Více času na podstatné

Prevence vzniku odpadů je z pohledu hierarchie nakládání s odpady nejdůležitější činností. Omezení plýtvání stále cennějšími surovinami je tak prioritou a výzvou pro budoucí udržitelný rozvoj naší společnosti. České ekologické manažerské centrum, z.s. podporuje tuto myšlenku a letos připravuje již 5. ročník konference PVO. Našim cílem je vytvořit jedinečný prostor pro prezentaci inspirativních příkladů správné praxe, a pro setkání všech zainteresovaných stran.

 

Hlavním tématem letošní konference budou všudypřítomné plasty. Ty zejména v souvislosti s druhou světovou válkou a následně v 50. a 60. letech způsobily revoluci v náhradě přírodních materiálů, a umožnily tak lidstvu dosáhnout dříve nepředstavitelných možností. Neudržitelná situace si však z pohledu ochrany životního prostředí žádá nalezení vhodných řešení mířících na jejich omezení, regulaci a opětovného využití. Dále se akce zaměří na prevenci vzniku odpadů z pohledu místních samospráv v kontextu s omezením skládkování v roce 2024, a pozornost bude věnována také potravinovému odpadu.

 

VSTUPENKA - vstupenka byla rozeslána účastníkům na jejich registrační emaily. Pokud jste ji neobdrželi, kontaktujte nás na cemc@cemc.cz. Bez této vstupenky nebudete vpuštěny do areálu výstaviště.
 
PROGRAM KONFERENCE - program ke stažení
20. 9. 2018 - čtvrtek
 
 

Sekce I:

Plasty – minulost, budoucnost a jejich omezování

 

Sekce II:
Cirkulární Česko
  Sekce III:
Příklady správné praxe
8,30 Prezence - Vstup B, Hala I, sál č. 1 (nezapomeňte si vytisknout vstupenku zaslanou s informacemi pro účastníky)        
9,00

Zahájení konference

Vladimír Študent, CEMC; František Vörös, EPS ČR

13,00 Cirkulární město a obec jako nutnost udržitelnosti
Laura Mitroliosová, INCIEN, z.ú.
15,45

Zpracování čistírenských kalů a nízkokvalitních bioodpadů, gastroodpadů a živočišných odpadů řízenou aerobní fermentací v uzavřených reaktorech pro následné zemědělské i energetické využití

Tomáš Ondračka, VIA ALTA a.s.

9,05 Fenomén „plasty“ a oběhové hospodářství
František Vörös, EPS ČR
13,15 Legislativa, aktivity a podpora projektů PVO
Jan Maršák, MŽP
16,00 Chytré koše - řešení problematiky sběru uličního odpadu
Tereza Dubsky, VERB Group s.r.o.
9,20

Strategie EU pro plasty v oběhovém hospodářství, směrnice k jednorázovým plastům a aktivity MŽP

Jan Maršák, MŽP
13,30 Aktivity Libereckého kraje v oblasti PVO
Markéta Mikasová, K.Ú. Libereckého kraje
16,15 Sběr použitého textilu - odklon z odpadového toku, sociální a charitativní aspekty
Lenka Harcubová, POTEX s.r.o.
9,35 Současné trendy a nástroje podpory v oblasti zpracování a využívání plastů
Pavlína Kulhánková, MPO
13,45 Dva roky zkušeností s projekty na předcházení odpadů v Brně
Martin Vaněček, Magistrát města Brna
16,30 Firemní kultura 21
Jana Půlpánová, Envirostyl s.r.o.
9,50 Praktické zkušenosti s provozem třídicí linky na plasty
Petr Strankmüller, Ekodepon s.r.o.
14,00

Svoz bioodpadu a předcházení vzniku odpadů v Jihlavě

Jan Machančík, Magistrát města Jihlavy

16,45

Přínosy renovací tonerů

Pavel Hrdlička, Asociace renovátorů tonerů

10,05 Mikroplasty v životním prostředí
Martin Pivokonský, AV ČR
14,15

Obce na cestě k minimálnímu odpadu

Tomáš Aulický, JRK Česká republika s.r.o.

17,00 Tisk jako služba a elektronizace dat
Canon recycling program  - Znovuvyužití dílů při výrobě nových strojů aneb Remanufacturing vs Refurbishing

Kristýna Kutilová, Copymat spol. s r.o.
10,20 Bioplasty: příležitosti a výzvy
Vladimíra Janková, CEU
14,30 Rozbor a změny OH v Jílovém u Prahy
Adam Šauer, Město Jílové u Prahy
17,25 Diskuse a dotazy účastníků
10,35

Představení kampaně #NEPETUJ

Radek Staňka a Jiří Nevídal, MOJE ODPADKY

 

14,45 Aktuální informace o úpravě legislativy týkající se výstavby silnic
Petr Svoboda, Sdružení pro výstavbu silnic
17,30 VEČERNÍ RAUT

