Více času na podstatné

Co je a není předcházení vzniku odpadů a jak na něj

Termín „předcházení vzniku odpadů“, někdy formulovaný jako prevence, se v nejnovější historii odpadového hospodářství v našich právních předpisech objevuje pravidelně. V různých definicích je předcházení chápáno jako nedílná a prioritní součást odpadového hospodářství. Je tedy s podivem, že se konkretizací toho pojmu a jeho praktickým naplňováním téměř nikdo nezabýval. Výjimkou jsou snad někteří podnikatelé, kteří v zájmu ekonomických úspor některé své vedlejší produkty nezařazovali do skupiny „odpady“, tedy předcházeli vzniku odpadů, což jim však bylo státní správou často vytýkáno. Teprve změna přístupu orgánů Evropské unie v této otázce nutí členské státy se skutečnou náplní obsahu pojmu předcházení vzniku odpadů zabývat v rámci příprav programů předcházení vzniku odpadů. Proto jsme se rozhodli uvést určité úvahy a rozbory redaktorů odborného měsíčníku ODPADOVÉ FÓRUM, který se touto problematikou dlouhodobě zabývá, výsledky studie VÚVdiplomovou práci jako základ pro skutečné a konkrétní naplňování tohoto jistě nezbytného kroku k řešení globální otázky „co s odpady“. V neposlední řadě pak vyjádření různých odpadářských odborníků v rámci Polemiky Odpadového fóra.

Termín Předcházení vzniku odpadů kdekdo používá, nikdo nezpochybňuje jeho čelné místo v hierarchii odpadového hospodářství, ale málokdo ví, co si pod tím představit. Případně má představy různé. Pro někoho to je jen administrativní záležitost vyvedení nějakého vedlejšího produktu z režimu zákona o odpadech, pro někoho potřeba změny spotřebního chování lidí a firem.

Nejaktivnější v oblasti propagace a prosazování předcházení vzniku odpadů u nás jsou ekologické organizace, i když většina jejich pozornosti se točí kolem komunálních odpadů.

Přitom hlavní potenciál prevence leží na straně průmyslových odpadů v podnicích. Zde již toho bylo uděláno hodně v rámci projektů čistší produkce, ale určitě ne tolik, aby nebylo co zlepšovat. Bohužel se zdá, že toto hnutí v posledních letech poněkud usnulo.

S předcházením vzniku odpadů velmi úzce souvisí jiné dosud opomíjené téma, které se v hierarchii nakládání s odpady nachází hned na druhém místě, a to je opětovné využití odpadů. Zařadili jsme jej sem proto, že mezi předcházením vzniku odpadů a opětovným využitím odpadů je rozdíl jen formální. Pokud se využitelná věc/materiál dostane do režimu nakládání s odpady, potom se jedná o opětovné využití odpadů. Ale pokud se ještě odpadem nestane, potom se jedná o předcházení vzniku odpadů. A přitom se může jednat o stejnou věc/materiál a může být využita pro stejný účel. Nicméně to, když se stane formálně odpadem, její využití silně zkomplikuje. Proto nám připadá účelné o obojím psát najednou a příliš nerozlišovat.

Největší potenciál v prevenci odpadů, případně opětovném využití, vidíme v charitativní oblasti, o čemž svědčí četné příklady od nás i ze zahraničí.

 

Ondřej Procházka

Odborné články na téma: Co je a není PVO

05.11.2013 12:50

Úvaha: Co je a co není předcházení vzniku odpadů

O předcházení vzniku odpadů jako o absolutní prioritě v odpadovém hospodářství se mluví od samého počátku moderní historie odpadového hospodářství u nás. Přestože to nikdo nezpochybňuje, mnoho (nebo spíš nic) se proto nedělá. Naopak člověk má často pocit, že se úřady naopak snaží, aby bylo odpadů...
05.11.2013 12:49

Analýza a rozvaha

Je jistě všeobecně známo, a zde to uvádím jen pro úplnost, že všechny tři dosavadní zákony o odpadech uvádějí, že každý (nově prvotní původce odpadů) má při své činnosti předcházet vzniku odpadů. Plyne to mimo jiné i z uváděné definice odpadového hospodářství, kde na prvém místě je uvedeno...
05.11.2013 12:48

Příklady opatření PVO

Příklady opatření k předcházení vzniku odpadů podle článku 29 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/2008   Opatření, která mohou ovlivnit rámcové podmínky týkající se vzniku odpadů 1. Používání plánovacích opatření nebo jiných ekonomických nástrojů na podporu účinného využívání...
05.11.2013 12:47

Politika prevence vzniku odpadu – počátky v České republice

Diplomová práce „Politika prevence vzniku odpadu – počátky v České republice“ pojednává o prioritním cíli odpadového hospodářství. Předcházení vzniku odpadu je způsob nakládání s odpadem, který se slučuje s koncepcí udržitelného rozvoje a respektuje jeho principy. Pozornost je věnována...
05.11.2013 12:46

Polemika: Předcházet odpadu? Jak?

Každý jedinec společnosti se na tvorbě odpadového hospodářství podílí, ať chce nebo ne. Je zřejmé, že kdyby nebylo odpadků, asi by se žilo lépe. Jenže odpadky by nebyly pouze v případě, že bychom nebyli my. V zájmu společnosti by tedy logicky měla být minimalizace vzniku odpadů. Toho se...
05.11.2013 12:45

Prevence v oblasti odpadového hospodářství

Prevenční přístupy v oblasti odpadového hospodářství nejsou ničím zásadně novým. Některé členské státy Evropské unie ve svých zemích zavedly programy předcházení vzniku odpadů mnohem dříve, než přikazuje Směrnice Evropského Parlamentu a Rady č. 98/2008 o odpadech. I Česká republika...