Více času na podstatné

PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ 2019

 
NOVINKA:

Zástupci měst a obcí, neziskových organizací nebo škol mají vstup zdarma!

 

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ

Celodenní konference PVO 2019 se uskuteční 24. října 2019 opět v Praze. Odborný program bude probíhat v Kongresovém sále hotelu Wellness Hotel Step (Malletova 1141/4, 190 00 Praha 9). Hotel je dobře dostupný MHD - autobusovou linkou č. 136 (zastávka Skloněná) nebo pěšky od stanice metra Palmovka (cca 5 min. chůze). Před hotelem je samozřejmě také možné parkovat - počet bezplatných parkovacích míst je však omezen, a pak je možné využít parkovací dům za cenu 100 Kč/den (nutno poplatek uhradit na recepci v hotelu - při platbě přes parkovací automat bude cena vyšší).

 

RÁMCOVÝ PROGRAM
Program letošního 6. ročníku konference PVO 2019 se připravuje a bude co nejdříve zveřejněn. Účastníci se mohou i letos těšit na řadu zajímavých témat a příkladů správné praxe z komunální i firemní sféry.
 
čas
Registrace 8.00
Zahájení a úvodní slovo partnerů 8.55
Odborný program - část I 9.00
Oběd 12.00
Odborný program - část II 13.00
Přestávka 15.00
Odborný program - část III 15.30
Ukončení konference a volná diskuse u sklenky vína 17.30

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CÍL KONFERENCE

Konference podporuje vyšší míru aplikace principů předcházení vzniku odpadů a opětovného použití do každodenního života. Našim cílem je informovat veřejnost o zajímavých projektech, inspirovat a vzdělávat představitele neziskových organizací, studentů, obecní samosprávy a státní správy. Prezentací příkladů správné podnikové praxe chceme napomoci přenosu získaných poznatků do skutečné praxe.

 

KOMU JE KONFERENCE URČENA?

Konference je otevřena úplně všem, kteří vítají principy cirkulární ekonomiky a moderní přístupy při nakládání s odpady. Akce je určena pro pracovníky v odpadovém hospodářství, zástupce firem a samospráv, škol nebo i široké veřejnosti. Na konferenci se potkáte se zástupci Ministerstva životního prostředí a průmyslu, kontrolními orgány, představiteli firem z rozmanitých výrobních odvětví i s neziskovými organizačními, kteří se s vámi rádi podělí o osobní zkušenosti z praxe.

 

KOLIK TO STOJÍ?

Díky letošní podpoře akce ze strany Ministerstva životního prostředí bude vstup pro zástupce státní správy a samosprávy, neziskových organizací a škol - zdarma! Pro ostatní zájemce činí vložené 1 500 Kč bez DPH.

Přihlášky je možné zasílat prostřednictvím níže uvedeného registračního formuláře.

 

PARTNEŘI A VYSTAVOVATELÉ
Partnerům a vystavovatelům nabízíme možnost komerční prezentace v prostorech konference. V případě zájmu o partnerství (stánek, reklama, příspěvek v odborném programu a časopisu Odpadové fórum apod.), nás kontaktuje na emailu cemc@cemc.cz.
 
 

Generální partner

 

Partneři

Podpora

 
   
Generálním partnerem konference je/byla společnost Ahold Czech Republic, a. s., pro kterou je předcházení vzniku odpadů součástí její politiky společenské odpovědnosti.   Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.  

 

Přihláška účasti

Konference PVO 2019, 24. 10. 2019, Praha
MEDIÁLNÍ A OSTATNÍ PARTNEŘI (v jednání):

 

IKEA Česká republika, s.r.o.

 

POŘADATEL

České ekologické manažerské centrum je neziskové sdružení, působící přes 25 let v oblasti průmyslové a komunální ekologie. Poskytujeme environmentální poradenství, vydáváme odborný časopis Odpadové fórum, Wasteforum, pořádáme vzdělávací akce a spravujeme informační portál Třetí ruka.

 

České ekologické manažerské centrum, z.s.

