Více času na podstatné

Informace pro autory

Přihlášky příspěvků: Nabídky příspěvků zasílejte prosím, do konce února 2011, na email: info@oze2011.cz. Formulář ke stažení je k dispozici ZDE.

 

Prezentace přihlášených přednášek: Prezentaci příspěvků bude řídit vždy pověřený předsedající, který bude vycházet z konečného programu konference. Přednáškové místnosti  budou vybaveny dataprojektorem a notebookem, přičemž použití vlastního notebooku je, po dohodě s předsedajícím, možné. Přednášející budou mít pro prezentaci své přednášky k dispozici cca 20 minut, a to včetně diskuse.

 

Možnosti další prezentace: Další možnou formou prezentace budou vývěsky. Autoři vývěsek musí přivézt již předem připravený propagační panel, řešený na výšku, šíře max. 80 cm, výška max. 110 cm, zhotovený jako jeden celek a připravený k zavěšení na jediný háček. Vývěsky budou umisťovány po dohodě s technickým týmem organizátora.

 

Plné texty přednášek: Autory všech příspěvků – přednášek i vývěsek – žádáme o včasné předání konečného a graficky upraveného plného textu příspěvku v elektronické podobě v MS Word/ Acrobat Reader, nejpozději do 15. 3. 2011. Optimální rozsah: 4 – 6 stran, max. 8 stran včetně tabulek a grafů. Soubory plných textů budou označeny ISBN.

 

Další informace:

  • Z přednášek bude pořízen zvukový záznam, který bude součástí finálního DVD z konference, a zároveň bude tento zvukový materiál zpřístupněn uživatelům portálu www.tretiruka.cz.
  • Jednacím jazykem konference je čeština a slovenština. Avšak zahraniční hosté jsou také srdečně zváni k účasti, přednesení a uveřejnění příspěvků je tedy možné i alternativně v angličtině. Tlumočení však nebude zajištěno.
  • Organizační výbor si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí o přijetí příspěvku, formě prezentace i zařazení příspěvku do konkrétní sekce.

 

Důležitá upozornění:

  • Autoři příspěvků se rovněž musí přihlásit k účasti (platí vložné), přednášky nejsou honorované. Bližší informace a přihlášku naleznete zde. Termín pro zaslání přihlášky k účasti je do 31. března 2011.
  • Za neodpřednášenou přednášku, která bude zařazena do konečného programu a jejíž text bude uveřejněn ve sborníku, nebo za nevystavený poster bude fakturován sankční poplatek ve výši 1000 Kč.