Více času na podstatné

 


videozáznam z konference

 

Srdečně zveme všechny příznivce odpadové problematiky na již 7. ročník konference Předcházení vzniku odpadů, který se uskuteční 9. prosince 2021 v Praze. Účastníci se mohou těšit opět na kvalitní a inspirativní program zahrnující nejaktuálnější příspěvky v oblasti prevence a opětovného využití odpadů, což je samotný základ pro nakládání s odpady a oběhové hospodářství. Součástí konference bude i prostor pro navázání nových kontaktů nebo partnerství. Novinkou bude živý přenos se možností zpětného shlédnutí.

 

AKTUÁLNĚ

Soutěž se společností REMA:

Stále máte možnost podpořit projekt zaměřený na ochranu goril v centrální Africe. Budeme rádi, pokud si přes svátky naleznete chvilku a mobilní telefony nebo tablety, které máte ve svých šuplících doma, zašlete k recyklaci. Zásilku označte „Gorily – PVO“ a zdarma pošlete prostřednictvím služby re:Balík. Kromě toho, že se tímto počinem zapojíte do soutěže, také díky recyklaci vašich vysloužilých mobilů ulevíte životnímu prostředí nejen v Africe, kde se těží tantal využívaný v kondenzátorech v mobilech. Do soutěže budou započítány mobily odeslané nejpozději 31. 1. 2022. Děkujeme!

 
Další aktuality:
 • Záznam z konference je možné shlédnout zde (video je zatím přístupné pouze účastníkům konference).
 • Konferenci sledovalo 385 účastníků, děkujeme a těšíme se zase v roce 2022! Prezentace s videozáznamem bude brzy zveřejněn a informace zaslána na registrační emaily.
 • Soutěž se společností REMA pokračuje do 31. 1. 2022.
 • On-line přenos: pokud den před akcí neobdržíte odkaz na online přenos, pak nás prosím kotaktujte na cemc@cemc.cz a my vám jej obratem zašleme. V den konání akce můžete také volat na 602 617 616.
 • COVID-19: V konferenčních prostorách bude nutné, s výjimkou moderátora a přednášejících, nosit respirátor. U prezence bude kontrolována bezinfekčnost (dle aktuálních požadavků)
 • Program konference PVO 2021 byl zveřejněn! Naleznete jej níže.
 • Živý přenos: S ohledem na nepředvídatelnou situaci s COVID-19 i omezenou kapacitu sálu bude konference přenášena také online s možností zpětného shlédnutí.
 • Občerstvení: O drobné občerstvení účastníků se postará Break Fast Story, společensky prospěšný projekt pomáhající osobám v ocitajících se v náročných životních situací.
 • Registrace: přihlašovat se lze pomocí níže uvedeného formuláře. Pozor, kapacita pro prezenční účast je letos omezena na 100 osob.
 • Moderace: Akci bude opět moderovat Vladimír Kořen – publicista, moderátor a bývalý starosta města Říčan.
 • Hledáme zajímavé aktivity a projekty: Pokud vyvíjíte zajímavou aktivitu s pozitivním vlivem na minimalizaci odpadu a rádi byste se podělili o své zkušenosti s ostatními, napište nám na cemc@cemc.cz. Rádi příspěvek zařadíme do odborného programu konference.
 • Zviditelněte své aktivity: Je vaše společnost v ochraně životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje aktivní, inspirativní či inovativní? Rádi byste tyto záslužné aktivity zviditelnili? Nabízíme možnost partnerství - kontaktuje pořadatele na cemc@cemc.cz.
 • Posun termínu: 7. ročník konference PVO proběhne 9. 12. 2021.
 
KOMU A K ČEMU JE KONFERENCE URČENA?

