Více času na podstatné

Program předcházení vzniku odpadů:

Směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 98/2008 o odpadech bylo členským státům uloženo do 12. prosince 2013 zpracovat PROGRAM PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ ČR. Tento koncepční materiál za ČR byl k tomuto datu zpracován, na podzim 2013 podroben připomínkovému řízení, v prosinci projednán ve vládě a zaslán na vědomí Komisi.

Vzhledem k tomu, že se jedná o koncepční materiál, muselo být provedeno posouzení jeho vlivu na životní prostředí (tzv. SEA). To zajistila Česká zemědělská univerzita v Praze a 5. srpna proběhlo úspěšně veřejné projednání jeho výsledků. Nyní by jej měla schválit vláda a poté být postoupen do Bruselu.

Program prevence je víceletý koncepční dokument, který si jako hlavní cíl vytkl Koordinovaným a jednotným přístupem vytvořit podmínky k nižší spotřebě primárních zdrojů a postupnému snižování produkce odpadů. Tento hlavní cíl je pak rozepsán na 13 dílčích cílů krátkodobého (do 2016), střednědobého (do 2018) a dlouhodobého charakteru. Pro jejich dosažení je navrženo 26 opatření. Plný text Programu předcházení vzniku odpadů ČR stažený ze stránek Ministerstva životního prostředí naleznete ZDE.

Odborné články - program PVO

27.08.2014 11:13

Centrum předcházení odpadů při CEMC

Směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 98/2008 o odpadech bylo členským státům uloženo do 12. prosince 2013 zpracovat PROGRAM PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ. Tento koncepční materiál za ČR byl k tomuto datu zpracován, podroben připomínkovému řízení, projednán ve vládě a zaslán na vědomí Komisi....
17.02.2014 10:04

Programy předcházení vzniku odpadů evropských zemí na internetu

Eionet – European Topic Centre on Sustainable Consumption and Production má na svých stránkách sekci zaměřenou na předcházení vzniku odpadů (https://scp.eionet.europa.eu/facts/WPP). Jsou tam uvedeny anglické abstrakty existujících prevenčních programů s aktivními prolinky na příslušné stránky...
12.02.2014 15:16

Význam odpadového hospodářství v kontextu předcházení vzniku odpadu

V souladu s prioritami Evropské unie v oblasti nakládání s odpady se v poslední době stále intenzivněji diskutuje způsob, jak implementovat a následně prosadit do praxe strategii předcházení vzniku a minimalizace množství odpadu v podmínkách České republiky....
05.11.2013 13:21

Příprava Programu předcházení vzniku odpadů České republiky

V odborné literatuře můžeme nalézt buď termín prevence odpadů, nebo předcházení vzniku odpadů. Prevence (z lat. praevenire, předcházet) znamená soustavu opatření, která mají předcházet nějakému nežádoucímu jevu, například nemocem, drogovým závislostem, zločinům, nehodám, sociálním konfliktům,...
05.11.2013 13:19

Príprava programu predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky

Vypracovanie Programu predchádzania vzniku odpadu je pre Slovenskú republiku veľkou výzvou a príležitosťou pre zmenu hierarchie v odpadovom hospodárstve. Až doposiaľ sa hlavný dôraz kládol na plnenie cieľov recyklácie a zhodnocovania odpadov a predchádzaním vzniku odpadu sa...
21.10.2013 10:11

Program předcházení vzniku odpadů ČR k připomínkám

Ministerstvo životního prostředí předkládá návrh „Programu předcházení vzniku odpadů ČR“. Zpracování programu předcházení vzniku odpadů (dále jen „Program“) je členským státům uloženo Směrnicí o odpadech č. 98/2008/ES do 12. prosince 2013 (směrnice o odpadech), a to samostatně, jako součást plánů...