Více času na podstatné

PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ 2019

 
TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ

Konference PVO 2019 se uskuteční 24. října 2019 opět v Praze. Konkrétní místo bude upřesněno společně s programem akce.

 

CÍL KONFERENCE

Účelem konference je podpora vyšší míry aplikace principů předcházení vzniku odpadů a opětovného použití do života. Cílem je informovat o zajímavých projektech, inspirovat a vzdělávat představitele neziskových organizací, studentů, obecní samosprávy a státní správy. Prezentací správné podnikové praxe chceme napomoci přenosu získaných poznatků do skutečné praxe.

Hlavním tématem 6. ročníku konference PVO 2019 bude diskutované omezení tisku slevových letáků. Opomenuty nebudou ani tradiční témata jako je potravinový odpad nebo příklady úspěšných komunálních a firemních projektů a aktivit.

 

KOMU JE KONFERENCE URČENA?

Konference je určena pro pracovníky v odpadovém hospodářství, zástupce firem a samospráv a hlavně všechny, co oběhové hospodářství v naší republice vítají. Na konferenci se potkáte se zástupci Ministerstva životního prostředí a průmyslu, kontrolními orgány, představiteli firem z rozmanitých výrobních odvětví i neziskovými organizačními, kteří se podělí o své zkušenosti z praxe.

 

KOLIK TO STOJÍ?

Díky letošní podpoře akce mj. ze strany Ministerstva životního prostředí bude vstup pro zástupce státní správy a samosprávy, neziskových organizací a škol - zdarma! Přihlášky bude možné zasílat od května prostřednictvím registračního formuláře.

 

PARTNEŘI A VYSTAVOVATELÉ
Partnerům a vystavovatelům nabízíme možnost komerční prezentace v prostorech konference. V případě zájmu o partnerství a komerční prezentaci (v podobě stánku, příspěvku, reklamy), nás kontaktuje na emailu cemc@cemc.cz.
 
Generální partner   Klíčový partner    
   
         

 

 

POŘADATEL

České ekologické manažerské centrum je neziskové sdružení, působící přes 25 let v oblasti průmyslové a komunální ekologie. Poskytujeme environmentální poradenství, vydáváme odborná periodika, pořádáme vzdělávací akce a spravujeme informační portál Třetí ruka.

 

České ekologické manažerské centrum, z.s.

28. pluku 524/25

101 00 Praha 10

IČO: 45249741 DIČ: CZ45249741

Číslo účtu: 1415780277/0100

 

MEDIÁLNÍ A OSTATNÍ PARTNEŘI (v jednání):

 

IKEA Česká republika, s.r.o.