Konference je určena úplně všem, které zajímá téma předcházení a opětovné použití odpadů, a kteří vítají a chtějí rozvíjet i v naší republice oběhové hospodářství. Nejčastěji se konference účastní pracovníci působící v odpadovém hospodářství z řad firem i samospráv. Na konferenci se potkáte se zástupci klíčových resortů a organizací (MŽP, MPO, KÚ, kontrolní orgány apod.), představiteli obcí, firem z rozmanitých výrobních odvětví i neziskových organizací. Konference je ideální příležitostí pro navázání nových kontaktů a zahájení nové spolupráce a projektů.

 

JAKÉ PŘEDNÁŠKY NA KONFERENCI ODEZNÍ?
Program konference se v současné době intenzivně připravuje a bude na těchto stránkách zveřejněn v nejbližších dnech. V případě zájmu o vystoupení kontaktujte pořadatele na cemc@cemc.cz.
 
PROGRAM KONFERENCE PVO 2021:
9.12.2021 PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ 2021
8.30 h REGISTRACE
8.55 h ZAHÁJENÍ KONFERENCE A PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM
za pořadatele: Vladimír Študent, CEMC
za generálního partnera: Pavel Mikoška, Albert Česká republika, s.r.o.
9.00 h

Předcházení vzniku odpadů z pohledu Ministerstva životního prostředí
Jan Maršák, MŽP
[001 - online]
 
9.15 h

Pohled měst a obcí na předcházení vzniku odpadů
Dan Jiránek, Svaz měst a obcí České republiky

[002]
9.30 h

Kde se cirkulární a sociální aspekty setkávají a doplňují v odpovědném veřejném zadávání
Regina Hulmanová, MPSV
[003 - online]

Cirkulární veřejné zadávání přináší příležitost zadavatelům adaptovat způsob nakupování na výzvy týkající se změn klimatu, surovinové nedostatečnosti a ovlivnit dopady na životní prostředí. Lze však přistupovat k nakupování i v širším kontextu, a to propojením cirkulárních či zelených aspektů s aktuálně nezbytnými sociálními aspekty. Na příkladu nákupu nábytku si ukážeme, že se tato témata nevylučují, ale naopak doplňují.
9.45 h

  
Odpovědnost za budoucnost planety si neseme každý sám
David Vandrovec, REMA Systém, a.s.
[004]

Klimatická neutralita, bezuhlíková Evropa, emisní rovnováha. Tyto a další pojmy jsou v procesu přemýšlení a následných reálných kroků k ochraně životního prostředí a planety v posledním období mimořádně diskutovány. Každý z nás může ovlivnit budoucnost planety a jejího životního prostředí a to zejména svojí odpovědnou spotřebou a šetrným přístupem ke zdrojům, které již máme.
10.00 h

Reuse centra v České republice aneb kam se starým nábytkem?
Zuzka Kuberová, REUSE CZ
[005]

V České republice v posledních letech vznikají tzv. reuse centra, místa, kam lze odložit už nepotřebný nábytek nebo vybavení domácnosti, kde se věci opravují a nabízejí dál k prodeji. Tento cizí název za sebou skrývá příležitost, jak věci nevyhodit, ale poslat dál do dalšího kola, protože by se mohly hodit ještě někomu dalšímu. Jaké jsou už nyní možnosti, kam darovat či kde nakoupit "reuse" nábytek a vybavení domácnosti, a jaké jsou plány pro vznik sítě takových míst po celé České republice, poví Zuzana Kuberová, místopředsedkyně Federace nábytkových bank a reuse center v ČR.
10.15 h

Využití gastroodpadu a spolupráce s obcemi
Ondřej Černý, EFG Holding
[006]

Nový odpadový zákon ukládá městům a obcím povinnost zabezpečit zavedení a vykonávání sběru odpadu z kuchyní. Odpad z kuchyně či prošlé potraviny tvoří více než 1/3 odpadu z domácností a zavedením jeho separace a následného využití rapidně klesne množství skládkovaného směsného komunálního odpadu i poplatků za jeho zpracování. Firma EFG a její projekt Tridimgastro.cz, který zajišťuje sběr a zpracování odpadu na klíč, jsou lídrem na trhu ve zpracování bioodpadu. Jako jediní jsou schopní zajistit popelnice pro obce, svoz odpadu do své bioplynové stanice a následné zhodnocení gastroodpadu na ekologickou elektrickou energii, teplo, plyn (biometan) a organické minerální hnojivo. Elektřinu a plyn produkují s nulovou emisní stopou a při dodržení principů oběhového hospodářství.
10.30 h