ECO Song - Nepetuj

ECO Song - Despacito Cover

ECO Song - Kdepak ty ptáčku hnízdo máš

Radek Staňka a Jiří Nevídal, MOJE ODPADKY


Ochutnávka piva z neprodaného pečiva

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích


Odnos nespotřebovaného jídla v dózách od společnosti IKEA

10,40 Diskuse a dotazy účastníků
Přestávka
15,00 Diskuse a dotazy účastníků    
11,10 Zálohujme? Materiálové toky PET lahví v ČR
Vojtěch Vosecký, INCIEN, z.ú.
15,15 Přestávka    
11,25 Zlomová doba. Bude teď design věcí vypadat jinak?
Lenka Novotná, PLASTIA s.r.o.
       
11,40 Česká technologie Hydal, která mění odpadní olej na rozložitelný bioplast
Lenka Mynářová, Nafigate, a.s.
       
11,55 Opakovaně využitelné a recyklovatelné obaly
Ivo Denemarek, VMT Ecopack s.r.o.
       
12,10 Diskuse a dotazy účastníků
Oběd
       

 

21. 9. 2018 - pátek

  Sekce IV:
Potravinový odpad
8,30 Prezence - Vstup B, Hala I, sál č. 1
(nezapomeňte si vytisknout vstupenku zaslanou s informacemi pro účastníky)
9,00 Zahájení konference a úvodní slovo k potravinovému odpadu

Pavel Mikoška, AHOLD Czech Republic, a.s.

Kateřina Konečná, europoslankyně
9,10 Plýtvání potravinami v ČR z pohledu Ministerstva zemědělství
Dana Třísková, MZe
9,25 Novela zákona o potravinách a tabákových výrobcích – rok poté
Věra Doušová, Potravinová banka Praha
9,40 Potravinové odpady zdrojem

Katarina Kajánková, SUEZ Využití zdrojů a. s.

9,55 Minimalizace odpadu při distribuci potravin na straně prodejce a dodavatelů
Marek Lukesle, Vratné lahve s.r.o.
10,10 Redukce plýtvání potravinami ve veřejném stravování – projekt RedPot
Lenka Hebáková, Technologické Centrum AV ČR
10,20 Diskuse a dotazy účastníků
10,35 Přestávka
Ochutnávka piva z neprodaného pečiva

(Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)

11,05 První Food Box v ČR
Iveta Matoušková, Potravinová banka Brno
11,20 Cesta k zero waste prostřednictvím bezobalového obchodu
Veronika Nováčková, Bezobalu, z.ú.
11,35 Pražská cirkulární kavárna - pilotní projekt INCIEN, Pražských služeb a Prahy 7
Barbora Kebová, INCIEN
11,50 Hungry Slovak
Dominika Kováčová, FIMAS s.r.o.
12,05
MIWA – technologie pro minimalizaci jednorázových obalů v dodavtelském řetězci a maloobchodě
Tereza Dohnalová, MIWA
12,20 Diskuse a dotazy účastníků
12,30 Ukončení konference a volná prohlídka výstavy For Arch

Pozn.: změna programu vyhrazena.

 

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ

Konference PVO 2018 se letos nově uskuteční v rámci 29. ročníku mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH v Praze Letňanech. Konkrétně bude odborný program probíhat v přednáškovém sále 1, a to ve dnech 20. - 21. září 2018. Účastníkům bude po celou dobu konání konference volně přístupný veletržní prostor.

 

Konference bude probíhat v sále č. 1 (Hala I), přičemž vlastní program začíná ještě před otevřením veletržního areálu. Z těchto důvodů je nutné využít venkovní Vstup B, a prokázat se speciální vstupenkou. Ta byla zaslána všem účastníkům na jejich registrační emaily. Pokud jste vstupenku neobdrželi - kontaktujte organizátory (cemc@cemc.cz).

 

PVA EXPO Praha Letňany, sál č. 1

Beranových 667

Letňany

199 00 Praha 9 - Letňany

GPS: 50°7'41.662"N, 14°30'51.679"E

 

Dostupnost a parkování:

 • Metro: Nejpohodlnější doprava do PVA EXPO PRAHA je metrem linkou C do stanice Letňany.
 • Autobusy MHD: Pro dopravu do PVA slouží i pravidelné linky MHD do autobusové stanice Výstaviště Letňany a Letňany (metro C) - Bus 110, 140, 158, 195, 201, 269, 295
 • Parkování: V areálu PVA je připraveno 2 500 placených parkovacích míst pro návštěvníky. Je možné využít i záchytná parkoviště P+R.

 

Pozn.: FOR ARCH – veletrh každoročně přináší prezentace novinek z mnoha oborů spojených se stavebnictvím, své zastoupení na veletrhu mají přední výrobci, dodavatelé, řemeslníci, ale také investoři, developeři a zástupci dalších oborů souvisejících se stavebnictvím.

