Více času na podstatné

Prevence vzniku odpadů je z pohledu hierarchie nakládání s odpady nejdůležitější činností. Omezení plýtvání stále cennějšími surovinami je tak prioritou a výzvou pro budoucí udržitelný rozvoj naší společnosti. České ekologické manažerské centrum, z.s. podporuje tuto myšlenku a letos připravuje již 5. ročník konference PVO. Našim cílem je vytvořit jedinečný prostor pro prezentaci inspirativních příkladů správné praxe, a pro setkání všech zainteresovaných stran.

 

Hlavním tématem letošní konference budou všudypřítomné plasty. Ty zejména v souvislosti s druhou světovou válkou a následně v 50. a 60. letech způsobily revoluci v náhradě přírodních materiálů, a umožnily tak lidstvu dosáhnout dříve nepředstavitelných možností. Neudržitelná situace si však z pohledu ochrany životního prostředí žádá nalezení vhodných řešení mířících na jejich omezení, regulaci a opětovného využití. Dále se akce zaměří na prevenci vzniku odpadů z pohledu místních samospráv v kontextu s omezením skládkování v roce 2024, a pozornost bude věnována také potravinovému odpadu.

 

RÁMCOVÝ PROGRAM
PLASTY
20. 9. 2018, dopoledne
MĚSTA A OBCE
20. 9. 2018, odpoledne
POTRAVINOVÝ ODPAD
21. 9. 2018, dopoledne
Fenomén plast a cirkulární ekonomika Cirkulární město a obec jako nutnost udržitelnosti Vyhodnocení zkušeností s novelou zákona č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích
Plasty z pohledu MŽP a MPO Evropský balíček k ObH a nový zákon o odpadech Návrh směrnice o nekalých praktikách v potravinových řetězcích
Ekodesign PVO aktivity významných měst a obcí Redukce odpadů z veřejného stravování

Studie zavedení zálohového systému na PET lahve

Výsledky analýz složení SKO Veřejné boxy na darování potravin
Kapacity a bariéry na zpracování plastů v ČR a uplatnění recyklátu na trhu Dotační příležitosti v oblasti prevence vzniku odpadů a příklady úspěšných projektů Sledování toku potravinového odpadu
Využívání plastů jako druhotných surovin ve výrobě Obce na cestě k minimálnímu odpadu (PAYT a Door to door systémy) Balení potravin
Praktické příklady využití plastového recyklátu Monitoring SKO v obci  
Společenská odpovědnost firem Zero Waste  
  VEČERNÍ RAUT
20. 9. 2018, podvečer
 

* program konference se zatím připravuje a zatím se omezuje na klíčová témata

 

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ

Konference PVO 2018 se letos nově uskuteční v rámci 29. ročníku mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH v Praze Letňanech. Konkrétně bude odborný program probíhat v přednáškovém sále 1, a to ve dnech 20. - 21. září 2018. Účastníkům bude po celou dobu konání konference volně přístupný veletržní prostor.

 

PVA EXPO Praha Letňany, sál č. 1

Beranových 667

Letňany

199 00 Praha 9 - Letňany

GPS: 50°7'41.662"N, 14°30'51.679"E

 

Dostupnost a parkování:

 • Metro: Nejpohodlnější doprava do PVA EXPO PRAHA je metrem linkou C do stanice Letňany.
 • Autobusy MHD: Pro dopravu do PVA slouží i pravidelné linky MHD do autobusové stanice Výstaviště Letňany a Letňany (metro C) - Bus 110, 140, 158, 195, 201, 269, 295
 • Parkování: V areálu PVA je připraveno 2 500 placených parkovacích míst pro návštěvníky. Je možné využít i záchytná parkoviště P+R.

 

Pozn.: FOR ARCH – veletrh každoročně přináší prezentace novinek z mnoha oborů spojených se stavebnictvím, své zastoupení na veletrhu mají přední výrobci, dodavatelé, řemeslníci, ale také investoři, developeři a zástupci dalších oborů souvisejících se stavebnictvím.

 

KOMU JE KONFERENCE URČENA?

Konference je určena pro pracovníky v odpadovém hospodářství, zástupce firem a samospráv a hlavně všechny, co oběhové hospodářství v naší republice vítají. Na konferenci se potkáte se zástupci Ministerstva životního prostředí a průmyslu, kontrolními orgány, představiteli firem z rozmanitých výrobních odvětví i neziskovými organizačními, kteří se podělí o své zkušenosti z praxe.

