Více času na podstatné

Prevence vzniku odpadů je z pohledu hierarchie nakládání s odpady nejdůležitější činností. Omezení plýtvání stále cennějšími surovinami je tak prioritou a výzvou pro budoucí udržitelný rozvoj naší společnosti. České ekologické manažerské centrum, z.s. podporuje tuto myšlenku a letos připravuje již 5. ročník konference PVO. Našim cílem je vytvořit jedinečný prostor pro prezentaci inspirativních příkladů správné praxe, a pro setkání všech zainteresovaných stran.

 

Hlavním tématem letošní konference budou všudypřítomné plasty. Ty zejména v souvislosti s druhou světovou válkou a následně v 50. a 60. letech způsobily revoluci v náhradě přírodních materiálů, a umožnily tak lidstvu dosáhnout dříve nepředstavitelných možností. Neudržitelná situace si však z pohledu ochrany životního prostředí žádá nalezení vhodných řešení mířících na jejich omezení, regulaci a opětovného využití. Dále se akce zaměří na prevenci vzniku odpadů z pohledu místních samospráv v kontextu s omezením skládkování v roce 2024, a pozornost bude věnována také potravinovému odpadu.

 

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM
20. 9. 2018 - čtvrtek
 
 

Sekce I:

Plasty – minulost, budoucnost a jejich omezování

 

Sekce II:
Cirkulární Česko
  Sekce III:
Příklady správné praxe
9,00

Zahájení konference

Vladimír Študent, CEMC; Pavel Mikoška, AHOLD Czech Republic, a.s.; Jaromír Manhart, MŽP

13,00 Cirkulární město a obec jako nutnost udržitelnosti
Laura Mitroliosová, INCIEN
15,30

Srovnání fyzikálně mechanických vlastností betonových prefabrikátů s kompozitními výrobky z odpadních plastů a odpadního skla

Petra Foltýnová, VIA ALTA a.s.

9,05 Fenomén „plasty“ a oběhové hospodářství
František Vörös, EPS ČR
13,15 Legislativa, aktivity a podpora projektů PVO
Jaromír Manhart, MŽP
15,45 ZeroWaste
Jana Pulpánová, Envirostyl
9,20 Omezování plastů
Jaromír Manhart, MŽP
13,30 Aktivity Libereckého kraje v oblasti PVO
Markéta Mikasová, K.Ú. Libereckého kraje
16,00 Vratné láhve
Zuzana Kliková, Vratné lahve s.r.o.
9,35 Současné trendy a nástroje podpory v oblasti zpracování a využívání plastů.
Pavlína Kulhánková, MPO
13,45 Dva roky zkušeností s projekty na předcházení odpadů v Brně
Martin Vaněček, magistrát města Brna
16,15 Sběr použitého textilu - odklon z odpadového toku, sociální a charitativní aspekty
Lenka Harcubová, POTEX s.r.o.
9,50 Praktické zkušenosti s provozem třídicí linky na plasty
Stank Muller, Ekodepon
14,00 PVO - Jihlava
*bude doplněno
16,30 Aktuální informace o úpravě legislativy týkající se výstavby silnic
Petr Svoboda, Sdružení pro výstavbu silnic
10,05 Mikroplasty v životním prostředí
Martin Pivokonský, AV ČR
14,15

Obce na cestě k minimálnímu odpadu

JRK

Česká republika s.r.o.

16,45 Přínosy renovací tonerů
Pavel Hrdlička, Asociace renovátorů tonerů
10,20 Bioplasty: příležitosti a výzvy přírodních polymerů
Vladimíra Janková, CEU
14,30 Rozbor a změny OH v Jílovém u Prahy
Adam Šauer, Město Jílové u Prahy
17,00 Canon recycling program - Znovuvyužití dílů při výrobě nových strojů aneb Remanufacturing vs Refurbishing
Helena Indráková, Canon CZ s.r.o.
10,35 Diskuse a dotazy účastníků 14,45 Diskuse a dotazy účastníků 17,15 Tisk jako služba a elektronizace dat
Kristýna Kutilová, Copymat spol. s r.o.
10,50 Přestávka 15,00 Přestávka 17,30 Diskuse a dotazy účastníků
11,10 Zlomová doba. Bude teď design věcí vypadat jinak?
Lenka Novotná, PLASTIA s.r.o.
    17,45 VEČERNÍ RAUT
Ochutnávka piva z neprodaného pečiva