Cirkulární hub - oáza inspirace v Centru Prahy
Soňa Jonášová, Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú.
[007]

Cirkulární ekonomika se stala jedním ze základních stavebních kamenů Cirkulárního hubu v Kampusu Hybernská v Praze, kde jsou její prvky zaváděny do praxe. Využívání dešťové vody, zazeleňování prostoru, kompostování v místě, aplikace principů cirkulární renovace či výroby nábytku a provoz Cirkulární dílny & Knihovny věcí & Freeshopu i upcyklované kavárny tak vytváří jedinečný komplex inspirace pro studenty, zástupce měst i širokou veřejnost. Přednáška představí novinky a výsledky dílčích projektů.
10.45 h PŘESTÁVKA
PREZENTACE PARTNERŮ
11.15 h

Předcházení vzniku odpadů na úrovni obchodníka
Peter Daňo, David Šátek, Albert Česká republika, s.r.o.
[008]

Společnost Albert se problematikou vzniku odpadů, které souvisí s provozem sítě maloobchodních prodejen velmi intenzivně zabývá. V koordinaci s mateřskou firmou Ahold Delhaize Group je tato problematika rozpracována do několik směrů a k tomu jsou definovány závazné ukazatele, které následně podléhají reportingu a internímu i externímu auditu. Prezentovaný příspěvek se do větší hloubky zabývá především oblastí efektivního darovaní neprodaných potravin a potravinových přebytků subjektům sdružených ve Federaci potravinových bank a efektivním způsobem prodeje potravin bez obalů  u komodit kde je toto možné. V prezentaci budou také okrajově uvedeny některé další interní nástroje k realizaci závazných firemních KPIs.
11.30 h

Jak by v ČR fungoval depozitní systém pro jednorázové nápojové obaly?
Daniel Džmuráň, EEIP, a.s.
[009]

V reakci na společenskou poptávku i evropské trendy v udržitelnosti jsme vytvořili detailně propracovaný model depozitního systému pro nápojové PET lahve a plechovky, který by mohl fungovat v ČR. Představíme jeho konkrétní parametry, celkový funkční model i jeho ekonomické dopady. Model se inspiruje systémy fungujícími v celkem 10 evropských zemích, přesto je však vytvořen na míru pro ČR a v některých ohledech je zcela inovativní. Ukazuje cestu, jakou by se mohl tuzemský nápojový průmysl stát téměř stoprocentně cirkulárním odvětvím v ČR, a to bez dopadů do peněženek spotřebitelů a bez potřeby jakékoliv finanční pomoci ze strany státu.
11.45 h

Environmentální databáze obalových materiálů a nástroj Envisketch
Jan Kulhánek, VŠCHT v Praze
[010]

