Více času na podstatné

Srdečně zveme všechny příznivce odpadové problematiky na nový ročník konference Předcházení vzniku odpadů 2022. Již 8. ročník se uskuteční 25. října 2022 v Praze hybridní formou (online i prezenčně). Účastníci se mohou těšit opět na kvalitní a inspirativní program reflektující nejaktuálnější dění v oblasti prevence a opětovného využití odpadů.

 

Letošní ročník se zaměří na roli prevence v případě řešení mimořádných událostí jako je například aktuální konflikt na Ukrajině. Dále se zaměří na problematiku bioodpadů, které jsou klíčové pro dosažení evropských cílů odpadového hospodářství, a které přináší některé další příležitosti.

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE

 • Program 8. ročníku se připravuje - náměty a nabídky na vystoupení můžete zasílat na cemc@cemc.cz
 • 8. ročník konference PVO 2022 se uskuteční 25. října 2022 v Praze
 • Akci bude moderovat Vladimír Kořen – publicista, moderátor a bývalý starosta města Říčan.
 • Videozáznam ze 7. ročníku je možné shlédnout zde
 
KOMU A K ČEMU JE KONFERENCE URČENA?

Konference je určena úplně všem, kteří se zajímají o téma předcházení a opětovné použití odpadů, a kteří vítají a chtějí rozvíjet i v České republice oběhové hospodářství. Nejčastěji se konference účastní pracovníci působící v odpadovém hospodářství z řad firem i samospráv. Na konferenci se potkáte se zástupci klíčových resortů a organizací (MŽP, MPO, KÚ, kontrolní orgány apod.), představiteli obcí, firem z rozmanitých výrobních odvětví i neziskových organizací. Konference je ideální příležitostí pro navázání nových kontaktů a zahájení nové spolupráce a projektů.

 

JAKÉ PŘEDNÁŠKY NA KONFERENCI ODEZNÍ?
Program konference se v současné době připravuje a bude zveřejněn na přelomu května/června 2022. Níže naleznete rámcový program:
 
25. října 2022 KONFERENCE PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ 2022
9.00 - 10.30 I. BLOK - Prevence při řešení mimořádných událostí
(podtitul: krize na Ukrajině)
  PŘESTÁVKA
PREZENTACE PARTNERŮ
11.00 - 12.30 II. BLOK - Prevence ve městech a obcích
(podtitul: nakládání s BRKO a jejich role nejen v energetické nezávislosti ČR)
  PŘESTÁVKA
PREZENTACE PARTNERŮ
13.00 - 14.30 III. BLOK - Příklady správné praxe v soukromém sektoru
15.00 - 16.30 IV. BLOK - Zajímavé projekty a aktivity v oblasti prevence
V případě zájmu o vystoupení kontaktujte pořadatele na cemc@cemc.cz.
 
 
KOLIK STOJÍ VLOŽNÉ?

Jako u minulých ročníků je cílem pořadatele co nejvíce šířit příklady správné praxe, a proto i letos nabízí všem městům a obcím, neziskovým organizacím, nebo školám shlédnutí konference zcela zdarma. Vložné je potřeba uhradit v případě zástupců z řad firem nebo v případě zájmu o osobní účast na konferenci, a to kvůli omezené kapacitě jednacího sálu (100 osob).

VLOŽNÉ PREZENČNÍ ÚČAST ONLINE ÚČAST
FIRMY 1 950 Kč 1 500 Kč
MĚSTA A OBCE,
NEZISKOVÉ ORGANIZACE,
ŠKOLY...
950 Kč zdarma

 

JAK SE PŘIHLÁSIT?
K přihlášení stačí vyplnit registrační formulář, který naleznete níže na těchto stránkách. Registrace vám bude obratem potvrzena a v relevantních případech vystavena faktura.

 

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ

Konference se uskuteční 25. října 2022 v Praze v T-Mobile Magenta Experience Centre. Jedná se o jedinečné vzdělávací prostor jejichž provoz koresponduje s požadavky na trvale udržitelný rozvoj.

 

T-Mobile Magenta Experience Center

Obchodní centrum Arkády Pankrác

Na Pankráci 86
140 00 Praha 4-Nusle 
DALŠÍ INFORMACE A POKYNY PRO ÚČASTNÍKY:

Online přenos: pokyny pro sledování online přenosu obdrží účastníci na své registrační emaily s jednodenním předstihem. Odkaz na zpětné shlédnutí bude zveřejněn dodatečně a informace bude účastníkům zaslána na jejich emailové adresy.

Registrace: registrace účastníků bude probíhat od 9 hod. v předsálí přednáškového sálu.

Jednací sál: Sál se nalézá v přízemí obchodního centra Arkády Pankrác (u bočního vchodu z ulice Hvězdova, hned vlevo po vstupu) s dobrou dostupností metrem (linka C - stanice Pankrác).

Parkování: Parkovat je možné za poplatek přímo v obchodním centru Arkády Pankrác.

Stravování: Během konání konference bude zajištěno drobné občerstvení, káva a čaj.

PARTNEŘI A VYSTAVOVATELÉ (v jednání)

GENERÁLNÍ PARTNER:
HLAVNÍ PARTNER:
 
Generálním partnerem konference je společnost Albert Česká republika, s.r.o., pro kterou je předcházení vzniku odpadů součástí politiky společenské odpovědnosti
 
KONFERENCI PODPORUJÍ:
   
       
 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

    

Přihlášení na konferenci PVO 2022 (15.10., Praha)

Vyplňte prosím níže uvedené údaje:SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO OBCHODNÍ ÚČELY

Podmínky zpracování osobních údajů:

 • Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) je Správce (pořadatel konference) - České ekologické manažerské centrum, z.s., 28. pluku 524/25, 101 00 Praha 10, cemc@cemc.cz, +420 274 784 416, IČO: 45249741
 • Osobní údaje zpracováváme z důvodu vaší účasti na konferenci ve smyslu zajištění související administrace a informování o novinkách na uvedený kontaktní email.
 • Předmětem zpracování jsou následující údaje: název společnosti, IČO, DIČ, jméno a příjmení, poštovní adresa, e-mail, telefonní číslo.
 • Důvodem tohoto zpracování je pořádání konference PVO. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracováváme a budeme uchovávat po dobu jednoho roku.
 • Ochrana osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)
 • Abychom vám mohli informovat o aktuálních nabídkách akcí zpracováváme vaší e-mailovou adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je váš souhlas, který nám poskytujete, a který můžete kdykoli odvolat.
 • Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu nikomu dále neposkytneme, nanejvýše institucím k tomu zmocněným zákonem.
 • Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, máte právo požadovat od nás jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování. Dále máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupujeme v rozporu s GDPR. Odvolání souhlasu je možné zaslat na email cemc@cemc.cz.
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.
 • Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
 • Osobní údaje nebudou předány do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, osobám.
 • Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.
POŘADATEL

České ekologické manažerské centrum, z.s.

28. pluku 524/25

101 00 Praha 10

IČO: 45249741 DIČ: CZ45249741

Číslo účtu: 1415780277/0100
www.cemc.cz
cemc@cemc.cz
Tel:(+420) 274 784 417
 
České ekologické manažerské centrum je neziskové sdružení, působící přes 25 let v oblasti průmyslové a komunální ekologie. Poskytujeme environmentální poradenství, vydáváme odborná periodika (Odpadové fórum, Wasteforum), pořádáme vzdělávací akce a provozujeme informační portál Třetí ruka.