Více času na podstatné

Snižování produkce odpadů v podnicích – Čistší produkce:

 

S předcházením vzniku odpadů souvisejí diskuse odpad – neodpad – druhotná surovina – vedlejší produkt – výrobek. Jedná se sice jen o formální zařazení existujícího materiálu, ale z administrativního hlediska je to podstatné.

Velký potenciál v předcházení vzniku odpadů měly projekty čistší produkce. Tento program oslavil v roce 2011 dvacet let své existence. S ukončením finanční podpory ze zahraničí se však zdá, že poněkud usnul. Nicméně v návrhu Programu předcházení vzniku odpadů se s čistší produkcí počítá.

 

Mohlo by Vás zajímat:

Čistší produkce - příprava projektu (manuál)

Čistší produkce-vzorové manuály

Příklady - čistší produkce

 

 

Odborné články - Podnikové odpady:

06.01.2016 10:21

Předcházejte vzniku odpadu z použitých baterií

Na otázku „Kam s vybitými bateriemi“ existuje jednoduchá odpověď. Zapojte se do systému jejich zpětného odběru spoluprací s kolektivní organizací ECOBAT. Politici, úředníci, obce i firmy v České republice si lámou hlavu, jak zlepšit a zefektivnit nakládání se stovkami tisíc tun...
06.01.2016 10:15

Přínosy čistší produkce v podnikové sféře a veřejné správě

Podnikatelské subjekty se v dnešní době musí vypořádat se značnými a stále rostoucími legislativními požadavky v oblasti ochrany životního prostředí. Pro jejich splnění v uvedené oblasti je důležité začlenit odpovědný přístup k životnímu prostředí do řídicích a výrobních procesů. Pokud podnik...
06.01.2016 10:04

Nákladové účetnictví materiálových toků – méně odpadů a větší zisk

V rámci politiky životního prostředí existuje celá řada nástrojů, která je zaměřena na snižování množství odpadů a předcházení vzniku odpadů. Jedná se například o ekonomické nástroje, které jsou využívány k internalizaci nákladů souvisejících s odpadovým hospodářstvím a...
06.11.2013 13:14

Odpad alebo tovar?

„Definícia pojmu ODPAD je základným predpokladom pre charakterizáciu odpadového hospodárstva. Konečné rozhodnutie, či daná vec je odpadom nie je možné generalizovať, ale musí sa postupovať individuálne – prípad od prípadu a musí sa opierať o preskúmanie všetkých faktov. Skutočnosť, že už...
06.11.2013 13:10

Dvacet let systematického předcházení vzniku odpadů v průmyslových podnicích

Zdálo by se, že otázka předcházení vzniku průmyslových odpadů je po neustávajícím tlaku na stálé zvyšování produktivity a po všech legislativních opatřeních dávno vyřešena. Podle výsledků systematického vyhledávání příležitostí pro prevenci vzniku odpadů v našich podnicích tomu tak ale bohužel...