Více času na podstatné

 

Srdečně zveme všechny příznivce odpadové problematiky na již 7. ročník konference Předcházení vzniku odpadů, který se uskuteční 9. prosince 2021 v Praze. Účastníci se mohou těšit opět na kvalitní a inspirativní program zahrnující nejaktuálnější příspěvky v oblasti prevence a opětovného využití odpadů, což je samotný základ pro nakládání s odpady a oběhové hospodářství. Součástí konference bude i prostor pro navázání nových kontaktů nebo partnerství. Novinkou bude živý přenos se možností zpětného shlédnutí.

 

AKTUÁLNĚ

 • Program PVO 2021: Program akce se právě připravuje a bude zveřejněn na konci srpna.
 • Živý přenos: S ohledem na situaci s COVID-19 a omezenou kapacitu sálu bude konference přenášena i online s možností zpětného shlédnutí.
 • Registrace: přihlašovací formulář byl zveřejněn.
 • Moderace: Akci bude opět moderovat Vladimír Kořen – publicista, moderátor a bývalý starosta města Říčan.
 • Hledáme zajímavé aktivity a projekty: Pokud vyvíjíte zajímavou aktivitu s pozitivním vlivem na minimalizaci odpadu a rádi byste se podělili o své zkušenosti s ostatními, napište nám na cemc@cemc.cz. Rádi příspěvek zařadíme do odborného programu konference.
 • Zviditelněte své aktivity: Je vaše společnost v ochraně životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje aktivní, inspirativní či inovativní? Rádi byste tyto záslužné aktivity zviditelnili? Nabízíme možnost partnerství - kontaktuje pořadatele na cemc@cemc.cz.
 • Posun termínu: 7. ročník konference PVO proběhne 9. 12. 2021.
 
KOMU A K ČEMU JE KONFERENCE URČENA?

Konference je určena úplně všem, které zajímá téma předcházení a opětovné použití odpadů, a kteří vítají a chtějí rozvíjet i v naší republice oběhové hospodářství. Nejčastěji se konference účastní pracovníci působící v odpadovém hospodářství z řad firem i samospráv. Na konferenci se potkáte se zástupci klíčových resortů a organizací (MŽP, MPO, KÚ, kontrolní orgány apod.), představiteli obcí, firem z rozmanitých výrobních odvětví i neziskových organizací. Konference je ideální příležitostí pro navázání nových kontaktů a zahájení nové spolupráce a projektů.

 

JAKÉ PŘEDNÁŠKY NA KONFERENCI ODEZNÍ?
Program konference se v současné době intenzivně připravuje a bude na těchto stránkách zveřejněn v nejbližších dnech. V případě zájmu o vystoupení kontaktujte pořadatele na cemc@cemc.cz.
 
Základní přehled přednášejících (v jednání i s dalšími přednášejícími):
 • Jan Maršák, MŽP 
 • Regina Hulmanová, MPSV
 • Cyril Klepek, Cyrkl 
 • EFG Holding
 • David Vandrovec, REMA Systém
 • Klára Hálová, Mattoni 1873
 • Pavel Mikoška, Albert Česká republika, s.r.o.
 • Plzeňský Prazdroj 
 • Marek Urbánek, RETEX 
 • Kristýna Farkašová, EBBU 
 • Steffi Šimralová Černá, Alpaka.app, s.r.o. 
 • Tadeáš Kula, Reknihy 
 • Jan Bičák, Knihobudka 
 • Jaroslav Krucký, Duradero 
 • Zuzka Kuberová, REUSE CZ
 • Viktorie Vítková, ČZU v Praze; Miroslav Punčochář, Augiášův chlév, s.r.o.
 • Martin Hanák, NickNack 
 • Veronika Nováčková, Bezobalu 
 • Zuzana Zvěřová, Jedlykelimek.cz
 
KOLIK STOJÍ VLOŽNÉ?

Jako u minulých ročníků je cílem pořadatele co nejvíce šířit příklady správné praxe, a proto i letos nabízí všem městům a obcím, neziskovým organizacím, nebo školám shlédnutí konference zcela zdarma. Vložné je potřeba uhradit v případě zástupců z řad firem nebo v případě zájmu o osobní účast na konferenci, a to kvůli omezené kapacitě jednacího sálu. Konkrétní cenové podmínky jsou uvedeny v přihlášce na konferenci.

