Více času na podstatné

Co je a není předcházení vzniku odpadů a jak na něj

 

Termín „předcházení vzniku odpadů“, někdy formulovaný jako prevence, se v nejnovější dvacetileté historii odpadového hospodářství v našich právních předpisech objevuje pravidelně. Ovšem s konkretizací toho pojmu a jeho praktickým naplňováním téměř nikdo nezabýval.

Proto jsme se rozhodli uvést určité úvahy a rozbory redaktorů odborného měsíčníku ODPADOVÉ FÓRUM, který se touto problematikou dlouhodobě zabývá, výsledky studie VÚVdiplomovou práci jako základ pro skutečné a konkrétní naplňování tohoto jistě nezbytného kroku k řešení globální otázky „co s odpady“. V neposlední řadě pak vyjádření různých odpadářských odborníků v rámci Polemiky Odpadového fóra.

Odborné články na téma: Co je a není PVO

05.11.2013 12:50

Úvaha: Co je a co není předcházení vzniku odpadů

O předcházení vzniku odpadů jako o absolutní prioritě v odpadovém hospodářství se mluví od samého počátku moderní historie odpadového hospodářství u nás. Přestože to nikdo nezpochybňuje, mnoho (nebo spíš nic) se proto nedělá. Naopak člověk má často pocit, že se úřady naopak snaží, aby bylo odpadů...
05.11.2013 12:49

Analýza a rozvaha

Je jistě všeobecně známo, a zde to uvádím jen pro úplnost, že všechny tři dosavadní zákony o odpadech uvádějí, že každý (nově prvotní původce odpadů) má při své činnosti předcházet vzniku odpadů. Plyne to mimo jiné i z uváděné definice odpadového hospodářství, kde na prvém místě je uvedeno...
05.11.2013 12:48

Příklady opatření PVO

Příklady opatření k předcházení vzniku odpadů podle článku 29 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/2008   Opatření, která mohou ovlivnit rámcové podmínky týkající se vzniku odpadů 1. Používání plánovacích opatření nebo jiných ekonomických nástrojů na podporu účinného využívání...
05.11.2013 12:47

Politika prevence vzniku odpadu – počátky v České republice

Diplomová práce „Politika prevence vzniku odpadu – počátky v České republice“ pojednává o prioritním cíli odpadového hospodářství. Předcházení vzniku odpadu je způsob nakládání s odpadem, který se slučuje s koncepcí udržitelného rozvoje a respektuje jeho principy. Pozornost je věnována...
05.11.2013 12:46

Polemika: Předcházet odpadu? Jak?

Každý jedinec společnosti se na tvorbě odpadového hospodářství podílí, ať chce nebo ne. Je zřejmé, že kdyby nebylo odpadků, asi by se žilo lépe. Jenže odpadky by nebyly pouze v případě, že bychom nebyli my. V zájmu společnosti by tedy logicky měla být minimalizace vzniku odpadů. Toho se...
05.11.2013 12:45

Prevence v oblasti odpadového hospodářství

Prevenční přístupy v oblasti odpadového hospodářství nejsou ničím zásadně novým. Některé členské státy Evropské unie ve svých zemích zavedly programy předcházení vzniku odpadů mnohem dříve, než přikazuje Směrnice Evropského Parlamentu a Rady č. 98/2008 o odpadech. I Česká republika...