 

KOLIK TO STOJÍ?

Dvoudenní vložné činí 3 200 Kč bez DPH. Vstup na konferenci lze zakoupit i pro každý den zvlášť. Poplatek za první den zahrnuje vstup na přednášky, oběd, večerní raut a činí 2 200 Kč bez DPH. Poplatek za druhý den zahrnuje vstup na odpolední přednášky a lehké občerstvení a činí 1 800 Kč bez DPH.

 

Cena nezahrnuje ubytování a parkování které si účastníci zajišťují samostatně. Naopak součástí vložného je elektronická vstupenka na veletrh For Arch. Pro zástupce obcí a samospráv nabízíme 25% slevu. Studentům rádi poskytneme 50% slevu (na místě bude nutné předložit platný průkaz ISIC nebo jiný dokument potvrzující studium).

 

PARTNEŘI A VYSTAVOVATELÉ
Generální partner
 
 

Partnerům a vystavovatelům nabízíme možnost komerční prezentace v prostorech konference. V případě zájmu o partnerství a komerční prezentaci (v podobě stánku, příspěvku, reklamy), nás kontaktuje na emailu cem c@cemc.cz.

 

ZÁŠTITA
Hned od svého prvního ročníku je konference Předcházení vzniku odpadů pravidelnou součástí Odpadových dnů, což je každoroční cyklus nejvýznamnějších odpadářských konferencí různých pořadatelů, který koordinuje EKO-KOM, a. s.

 

POŘADATEL

České ekologické manažerské centrum je neziskové sdružení, působící přes 25 let v oblasti průmyslové a komunální ekologie. Poskytujeme environmentální poradenství, vydáváme odborná periodika, pořádáme vzdělávací akce a spravujeme informační portál Třetí ruka.

 

České ekologické manažerské centrum, z.s.

28. pluku 524/25

101 00 Praha 10

IČO: 45249741 DIČ: CZ45249741

Číslo účtu: 1415780277/0100

Přihláška účasti - PVO 2018, 20. - 21. 9. 2018, Praha
Poznámky k přihlášce účasti:

Cena a platby

Cena zahrnuje workshopy, vstup na konferenci, oběd (platí pouze pro první den) a občerstvení ve dnech, pro něž se účastník registruje. Cena nezahrnuje 21 % DPH, a ani ubytování s parkováním, které si účastníci zajišťují zvlášť. Na základě obdržené přihlášky bude účastníkům vystavena a zaslána faktura. Číslo účtu - 1415780277/0100.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely

Podmínky zpracování osobních údajů Subjektu údajů:

 • Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) je Správce (pořadatel konference) - České ekologické manažerské centrum, z.s., 28. pluku 524/25, 101 00 Praha 10, cemc@cemc.cz, +420 274 784 416, IČO: 45249741
 • Osobní údaje zpracováváme z důvodu Vaší účasti na konferenci ve smyslu zajištění související administrace a informování o novinkách na uvedený kontaktní email.
 • Předmětem zpracování jsou následující údaje: název společnosti, IČO, DIČ, jméno a příjmení, poštovní adresa, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu.
 • Důvodem tohoto zpracování je pořádání konference Předcházení vzniku odpadů 2018. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracováváme a budeme uchovávat po dobu jednoho roku.
 • Ochrana osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)
 • Abychom vám mohli informovat o aktuálních nabídkách akcí zpracováváme vaší e-mailovou adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je váš souhlas, který nám poskytujete, a který můžete kdykoli odvolat. Součástí souhlasu je i souhlas se zasíláním elektronického recenzovaného časopisu WASTE FORUM, jehož vydavatelem je CEMC. WASTE FORUM je zasíláno zdarma.
 • Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu nikomu dále neposkytneme, nanejvýše institucím k tomu zmocněným zákonem.
 • Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, máte právo požadovat od nás jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování. Dále máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupujeme v rozporu s GDPR. Odvolání souhlasu je možné zaslat na email cemc@cemc.cz.
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.
 • Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
 • Osobní údaje nebudou předány do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, osobám.
 • Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

 

MEDIÁLNÍ A ODBORNÍ PARTNEŘI