Značnou část na světě vyprodukovaných odpadů tvoří obaly, přičemž v mnoha případech jsou tyto obaly tvořeny kombinací několika materiálů. Takové kompozitní obaly značně ztěžují nebo znemožňují materiálovou recyklaci, což vede k dalšímu zvýšení spotřeby panenských materiálů a potenciálních environmentálních dopadů životního cyklu produktů. S cílem vytvořit nástroj, který by designérům a výrobcům obalů už ve fázi návrhu pomohl s optimalizací environmentálních dopadů, je připravována databáze a environmentální kalkulačka (ENVISKETCH) obalů a obalových materiálů. Databáze bude přehledně vyobrazovat vlastnosti a dopady jednotlivých materiálů a obalů vzhledem ke stejné funkci tak, aby je bylo mezi sebou možné porovnávat. Struktura databáze je tvořena na základě funkce obalu a reflektuje i výsledky analýzy spotřebního koše. Součástí databáze bude i systém hodnocení těchto obalů, který bude zohledňovat jejich trvanlivost, opravitelnost, potenciál ke znovupoužití, recyklovatelnost a obsah nebezpečných látek. Databáze také poskytne možnost designérům nacházet nové konvenční i nekonvenční řešení s nižšími environmentálními dopady opírající se o kombinaci databázové struktury a metody posuzování životního cyklu. V budoucnu bude databáze sloužit výrobcům a designérům obalů jako podpůrný nástroj pro uplatnění prvků zohledněných při ekomodulaci, což povede k využití technologie a know-how s co nejmenším dopadem na životní prostředí a na odpadové hospodářství. Kalkulačka má rovněž potenciál stát se silným argumentačním nástrojem designérů pro komunikaci se zákazníky ohledně zvolených technologií a použitých materiálů.
12.00 h

Cirkularita obalů – i malá změna může mít velký dopadů
Ivan Tučník, Plzeňský Prazdroj, a. s.

[011]

Jak může vzniku odpadu předcházet pivovar? Co dělá Plzeňský Prazdroj, aby byla jeho stopa co nejmenší? Jakou roli v tom hrají vratné obaly? A co dělat s těmi, které už nelze opětovně naplnit?
Podíváme se na příklady, jak předcházet vzniku odpadů z obalového materiálu. Často i malé změny mohou mít velký dopad, pokud se provádí konzistentně a na více frontách najednou. Plzeňský Prazdroj se obalům a jejich stopě věnuje již řadu let – ukončuje stáčení piva do PET lahví, dlouhodobě podporuje vratné obaly a zbytečnému odpadu předchází i u těch obalů, které spotřebitel většinou nevidí.
12.15 h

Cirkulární odpadové hospodářství: nový standard a profit pro firmu i životní prostředí
Cyril Klepek, CYRKL Zdrojová platforma, s.r.o.
[012]

Přes 400 000 t CO2 a desítky milionů korun ušetřili firmy za cirkulární nakládání s odpady ve kterém společně hledáme nejlepší možné užití materiálů a vhodné technologie a postupy na předcházení vzniku odpadu. Podíváme se společně na příklady mnoha firem jako jsou Pražské kabelovny, Kofola a nebo Sumiriko. Budeme sdílet příklady dobré praxe a řekneme si i aktuální top inovace z odpadového světa. To vše v kontextu nové legislativy a konkrétních příkladů.
12.30 h

Jak mohou obce a města dosáhnout cílů nového zákona pomocí řešení na předcházení vzniku odpadů a zvyšování míry třídění
Vojtěch Ducháč, JRK Česká republika s.r.o.
[013]

V letošním roce vstoupil v účinnost nový odpadový zákon, který městům i obcím radikálně navyšuje poplatek za ukládání směsného komunálního odpadu (SKO) a velkoobjemového odpadu (VO). Aby města a obce dosáhli skládkovacích limitů je potřeba, aby začaly mapovat odpadové toky, analyzovat je a hlavně co nejdříve optimalizovali odpadové hospodářství, aby fungovalo co nejefektivněji. My díky našemu partnerství se stovkami samospráv víme, jaká ideální řešení k tomu vedou a představíme vám je v kontextu praxe českých měst jako jsou Teplice nebo Havlíčkův Brod.
12.45 PŘESTÁVKA

Breakfaststory (video) - objednávka cateringu podpořila bezplatným jídlem Honzu a Davida.

