Více času na podstatné

EXKURZE - přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně

 

Termín exkurze: Pátek 23. 4. 2010 dopoledne 10,00 – 12.00 hod

 

Popis elektrárny Dlouhé stráně

 

Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně se nachází na říčce Divoká Desná v pohoří Jeseníky, u obce Loučná nad Desnou v okrese Šumperk. Jejím posláním je plnit pro elektroenergetickou soustavu naší republiky svým výkonem 650 MW statické a dynamické služby. Statickou službou se rozumí efektivní přeměna přebytku energie v soustavě na energii špičkovou. Tento proces se uskutečňuje čerpáním vody z dolní nádrže do horní v době jejího přebytku a opačně - výrobou elektrické energie turbinovým provozem. Mezi dynamické služby patří zejména podíl PVE na regulaci výkonu a frekvence v soustavě a funkce pohotové rezervy v systému.

 

 

 

Voda z horní nádrže umístěné ve výši 1350 m nad úrovní moře je vedená dvěma tlakovými přivaděči o průměru 3,6 m a délce 1,5 km k turbínám. Obě reverzní soustrojí, každé o výkonu 325 MW, jsou umístěna v podzemní kaverně turbín o délce 87 m, šířce 25,5 m a výšce 50 m. Blokové transformátory jsou umístěny v podzemní komoře o délce 117 m, šířce 16 m a výšce 21,5 m. V podzemí se dále nacházejí komunikační, technologické a větrací tunely a štoly o celkové délce 8,5 km. Podzemní elektrárna je spojena s dolní nádrží dvěma odpadními tunely o vnitřním průměru 5,2 m. Výkon je z podzemí veden kabelovými vodiči o napětí 400 kV na zapouzdřené vývodové pole a odtud venkovním vedením délky 52 km do rozvodny v Krasíkově.

 

 

Technické údaje elektrárna Dlouhé stráně:

 

 

Výkon elektrárny:

650 MW

Druhy provozu:

turbínový, čerpadlový, kompenzační

Počet soustrojí:

2 kusy

Typ turbín:

FR 100

Průměr oběžného kola:

4 540 mm

Turbínový spád:

534,3 m

Objem horní nádrže:

2 580 000 m3

Kóta koruny horní hráze:

1 350 m.n.m

Objem dolní nádrže:

3 405 000 m3

Kóta koruny dolní hráze:

824,7 m.n.m

Předpokládaná roční výroba:

997,8 GWh

Přechod z klidu do max. výkonu:

do 100 s

 

 

Historické fotografie z výstavby PVE Dlouhé stráně - ZDE

Fotodokumentace z průběhu exkurze - ZDE

Dlouhé stráně jsou jednou z nejnavštěvovanějších turistických zajímavostí v Jeseníkách, proto doporučujeme, zejména v letní sezóně, rezervaci na exkurzi do elektrárny.

 

Zdroj: https://www.jeseniky.net (Texty, fotografie a historické fotografie z výstavby PVE Dlouhé stráně jsou publikovány ze souhlasem portálu https://www.jeseniky.net, upřímně děkujeme!)

 

https://www.jeseniky.net/ikony/logo_new.gif