Více času na podstatné

Letošní konferenci jsme se rozhodli pojmout v duchu motta "PŘEDCHÁZEJ, NEPLÝTVEJ A SDÍLEJ".  Program konference chystáme s jasnou myšlenou: ukázat, že to jde! Našim cílem bude prezentovat příklady správné praxe především z průmyslové oblasti. Opomenuta ale nebude ani tradiční komunální sféra, nejmodernější trendy a technologie. Druhý den konference se výhradně zaměří na problematiku potravinových odpadů.

ČTVRTEK 12. října 2017 Prezentace
I. blok - Legislativa financování projektů OH
Vývoj české legislativy směrem k oběhovému hospodářství
Jaromír Manhart, Ministerstvo životního prostředí
  
Evropská unie a oběhové hospodářství
Jan Maršák, Ministerstvo životního prostředí
Možnosti dotací z OPŽP
Tomáš Prokop, Státní fond životního prostředí
Vybrané aspekty realizace PVO v podmínkách ČR
Jan Pavlíček, GREEN Solution
II. blok - PŘEDCHÁZEJ
Nejlepší dostupné technologie k předcházení vzniku odpadů
Ladislav Špaček, SCHP ČR
Příklady dobré praxe v PVO
Zdeněk Horsák, Česká asociace oběhového hospodářství
PVO ve stavebnictví a obcích
Václav Vachuška, DSO Horažďovicko
III. blok - NEPLÝTVEJ
Zpět z PET
Kateřina Nováková, PET-MAT, ČVUT
Nový život starého nábytku
Barbora Kocandová, Tereza Korbelová, Z pokoje do pokoje
Zero waste office
Jana Půlpánová, Envirostyl
Druhý život nábytku
Roman Bojko, IKEA
Recycle your clothes: Garment collecting
Agnieszka Knera, H&M
Recyklohraní - Ekoabeceda: Umíme žít bez odpadů?
Hana Ansorgová, Recyklohraní, o.p.s.
IV. blok - SDÍLEJ
Chytré sdílení jako způsob využívání věcí
Dan Erlebach, SharyGo
    
Sdílená ekonomika: společný boj se společenskými problémy
Jana Nováková, Impact HUB
SmileCar: Sdílená mobilita
Jan Charouz, SmileCar
Pražská knihovna věcí
Tom Zahrádka, Library of things
  
   
PÁTEK 13. října 2017  
I. blok - Problematika potravinových odpadů v ČR
Problematika potravinových odpadů v ČR
Dana Třísková, Ministerstvo zemědělství
Distribuce potravinové pomoci financované z Operačního programu potravinové a materiální pomoci (OP PMP)
Robert J. Hřebíček, Ministerstvo práce a sociálních věcí
Plýtvání potravinami v domácnostech - výsledky výzkumu realizovaného na Slovensku
Martin Polovka, Výskumný ústav potravinársky
   
II. blok - Praxe: inovativní metody a postupy
Role balení potravin na snižování objemu odpadu z potravin. Obalový odpad.
Katarína Kajánková, SUEZ
Svět bez obalů - unikátní technologie, která výrobcům, obchodníkům a domácnostem pomáhá předcházet tvorbě zbytečného odpadu.
Hynek Balík, MIWA
Projekt Menu pro změnu
Zuzana Jakobová, TEREZA vzdělávací centrum
Fenomén "křivá zelenina"
Adam Podhola, Zachraň jídlo
   
III. blok - PANELOVÁ DISKUSE:
Představení povinnosti darování potravin v duchu novely zákona č.110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích
Dana Třísková, Ministerstvo zemědělství
 
Připravenost obchodních řetězců a představení metodiky SOCR ČR
Pavel Mikoška, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR
Úplný zákaz vyhazování potravin z dílny francouzského parlamentu - praktické zkušenosti po roce. Pohled Federace Potravinových bank na novelu zákona
Věra Doušová, Potravinová banka Praha
Ústavní žaloba podaná skupinou senátorů k novele zákona
Zdeněk K oudelka
Kontrolní a dozorová činnost
Jindřich Pokora, Státní zemědělská a potravinářská inspekce