PREZENTACE PARTNERŮ
13.30 h

Možnosti zvyšování využití stavebního a demoličního odpadu v pozemních stavbách
Zdeněk Prošek, ČVUT v Praze
[014]

Obsahem příspěvku je přehled a popis klíčových oblastí, kde je možné již dnes efektivně využít stavební  a demoliční odpad v oblasti novostaveb a rekonstrukcí v pozemních stavbách. V ideálním případě by bylo vhodné opětovně využít, tedy recyklovat, až 100 % objemu stavebního a demoličního odpadu. Součástí celého konceptu řešení musí být i nové nástroje a opatření, která rozhodnou o následném efektivním využití recyklátu už před demolicí objektů. Dále je nutné zhodnotit efektivní způsob demolice a navrhnout vhodné možnosti úpravy recyklátu s ohledem zvolený způsob jeho budoucího využití. Příspěvek prezentuje dílčí výsledky projektu TAČR Prostředí pro život č. SS03010302 Vývoj efektivních nástrojů pro minimalizaci vzniku stavebního a demoličního odpadu, jeho monitoring a opětovné využití (2021-2023).
13.45 h

Revoluce: První udržitelný obchoďák: Týdenní SWAP
Lucka Poubová a Kristýna Holubová, SWAP PRAGUE, z.s.
[015]

Na akci První udržitelný obchoďák: Týdenní swap, který byl čistého času otevřen 70 hodin, se přineslo 16,288 kg textilu, knih a potřeb do domácnosti, byl otevřenv  Hale 17 v Pražské tržnici od 13.9. do 19.9.2021 a jen dobrovolnických směn bylo na 250, další čísla a podrobnosti se můžete těšit v naší přednášce, mimo jiné i číslo využitelnosti věcí. Cílem iniciativy SWAP PRAGUE je právě prodlužovat život věcem (oblečení, knihy, domácí potřeby,...) a udržovat je déle v oběhu, a na co nejdelší dobu je odklonit z odpadních toků. Zároveň interaktivní formou vzdělávat veřejnost a měnit nákupní návyky. V nadcházejícím roce se chystají i do regionů, pomáhat obcím a místním iniciativám snižovat množství netříděného odpadu, šetřit tak zdroje osobní i veřejné a zvyšovat kvalitu života třeba rozvíjením sousedské blízkosti a posilování mezigeneračních vztahů.
14.00 h

Dáváme textiliím druhý život
Marek Urban, RETEX a.s.
[016 - online]

V české textilní společnosti Retex a.s. navazujeme na tradici trhání použitého textilu, která započala v Českých zemích již za Rakouska-Uherska. V současnosti v našich dvou závodech textilní odpad jak trháme, tak z něj vyrábíme výrobky pro několik průmyslových odvětví, zejména pro stavebnictví a automobilový průmysl.
14.15

Děti jako Trash (NO)Hero
Kristýna Farkašová, EBBU
[017]

Děti jsou jedním z největších znečistitelů naší planety. Je to paradox – nevinná stvoření narozená v západních zemích se stávají marginálními konzumenty ještě před svým narozením. Aniž by sami chtěly, dospělí z jejich blízkého (a co si budeme povídat občas i vzdáleného okolí) mají pocit, že když jim zrovna tohle nekoupí, dítě bude trpět.
Jen v České republice se narodí v průměru 115 000 dětí za rok. Každé z nich potřebuje pro první rok života alespoň 120 kusů oblečení, jehož výroba stojí planetu 2700 litrů vody za kus. Pokud i jen polovina z toho bude nová, spotřebuje se na jeho výrobu voda na celý život pro skoro tři plná Národní divadla.
Dětský průmysl, stejně jako například textilní průmysl, inklinuje k levným kouskům, které vydrží jednu sezónu. Planetu ale stojí stejně. Jako řešení se tedy jeví kvalitnější materiály na několik let, které za svůj produktový život dokáží posloužit více dětem.
Cirkulární model dětských spotřebních věcí se zdá být jako ideální řešení nejen pro planetu, ale i peněženky rodin. Ušetření 30% - až 70% procent původní ceny produktu se může rovnat pořizovací ceně levných kousků.
První myšlenka o vzniku služby vykoukla na světlo světa ke konci roku 2017. Další rok trvalo přetvoření nápadu v reálný prototyp služby – půjčovnu dětského oblečení. Během svého prvního roku života půjčovny získalo EBUU několik cen a prošlo výběrovým akceleračním programem. V první polovině roku 2020 se změnilo na První českou eko platformu pro mateřství a malé děti a nabízí nejen půjčení, ale i koupi s možností zpětného odkupu. Dnes už EBUU pořádá i workshopy pro budoucí rodiče, pomáhá jim s přípravou do porodnice a výběrem produktů pro přírodní péči pro celou rodinu.
Novým impulzem je kamenná prodejna EBUU pokojíček v centru Prahy. Naše bariéry jsou jako u každého start-upu každý měsíc jiné. Často ale narážíme na krátkost pracovních dní a neznalosti některých témat. Ale možnost něco ovlivnit nás každou minutu žene dál.
14.30 h

