Více času na podstatné

Ke stažení:

Přihláška účasti (přihlášky zasílejte prosím elektronicky ve formátu MS Excel na nemergutova@cemc.cz a dále podepsané poštou, faxem na č. 274 775 869 či naskenované)

Logo konference:

Propagační leták konference

Ceník firemní prezentace

Přihláška příspěvku