28. pluku 524/25

101 00 Praha 10

IČO: 45249741 DIČ: CZ45249741

Číslo účtu: 1415780277/0100

tel.: 274 784 417

www.cemc.cz, cemc@cemc.cz

Poznámky k přihlášce účasti:

Cena a platby

Cena zahrnuje workshopy, vstup na konferenci, oběd (platí pouze pro první den) a občerstvení ve dnech, pro něž se účastník registruje. Cena nezahrnuje 21 % DPH, a ani ubytování s parkováním, které si účastníci zajišťují zvlášť. Na základě obdržené přihlášky bude účastníkům vystavena a zaslána faktura. Číslo účtu - 1415780277/0100.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely

Podmínky zpracování osobních údajů Subjektu údajů:

 • Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) je Správce (pořadatel konference) - České ekologické manažerské centrum, z.s., 28. pluku 524/25, 101 00 Praha 10, cemc@cemc.cz, +420 274 784 416, IČO: 45249741
 • Osobní údaje zpracováváme z důvodu Vaší účasti na konferenci ve smyslu zajištění související administrace a informování o novinkách na uvedený kontaktní email.
 • Předmětem zpracování jsou následující údaje: název společnosti, IČO, DIČ, jméno a příjmení, poštovní adresa, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu.
 • Důvodem tohoto zpracování je pořádání konference Předcházení vzniku odpadů 2018. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracováváme a budeme uchovávat po dobu jednoho roku.
 • Ochrana osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)
 • Abychom vám mohli informovat o aktuálních nabídkách akcí zpracováváme vaší e-mailovou adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je váš souhlas, který nám poskytujete, a který můžete kdykoli odvolat. Součástí souhlasu je i souhlas se zasíláním elektronického recenzovaného časopisu WASTE FORUM, jehož vydavatelem je CEMC. WASTE FORUM je zasíláno zdarma.
 • Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu nikomu dále neposkytneme, nanejvýše institucím k tomu zmocněným zákonem.
 • Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, máte právo požadovat od nás jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování. Dále máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupujeme v rozporu s GDPR. Odvolání souhlasu je možné zaslat na email cemc@cemc.cz.
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.
 • Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
 • Osobní údaje nebudou předány do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, osobám.
 • Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.


Více zde: https://www.tretiruka.cz/media-a-odpady/predchazeni-vzniku-odpadu/konference-pvo-2018/

 

*Poznámky k přihlášce účasti:

Cena a platby

Cena nezahrnuje 21 % DPH, a ani ubytování a parkování, které si účastníci zajišťují zvlášť. Na základě obdržené přihlášky bude účastníkům vystavena a zaslána faktura. Číslo účtu - 1415780277/0100.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely

Podmínky zpracování osobních údajů Subjektu údajů:

 • Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) je Správce (pořadatel konference) - České ekologické manažerské centrum, z.s., 28. pluku 524/25, 101 00 Praha 10, cemc@cemc.cz, +420 274 784 416, IČO: 45249741
 • Osobní údaje zpracováváme z důvodu Vaší účasti na konferenci ve smyslu zajištění související administrace a informování o novinkách na uvedený kontaktní email.
 • Předmětem zpracování jsou následující údaje: název společnosti, IČO, DIČ, jméno a příjmení, poštovní adresa, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu.
 • Důvodem tohoto zpracování je pořádání konference Předcházení vzniku odpadů 2018. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracováváme a budeme uchovávat po dobu jednoho roku.
 • Ochrana osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)
 • Abychom vám mohli informovat o aktuálních nabídkách akcí zpracováváme vaší e-mailovou adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je váš souhlas, který nám poskytujete, a který můžete kdykoli odvolat. Součástí souhlasu je i souhlas se zasíláním elektronického recenzovaného časopisu WASTE FORUM, jehož vydavatelem je CEMC. WASTE FORUM je zasíláno zdarma.
 • Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu nikomu dále neposkytneme, nanejvýše institucím k tomu zmocněným zákonem.
 • Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, máte právo požadovat od nás jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování. Dále máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupujeme v rozporu s GDPR. Odvolání souhlasu je možné zaslat na email cemc@cemc.cz.
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.
 • Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
 • Osobní údaje nebudou předány do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, osobám.
 • Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.