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Odnos zbytků jídla v dózách od společnosti IKEA

11,25 Výsledky studie zavedení zálohového systému na PET lahve (materiálové toky)
Vojtěch Vosecký, ICIEN
       
11,40 Česká technologie Hydal, která mění odpadní olej na rozložitelný bioplast
Lenka Mynářová, Nafigate
       
11,55 Opakovaně využitelné a recyklovatelné obaly
Ivo Denemarek, VMT Ecopack
       
12,10 Diskuse a dotazy účastníků
Oběd
       

 

21. 9. 2018 - pátek

  Sekce IV:
Potravinový odpad
9,00 Zahájení konference a úvodní slovo k potravinovému odpadu

Vladimír Študent, CEMC; Pavel Mikoška, AHOLD Czech Republic, a.s.

Kateřina Konečná, europoslankyně
9,15 Plýtvání v ČR a návrh směrnice o nekalých praktikách v potravinových řetězcích
Dana Třísková, MZe
9,30 Novela zákona o potravinách a tabákových výrobcích – rok poté
Věra Doušová, Potravinová banka Praha
9,45 Možnosti využití odpadů z potravin v oběhovém hospodářství. Potravinové odpady zdrojem. Jídlo budoucnosti. Foodecodesign

Katarina Kajánková, SUEZ Využití zdrojů a. s.

10,00 Plýtvání jídlem ve veřejném sektoru
*bude doplněno
10,15 Diskuse a dotazy účastníků
10,30 Přestávka
Ochutnávka piva z neprodaného pečiva

(Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)

11,00 První Food Box v ČR
Iveta Matoušková, Potravinová banka Brno
11,15 Manuál „Jak si otevřít bezobalový obchod“
Pavla Kotíková, Bezobalu, z.ú.
11,30 Pražská cirkulární kavárna - pilotní projekt INCIEN a Prahy 7
Barbora Kebová, INCIEN
11,45 *bude doplněno
12,00 *bude doplněno
12,15 Diskuse a dotazy účastníků
12,30 Ukončení konference a volná prohlídka výstavy For Arch

Pozn.: změna programu vyhrazena.

 

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ

Konference PVO 2018 se letos nově uskuteční v rámci 29. ročníku mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH v Praze Letňanech. Konkrétně bude odborný program probíhat v přednáškovém sále 1, a to ve dnech 20. - 21. září 2018. Účastníkům bude po celou dobu konání konference volně přístupný veletržní prostor.

 

PVA EXPO Praha Letňany, sál č. 1

Beranových 667

Letňany

199 00 Praha 9 - Letňany

GPS: 50°7'41.662"N, 14°30'51.679"E

 

Dostupnost a parkování:

 • Metro: Nejpohodlnější doprava do PVA EXPO PRAHA je metrem linkou C do stanice Letňany.
 • Autobusy MHD: Pro dopravu do PVA slouží i pravidelné linky MHD do autobusové stanice Výstaviště Letňany a Letňany (metro C) - Bus 110, 140, 158, 195, 201, 269, 295
 • Parkování: V areálu PVA je připraveno 2 500 placených parkovacích míst pro návštěvníky. Je možné využít i záchytná parkoviště P+R.

 

Pozn.: FOR ARCH – veletrh každoročně přináší prezentace novinek z mnoha oborů spojených se stavebnictvím, své zastoupení na veletrhu mají přední výrobci, dodavatelé, řemeslníci, ale také investoři, developeři a zástupci dalších oborů souvisejících se stavebnictvím.

 

KOMU JE KONFERENCE URČENA?

Konference je určena pro pracovníky v odpadovém hospodářství, zástupce firem a samospráv a hlavně všechny, co oběhové hospodářství v naší republice vítají. Na konferenci se potkáte se zástupci Ministerstva životního prostředí a průmyslu, kontrolními orgány, představiteli firem z rozmanitých výrobních odvětví i neziskovými organizačními, kteří se podělí o své zkušenosti z praxe.