Digitalizace odpadoveho hospodarstvi: jak v Sensoneo odkryvame data pro efektivni a transparentni rizeni odpadu.
Miroslav Kolesar, SENSONEO j. s. a.

[018]
---- Zrušeno
Pravidelně třiďte skříně, předejdete vzniku textilního odpadu
Monika van den Berg, Moment ČR, o.p.s.


Nejlepší odpad je ten, který nikdy nevznikne, proto myslete na konec už na začátku. Při nákupu myslete na to, jestli to opravdu potřebujete.  Spousta z nás má přeplněné skříně a v nich oblečení, které nenosí. A při tom by mohlo ještě sloužit, místo toho končí na skládce.
Nezisková organizace Moment ČR o.p.s., napomáhá snížení textilního odpadu a ziskem živí sebe a podporuje dalších 6 neziskových organizací. My víme, že to jde.
14.45 PŘESTÁVKA
PREZENTACE PARTNERŮ
15.15 h

UDRŽITELNÉ ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ OPEN AIR FESTIVAL
Viktorie Vítková, ČZU v Praze
[019 prezenčně/online]

Běžný open air hudební festival s více než 10 tis. návštěvníky vyprodukuje až 100 tun odpadu nejen v podobě jednorázových plastů, ale i biologicky rozložitelných odpadů. Dochází také ke zvýšení uhlíkové stopy a dalším negativním dopadům na životní prostředí, které je nezbytné řešit. Cílem tohoto příspěvku je seznámení posluchačů se specifiky a možnostmi udržitelného odpadového hospodářství v prostředím open air festivalů. Prezentovány budou aktivity a výsledky dosažené v průběhu několika let na festivalu Let it Roll, který je každoročně pořádán na letišti v Milovicích (vyjma roku 2020, kdy byl výpadek způsoben pandemickou situací).
Na tomto festivalu se díky jeho proaktivnímu managementu založeném na kombinaci environmentálních a technických postupů (např. zálohované omyvatelné kelímky, kompostované nádobí, využívání mobilní třídící linky, recyklace vytříděných složek odpadu) spolu s marketingovou a edukativní podporou (kampaň Rollin‘ Green, infostánek, workshopy aj.) daří jít směrem udržitelného odpadového hospodářství. V letošním roce se podařilo snížit produkci odpadů jak celkovou, tak přepočtenou na jednotlivého účastníka festivalu a současně díky využití třídící linky vytřídit suroviny z více než 30 % směsného odpadu. Vytříděné složky odpadů byly dále uplatněny u vybraných odběratelů a směsný odpad byl využit jako alternativní palivo v cementárně. Žádný festivalový odpad tak neskončil na skládce.
V následujících letech se na festivalu plánuje další rozšíření aktivit udržitelného odpadového hospodářství. Návrhy a řešení budou vycházet z vlastních praktických poznatků a zkušeností získaných na festivalu Let it Roll a dále budou podpořeny výsledky sociálně-behaviorálního dotazníkového šetření, které proběhlo na festivalu v tomto roce.
15.30 h

