné technické výstavky, firemních prezentací na CD ROM a v tištěných materiálech. Účastník s plnou registrací  na jedné z konferencí se muže zúčastnit ostatních akcí, a to volně bez omezení. Informujte o připravované konferenci i své spolupracovníky a kolegy. Zveme Vás k účasti a těšíme se na opětovné setkání.