Více času na podstatné

Odborné články - Potravinové odpady

06.01.2016 09:31

Zachraň jídlo upozorňuje na množství potravinového odpadu

Plýtvání jídlem je problém, který se týká každého z nás. Vyhazujeme prošlé jídlo v našich kuchyních, nedojedené porce v restauracích a jídelnách. Ke ztrátám dochází i v supermarketech, které odstraňují jídlo s blížící se dobou spotřeby nebo s poškozeným obalem. Na polích zůstává množství zeleniny a...
23.09.2014 14:33

Konference FOOD WASTE 2014 proti plýtvání potravinami v České republice

Více než polovina české populace považuje plýtvání a vyhazování potravin za vůbec nejzávažnější problém, který se potravin týká. Vyplývá to z výzkumu na téma plýtvání, který realizovala exkluzivně pro konferenci FOOD WASTE 2014 společnost IPSOS. Konference FOOD WASTE 2014 se konala ve středu 17....
23.09.2014 14:32

STOP plýtvání potravinami! Co jsou a co chtějí potravinové banky

Vloni v létě se ke mně dostal novinový článek s výmluvným nadpisem „Milion tun potravin končí v koši“. Nikdo u nás množství likvidovaných potravin neeviduje, milion tun je odhad. Když pomineme potraviny, které podlehly zkáze, přece ještě zůstává takové množství jídla, kterým by se...
23.09.2014 14:30

Množství rozdaných potravin roste

Potravinová banka v Ostravě (dále PBO) je jednou ze tří potravinových bank v ČR s charitativním zaměřením, jejichž prostřednictvím lze pomoci lidem v nouzi. Všechny je sdružuje Česká federace potravinových bank se sídlem v Praze. Posláním občanského sdružení Potravinová...
23.09.2014 14:30

Prevence plýtvání potravinami pomůže potřebným

Potravinová banka Praha byla založena v roce 2009 a je součástí České federace potravinových bank. Hlavním cílem potravinové banky je předejít plýtvání potravinami tím, že shromažďuje potraviny od dárců za účelem jejich další redistribuce potřebným. Banka shromažďuje od dárců zemědělské...
23.09.2014 14:29

Data na obalech potravin

Na obalech potravin povinně musí být uvedeno datum a ne každému je zcela jasné, co přesně vypovídá (někdy jsou i data dvě, navíc datum výroby). Podle sdělení Státní zemědělské a potravinářské inspekce existují pouze dva druhy časových údajů na obalech potravin: - doba použitelnosti, - doba...
23.09.2014 14:28

Neprodané potraviny jako naděje

V rámci předcházení vzniku odpadů jsme do minulého čísla zařadili dva články věnované plýtvání potravinami. Inspirovaly nás k reportáži o tom, jakým způsobem jsou zužitkovány těsně před svým datem použitelnosti. Reportáž jsme doplnili o pár zajímavostí mimo obor. Už jste byli u Bulhara?...