 

KOMU JE KONFERENCE URČENA?

Konference je určena pro pracovníky v odpadovém hospodářství, zástupce firem a samospráv a hlavně všechny, co oběhové hospodářství v naší republice vítají. Na konferenci se potkáte se zástupci Ministerstva životního prostředí a průmyslu, kontrolními orgány, představiteli firem z rozmanitých výrobních odvětví i neziskovými organizačními, kteří se podělí o své zkušenosti z praxe.

 

KOLIK TO STOJÍ?

Dvoudenní vložné činí 3 200 Kč bez DPH. Vstup na konferenci lze zakoupit i pro každý den zvlášť. Poplatek za první den zahrnuje vstup na přednášky, oběd, večerní raut a činí 2 200 Kč bez DPH. Poplatek za druhý den zahrnuje vstup na odpolední přednášky a lehké občerstvení a činí 1 400 Kč bez DPH.

Cena nezahrnuje ubytování a parkování které si účastníci zajišťují samostatně. Naopak součástí vložného je elektronická vstupenka na veletrh For Arch. Pro zástupce obcí a samospráv nabízíme 25% slevu. Studentům rádi poskytneme 50% slevu (na místě bude nutné předložit platný průkaz ISIC nebo jiný dokument potvrzující studium).

 

PARTNEŘI A VYSTAVOVATELÉ
Generální partner   Klíčový partner    
   
         
Partner        
         
     

Partnerům a vystavovatelům nabízíme možnost komerční prezentace v prostorech konference. V případě zájmu o partnerství a komerční prezentaci (v podobě stánku, příspěvku, reklamy), nás kontaktuje na emailu cem c@cemc.cz.

 

ZÁŠTITA
Hned od svého prvního ročníku je konference Předcházení vzniku odpadů pravidelnou součástí Odpadových dnů, což je každoroční cyklus nejvýznamnějších odpadářských konferencí různých pořadatelů, který koordinuje EKO-KOM, a. s.

 

POŘADATEL

České ekologické manažerské centrum je neziskové sdružení, působící přes 25 let v oblasti průmyslové a komunální ekologie. Poskytujeme environmentální poradenství, vydáváme odborná periodika, pořádáme vzdělávací akce a spravujeme informační portál Třetí ruka.

 

České ekologické manažerské centrum, z.s.

28. pluku 524/25

101 00 Praha 10

IČO: 45249741 DIČ: CZ45249741

Číslo účtu: 1415780277/0100

 

MEDIÁLNÍ A OSTATNÍ PARTNEŘI

 

IKEA Česká republika, s.r.o.

Přihláška účasti - PVO 2018, 20. - 21. 9. 2018, Praha

(termín pro zaslání přihlášky - do 13. 9. 2018, dále po dohodě s pořadateli)
Poznámky k přihlášce účasti:

Cena a platby

Cena zahrnuje workshopy, vstup na konferenci, oběd (platí pouze pro první den) a občerstvení ve dnech, pro něž se účastník registruje. Cena nezahrnuje 21 % DPH, a ani ubytování s parkováním, které si účastníci zajišťují zvlášť. Na základě obdržené přihlášky bude účastníkům vystavena a zaslána faktura. Číslo účtu - 1415780277/0100.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely

Podmínky zpracování osobních údajů Subjektu údajů:

 • Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) je Správce (pořadatel konference) - České ekologické manažerské centrum, z.s., 28. pluku 524/25, 101 00 Praha 10, cemc@cemc.cz, +420 274 784 416, IČO: 45249741
 • Osobní údaje zpracováváme z důvodu Vaší účasti na konferenci ve smyslu zajištění související administrace a informování o novinkách na uvedený kontaktní email.
 • Předmětem zpracování jsou následující údaje: název společnosti, IČO, DIČ, jméno a příjmení, poštovní adresa, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu.
 • Důvodem tohoto zpracování je pořádání konference Předcházení vzniku odpadů 2018. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracováváme a budeme uchovávat po dobu jednoho roku.
 • Ochrana osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)
 • Abychom vám mohli informovat o aktuálních nabídkách akcí zpracováváme vaší e-mailovou adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je váš souhlas, který nám poskytujete, a který můžete kdykoli odvolat. Součástí souhlasu je i souhlas se zasíláním elektronického recenzovaného časopisu WASTE FORUM, jehož vydavatelem je CEMC. WASTE FORUM je zasíláno zdarma.
 • Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu nikomu dále neposkytneme, nanejvýše institucím k tomu zmocněným zákonem.
 • Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, máte právo požadovat od nás jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování. Dále máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupujeme v rozporu s GDPR. Odvolání souhlasu je možné zaslat na email cemc@cemc.cz.
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.
 • Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
 • Osobní údaje nebudou předány do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, osobám.
 • Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.