 

JAK SE PŘIHLÁSIT?
K přihlášení stačí vyplnit registrační formulář, který naleznete níže na těchto stránkách. Registrace vám bude obratem potvrzena a v relevantních případech vystavena faktura.

 

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ

Konference se uskuteční 9. prosince 2021 v Praze v T-mobile Magenta Experience Centre. Jedná se o jedinečné vzdělávací prostor jejichž provoz koresponduje s požadavky na trvale udržitelný rozvoj.

 

T-mobile Magenta Experience Centre

Obchodní centrum Arkády Pankrác

Na Pankráci 86
140 00 Praha 4-Nusle 
DALŠÍ INFORMACE A POKYNY PRO ÚČASTNÍKY:

Online přenos: letošní novinkou je živý stream konference, pokyny pro přihlášení budou s jednodenním předstihem zaslány na registrační emaily účastníků. Odkaz na zpětné shlédnutí bude zveřejněn na stránkách konference až dodatečně.

Registrace: registrace účastníků bude probíhat od 9 hod. v předsálí přednáškového sálu.

Jednací sál: Sál se nalézá v přízemí obchodního centra Arkády Pankrác (u bočního vchodu z ulice Hvězdova, hned vlevo po vstupu) s dobrou dostupností metrem (linka C - stanice Pankrác).

Parkování: Parkovat je možné za poplatek přímo v obchodním centru.

Stravování: Během konání konference bude zajištěno pouze drobné občerstvení, káva a čaj. Obědy si budou moci účastníci zakoupit ve Food Courtu obchodního centra Arkády Pankrác.

PARTNEŘI A VYSTAVOVATELÉ (v jednání)

GENERÁLNÍ PARTNER
HLAVNÍ PARTNER
Generálním partnerem konference je společnost Albert Česká republika, s.r.o., pro kterou je předcházení vzniku odpadů součástí politiky společenské odpovědnosti
KONFERENCI  DÁLE PODPORUJÍ      
     

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

   

 

Přihláška na konferenci PVO 2021 (9.12.2021, Praha)

Vyplňte prosím níže uvedené údaje a potvrďte souhlas se zpracováním osobních údajů:Souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely:

Podmínky zpracování osobních údajů:

 • Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) je Správce (pořadatel konference) - České ekologické manažerské centrum, z.s., 28. pluku 524/25, 101 00 Praha 10, cemc@cemc.cz, +420 274 784 416, IČO: 45249741
 • Osobní údaje zpracováváme z důvodu vaší účasti na konferenci ve smyslu zajištění související administrace a informování o novinkách na uvedený kontaktní email.
 • Předmětem zpracování jsou následující údaje: název společnosti, IČO, DIČ, jméno a příjmení, poštovní adresa, e-mail, telefonní číslo.
 • Důvodem tohoto zpracování je pořádání konference PVO. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracováváme a budeme uchovávat po dobu jednoho roku.
 • Ochrana osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)
 • Abychom vám mohli informovat o aktuálních nabídkách akcí zpracováváme vaší e-mailovou adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je váš souhlas, který nám poskytujete, a který můžete kdykoli odvolat.
 • Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu nikomu dále neposkytneme, nanejvýše institucím k tomu zmocněným zákonem.
 • Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, máte právo požadovat od nás jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování. Dále máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupujeme v rozporu s GDPR. Odvolání souhlasu je možné zaslat na email cemc@cemc.cz.
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.
 • Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
 • Osobní údaje nebudou předány do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, osobám.
 • Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

POŘADATEL

 

České ekologické manažerské centrum, z.s.

28. pluku 524/25

101 00 Praha 10

IČO: 45249741 DIČ: CZ45249741

Číslo účtu: 1415780277/0100
Kontakt:
www.cemc.cz
cemc@cemc.cz
tel:274784417

 

České ekologické manažerské centrum je neziskové sdružení, působící přes 25 let v oblasti průmyslové a komunální ekologie. Poskytujeme environmentální poradenství, vydáváme odborná periodika (Odpadové fórum, Wasteforum), pořádáme vzdělávací akce a provozujeme informační portál Třetí ruka.