Jak udělat čtení ekologickou záležitostí?
Veronika Kučerová, Reknihy, s.r.o.
[020]

Víte, kolik stromů padlo pro jeden výtisk vaší oblíbené knihy? A byl opravdu využít celý její potenciál? Jak číst ekologicky, ale nepřijít o skvělý pocit šustění papírových stránek? Jak předcházet zbytečnému vyhazování pouze jednou přečtených knih? O tom a celém knižním průmyslu budeme diskutovat na přednášce Tadeáše Kuly, zakladatele prvního udržitelného knihkupectví v Česku. Reknihy zajišťují sdílení knih mezi čtenáři a hledají již jednou přečteným knihám nový domov. Šetří tak nejen planetu, ale i peněženky zákazníků. Přijďte zjistit, proč byste měli sdílet i vy!
15.45 h Zrušeno
Projekt KnihoBudka
Jan Bičák, Knihobudka
[021]

Projekt KnihoBudka vznikl jako možnost pro recyklaci knih, ale také vyřazených telefonních budek, které by šly jinak do šrotu. Projekt má za sebou desítky realizací po celé ČR, poskytuje poradenství pro všechny, kteří chtějí místo pro sdílení knih vybudovat a mapujeme všechny knihobudky v ČR - viz mapa na našem webu https://www.knihobudka.cz.
16.00 h

Bezobalu o nových projektech na poli zero waste
Veronika Nováčková, Bezobalu, z.ú.
[022 - online]

Propadlo se téma zero waste v době covidu někam do nedohledna nebo tu stále pod povrchem je a aktivní lidé se snaží? Může vůbec jednotlivec v dnešní době předcházet vzniku odpadu a stojí to za to? Pojďme se podívat, jak se změnilo naše spotřebitelské chování, co to způsobuje a co s tím můžeme dělat. Představím vám projekty, díky kterým dáváme vědět, že boj s odpady nevzdáváme ani my. Podíváme se na webovou aplikaci Obalová kalkulačka, na nová videa, která ukazují, jak žít zero waste a zabrousíme i na web, kde to žije udržitelně.
16.15 h

Jedlý kelímek - kelímek, který šetří životní prostředí
Miroslav Myrončuk, Jedlykelimek.cz
[023]


Ročně se spotřebují miliony jednorázových plastů, které skončí v oceánech nebo v lesích. Proto jsme se rozhodli vytvořit alternativu a tou je Jedlý kelímek. Nápoj v něm vydrží až 12 hodin a zároveň poslouží jako chutná svačinka ke kávě.
16.30 h

Přineste starý mobil – podpořte strážce pralesa!
Lucie Šnajdrová, Zoo Praha

Představení goril nížinných, hlavních příčin jejich ohrožení a seznámení s aktivitami Zoo Praha na ochranu goril a dalších vzácných živočichů ve střední Africe: podpora strážců pralesa a představení jednoho z hlavních in situ projektů Zoo Praha s názvem Toulavý autobus.
16.45 h
UKONČENÍ KONFERENCE
 
 
KOLIK STOJÍ VLOŽNÉ?

Jako u minulých ročníků je cílem pořadatele co nejvíce šířit příklady správné praxe, a proto i letos nabízí všem městům a obcím, neziskovým organizacím, nebo školám shlédnutí konference zcela zdarma. Vložné je potřeba uhradit v případě zástupců z řad firem nebo v případě zájmu o osobní účast na konferenci, a to kvůli omezené kapacitě jednacího sálu. Konkrétní cenové podmínky jsou uvedeny v přihlášce na konferenci:

 • obce a města, NGO, školy: online - zdarma; prezenční účast - 950 Kč bez DPH
 • firmy: online - 1 250 Kč bez DPH; prezenční účast - 1 750 Kč bez DPH

 

JAK SE PŘIHLÁSIT?
K přihlášení stačí vyplnit registrační formulář, který naleznete níže na těchto stránkách. Registrace vám bude obratem potvrzena a v relevantních případech vystavena faktura.

