Více času na podstatné

Příklady z domova i zahraničí:

 

Velký potenciál v oblasti předcházení vzniku odpadů (či opětovného využití odpadů) má charitativní činnost. Nejaktivnější nám v této oblasti připadá Diakonie Broumov v oblasti sběru textilu (ale i dalších věcí) a potravinové banky v oblasti neprodaných potravin.

Jednou z cest, jak pomoci předcházet odpadům je tuto podmínku zařadit kritéria PVO do veřejných výběrových řízení a veřejných zakázek nebo zelené nakupování.

Příklady ze zahraničí (Rakousko, Belgie, Británie) ukazují, že nemusí se jednat jen o textil.

Odborné články - Příklady z domova i zahraničí:

10.08.2015 14:00

Zdrojovna - ČESKÁ REPUBLIKA BUDE MÍT PRVNÍ CENTRUM PRO OPĚTOVNÉ POUŽITÍ

Zdrojovna je kreativní recyklační dílna a komunitní centrum. Vznikla v Praze v listopadu 2013 a cílem projektu bylo otevřít první centrum pro opětovné použití v České republice. Inspirací k jejímu vzniku byl  francouzský systém pro opětovné použití a zejména pak snaha vytvořit...
06.11.2013 14:26

Odložené věci nemusí být odpadem

Tímto článkem bychom rádi ukázali, jak je možné skloubit poskytování sociálních služeb a materiální pomoci, s ochranou životního prostředí, se zaměstnáním lidí z okraje společnosti a navíc ještě předcházet vzniku odpadů.   KDO JSME Diakonie Broumov je občanské sdružení s...
06.11.2013 14:24

Nevíte si rady s textilním odpadem ve vaší obci?

Vadí Vám, že nepotřebné věci z domácnosti - textil, boty, peřiny, deky, hračky apod. končí v popelnici nebo u popelnice? Bohužel ani na chodníku nenajdou věci své smysluplné uplatnění. Většinou jen dělají nepořádek. Diakonie Broumov nabízí městům a občanům řešení, které má ekologický i...
06.11.2013 14:22

Diakonie Broumov nesbírá jen textil!

Popisu toho, co vše dělá Diakonie Broumov v oblasti sběru a opětovného využití textilu jsme na stránkách tohoto časopisu v minulosti věnovali hodně prostoru a dokonce i reportáž. Vedle použitého textilu (oblečení, lůžkoviny, látky), pro jejichž sběr mají v různých městech rozmístěny...
06.11.2013 14:20

Hadry, kam se podíváte!

Exkurze do Diakonie Broumov, to je jako doušek dobrého piva uprostřed Judské pouště! Rázem přestanete vidět všechno tak apokalypticky a zjistíte, že správná cesta existuje. Předcházet vzniku textilního odpadu si vzali za úkol v Diakonii Broumov. To však není zdaleka největší zásluha tohoto...
06.11.2013 14:18

Textil čtyřikrát jinak

V návaznosti na předcházející články jsme na internetu našli další čtyři společnosti, které se zabývají sběrem textilu, i když ne vždy jen pro opětovné využití. Pokud jsme nějakou další firmu přehlédli, budeme rádi, když se nám ozve. V Polemice v tomto čísle se věnujeme společenské...
06.11.2013 14:06

Zařazení kritérií předcházení vzniku odpadů nebo jeho minimalizace do výběrových řízení a veřejných zakázek

Obce mají možnost zahrnout oblast odpadů do kritérií při udělování veřejných zakázek a výběrových řízení. Konkrétními kritérii může být povinnost využívat odpad nebo preferovat výrobky s označením Ekologicky šetrný výrobek. Mohou být také stanoveny konkrétní požadavky na využívané technologie,...
06.11.2013 14:02

Umění vybírat: nové webové stránky radí, jak chytře a ekologicky nakupovat

Ekologický institut Veronica spustil kampaň Umění vybírat věnovanou ekologickému nakupování. Pomocí jednoduchých piktogramů a krátkých informačních boxů usnadňují webové stránky www.umenivybirat.cz orientaci v nejčastějších tématech spotřebitelského rozhodování. V každé z deseti oblastí nákupu...
06.11.2013 13:59

Centrum opětovného použití Ho&Ruck v rakouském Innsbrucku

Během nedávného projektového setkání evropského projektu CERREC v rakouském Innsbrucku se mohli externí odborníci projektu a projektoví partneři seznámit s chodem sociálního podniku Ho&Ruck, který se již řadu let úspěšně věnuje opětovnému použití odpadu.   Společnost Ho&Ruck byla...
06.11.2013 13:57

B+B: Belgie a Británie – příklady, že opětovné použití může úspěšně fungovat

Opětovné použití je v Čechách lidově řečeno “v plenkách“. Oproti zahraničí je zde minimum společností, které by se tímto segmentem odpadového hospodářství zabývaly. Důvodem nicméně nemusí být pouze neochota problematiku řešit, ale také nedostatek zkušeností či chybějící právní nebo finanční...