 

KOLIK TO STOJÍ?

Dvoudenní vložné činí 3 200 Kč bez DPH. Vstup na konferenci lze zakoupit i pro každý den zvlášť. Poplatek za první den zahrnuje vstup na přednášky, oběd, večerní raut a činí 2 200 Kč bez DPH. Poplatek za druhý den zahrnuje vstup na odpolední přednášky a lehké občerstvení a činí 1 400 Kč bez DPH.

 

Cena nezahrnuje ubytování a parkování které si účastníci zajišťují samostatně. Naopak součástí vložného je elektronická vstupenka na veletrh For Arch. Pro zástupce obcí a samospráv nabízíme 25% slevu. Studentům rádi poskytneme 50% slevu (na místě bude nutné předložit platný průkaz ISIC nebo jiný dokument potvrzující studium).

 

PARTNEŘI A VYSTAVOVATELÉ
Generální partner
 
 

Partnerům a vystavovatelům nabízíme možnost komerční prezentace v prostorech konference. V případě zájmu o partnerství a komerční prezentaci (v podobě stánku, příspěvku, reklamy), nás kontaktuje na emailu cem c@cemc.cz.

 

ZÁŠTITA
Hned od svého prvního ročníku je konference Předcházení vzniku odpadů pravidelnou součástí Odpadových dnů, což je každoroční cyklus nejvýznamnějších odpadářských konferencí různých pořadatelů, který koordinuje EKO-KOM, a. s.

 

POŘADATEL

České ekologické manažerské centrum je neziskové sdružení, působící přes 25 let v oblasti průmyslové a komunální ekologie. Poskytujeme environmentální poradenství, vydáváme odborná periodika, pořádáme vzdělávací akce a spravujeme informační portál Třetí ruka.

 

České ekologické manažerské centrum, z.s.

28. pluku 524/25

101 00 Praha 10

IČO: 45249741 DIČ: CZ45249741

Číslo účtu: 1415780277/0100

 

MEDIÁLNÍ A ODBORNÍ PARTNEŘI

 

IKEA

 

Přihláška účasti - PVO 2018, 20. - 21. 9. 2018, Praha
Poznámky k přihlášce účasti:

Cena a platby

Cena zahrnuje workshopy, vstup na konferenci, oběd (platí pouze pro první den) a občerstvení ve dnech, pro něž se účastník registruje. Cena nezahrnuje 21 % DPH, a ani ubytování s parkováním, které si účastníci zajišťují zvlášť. Na základě obdržené přihlášky bude účastníkům vystavena a zaslána faktura. Číslo účtu - 1415780277/0100.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely

Podmínky zpracování osobních údajů Subjektu údajů:

 • Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) je Správce (pořadatel konference) - České ekologické manažerské centrum, z.s., 28. pluku 524/25, 101 00 Praha 10, cemc@cemc.cz, +420 274 784 416, IČO: 45249741
 • Osobní údaje zpracováváme z důvodu Vaší účasti na konferenci ve smyslu zajištění související administrace a informování o novinkách na uvedený kontaktní email.
 • Předmětem zpracování jsou následující údaje: název společnosti, IČO, DIČ, jméno a příjmení, poštovní adresa, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu.
 • Důvodem tohoto zpracování je pořádání konference Předcházení vzniku odpadů 2018. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracováváme a budeme uchovávat po dobu jednoho roku.
 • Ochrana osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)
 • Abychom vám mohli informovat o aktuálních nabídkách akcí zpracováváme vaší e-mailovou adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je váš souhlas, který nám poskytujete, a který můžete kdykoli odvolat. Součástí souhlasu je i souhlas se zasíláním elektronického recenzovaného časopisu WASTE FORUM, jehož vydavatelem je CEMC. WASTE FORUM je zasíláno zdarma.
 • Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu nikomu dále neposkytneme, nanejvýše institucím k tomu zmocněným zákonem.
 • Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, máte právo požadovat od nás jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování. Dále máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupujeme v rozporu s GDPR. Odvolání souhlasu je možné zaslat na email cemc@cemc.cz.
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.
 • Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
 • Osobní údaje nebudou předány do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, osobám.
 • Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.