 

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ

Konference se uskuteční 9. prosince 2021 v Praze v T-Mobile Magenta Experience Centre. Jedná se o jedinečné vzdělávací prostor jejichž provoz koresponduje s požadavky na trvale udržitelný rozvoj.

 

T-Mobile Magenta Experience Center

Obchodní centrum Arkády Pankrác

Na Pankráci 86
140 00 Praha 4-Nusle 
DALŠÍ INFORMACE A POKYNY PRO ÚČASTNÍKY:

Online přenos: letošní novinkou je živý stream konference, pokyny pro přihlášení budou s jednodenním předstihem zaslány na registrační emaily účastníků. Odkaz na zpětné shlédnutí bude zveřejněn na stránkách konference až dodatečně.

Registrace: registrace účastníků bude probíhat od 9 hod. v předsálí přednáškového sálu.

Jednací sál: Sál se nalézá v přízemí obchodního centra Arkády Pankrác (u bočního vchodu z ulice Hvězdova, hned vlevo po vstupu) s dobrou dostupností metrem (linka C - stanice Pankrác).

Parkování: Parkovat je možné za poplatek přímo v obchodním centru.

Stravování: Během konání konference bude zajištěno pouze drobné občerstvení, káva a čaj. Obědy si budou moci účastníci zakoupit ve Food Courtu obchodního centra Arkády Pankrác.

PARTNEŘI A VYSTAVOVATELÉ (v jednání)

GENERÁLNÍ PARTNER:
HLAVNÍ PARTNER:
Generálním partnerem konference je společnost Albert Česká republika, s.r.o., pro kterou je předcházení vzniku odpadů součástí politiky společenské odpovědnosti
 
KONFERENCI PODPORUJÍ:
     
 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

     

 

Přihláška na konferenci PVO 2021 (9.12.2021, Praha)

Vyplňte prosím níže uvedené údaje a potvrďte souhlas se zpracováním osobních údajů:Souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely:

Podmínky zpracování osobních údajů:

 • Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) je Správce (pořadatel konference) - České ekologické manažerské centrum, z.s., 28. pluku 524/25, 101 00 Praha 10, cemc@cemc.cz, +420 274 784 416, IČO: 45249741
 • Osobní údaje zpracováváme z důvodu vaší účasti na konferenci ve smyslu zajištění související administrace a informování o novinkách na uvedený kontaktní email.
 • Předmětem zpracování jsou následující údaje: název společnosti, IČO, DIČ, jméno a příjmení, poštovní adresa, e-mail, telefonní číslo.
 • Důvodem tohoto zpracování je pořádání konference PVO. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracováváme a budeme uchovávat po dobu jednoho roku.
 • Ochrana osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)
 • Abychom vám mohli informovat o aktuálních nabídkách akcí zpracováváme vaší e-mailovou adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je váš souhlas, který nám poskytujete, a který můžete kdykoli odvolat.
 • Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu nikomu dále neposkytneme, nanejvýše institucím k tomu zmocněným zákonem.
 • Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, máte právo požadovat od nás jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování. Dále máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupujeme v rozporu s GDPR. Odvolání souhlasu je možné zaslat na email cemc@cemc.cz.
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.
 • Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
 • Osobní údaje nebudou předány do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, osobám.
 • Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

POŘADATEL

 

České ekologické manažerské centrum, z.s.

28. pluku 524/25

101 00 Praha 10

IČO: 45249741 DIČ: CZ45249741

Číslo účtu: 1415780277/0100
Kontakt:
www.cemc.cz
cemc@cemc.cz
tel:274784417

 

České ekologické manažerské centrum je neziskové sdružení, působící přes 25 let v oblasti průmyslové a komunální ekologie. Poskytujeme environmentální poradenství, vydáváme odborná periodika (Odpadové fórum, Wasteforum), pořádáme vzdělávací akce a provozujeme informační portál Třetí ruka.