Více času na podstatné

 

Čtvrtek 22. 4. 2010 dopoledne 10,00 – 12,00 hod. sál č. 500
Předsedající: Ing. Jiří Študent

 

čas Přednáška text prezentace zvuk kód
10.00

Využití obnovitelných zdrojů energie, energicky soběstačné obce           
Ing. Jří Zima, Skanska, a. s.

 100.pdf (430,2 kB)  100.ppt (5,4 MB)  ZDE 100
10.20

Energetické využití obnovitelných a alternativních zdrojů z hlediska celkových emisí
Doc. Ing. Jaromír Lederer, CSc., VUAnCh, a. s

 101.pdf (3,4 MB)  101.ppt (3,9 MB)  ZDE 101
10.40

Vytápění rodinných domků biomasou s účinností 110 %  –  sen a nebo realita?
JUDr. Ing. Petr Měchura, Česká asociace odpadového hospodářství     

 102.pdf (2,2 MB)  102.ppt (3,1 MB)  ZDE 102
přestávka          
11.20

Energetické využití potenciálních odpadů v domácnostech
JUDr. Ing. Petr Měchura, Česká asociace odpadového hospodářství

 103.pdf (2,8 MB)  103.ppt (3,5 MB)  ZDE 103
11.40

Můžeme získávat energii spalováním vody?
JUDr. Ing. Petr Měchura, Česká asociace odpadového hospodářství

 104.pdf (2,2 MB)  104.ppt (204,5 kB)  ZDE

104

 

Čtvrtek 22. 4. 2010 odpoledne 14,00 – 17,00 hod. sál č. 600
Předsedající: Ing. Jiří Študent

  

čas Přednáška text prezentace zvuk kód
14.00

Vyhodnocení energetických a ekonomických efektů zdrojů na biomasu
Ortep, s.r.o., Ing. Josef Karafiát, CSc.

 105.pdf (3,7 MB) 105.ppt (209 kB)  ZDE 105
14.20

Biomasa (krátký film)
RNDr. Václav Holuša,. AGRO-EKO, s. r. o.

      106
14.40

DESERTEC – příspěvek k energetické bezpečnosti EU
Ing. Ivan Beneš, CITYPLAN, s. r. o.

 107.pdf (3,2 MB) 107.pptx (5,9 MB)  ZDE 107
přestávka          
15.20

Výzkum suché fermentace
Ing. Břetislav Krňávek, Ph.D., Fortex AGS, a. s.

 108.pdf (3,1 MB) 108.ppt (1,6 MB)  ZDE 108
15.40

Zplyňování biomasy – možnosti uplatnění
Ing. Michael Pohořelý, Ing. Michal Jeremiáš, Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.; Ing. Siarhei Skoblia, Ph.D, VŠCHT v Praze; Ing. Petra Kameníková, doc. Ing. Karel Svoboda, CSc., Ing. Markéta Tošnarová, Ing. Michal Šyc, Ph.D., Ing. Miroslav Punčochář, DSc., Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.; Ing. Leoš Gál, Česká technologická platforma pro užití biosložek v dopravě a chemickém průmyslu

 109.pdf (2,5 MB) 109.ppt (794,5 kB)  do konce května 2010 109
16.00

RES - COMPASS (databáze pracovních příležitostí)

Ing. Kateřina Pazderů, Ph.D., ČZU v Praze

Odkaz na web: https://rescompass.org/cesky,132/

   110_czu.pptx (99,2 kB)  ZDE 110

 

Čtvrtek 22. 4. 2010 odpoledne 14,00 – 18,00 hod. Sál 500

Předsedající: L. Štibranyi, J. Valeš

(Společná sekce konference OZE 2010 a symposia ODPADOVÉ FÓRUM 2010)

  

čas Přednáška text prezentace zvuk kód
14.00

Výhrevnosť a zloženie komunálneho odpadu na Spaľovni odpadu v Bratislave
Ing. Anna Rothbergová, Ing. Vladimír Švábík, OLO, a. s.

     ZDE 72
14.20

Vysokoteplotní degradace přehřívákových trubek po dlouhodobém provozu v prostředí spaloven komunálního odpadu (OLO a TERMIZO)
Ing. Josef Cizner, CSc, Ing. Jan Hruška, SVÚM, a. s.; Ing. Vladimír Švábík, OLO a. s. Bratislava; Ing. Petr Köhler, TERMIZO, a. s.

     ZDE 3
14.40

Biopaliva 2. generace z odpadů spalovny
Petr Novák, Pavel Bernát, TERMIZO a. s. Liberec; Jiří Doucha, Vilém Zachleder, Irena Brányiková, MBÚ AV ČR; František Straka, ÚVP Praha; Tomáš Brányik, Barbora Maršálková, VŠCHT Praha; Lucie Skálová, TU Liberec

     ZDE 47
15.00

Biologicky dosoušená biomasa na bázi bioodpadů jako palivo pro biokotelny a bioelektrárny
Ing. Jaroslav Váňa, CSc., Ing. Sergej Usťak, CSc, VÚRV Praha

     ZDE 65
15.20

Nové možnosti energetického využití komunálních odpadních plastů
RNDr. Jan Kukačka, Ing. Robert Raschman, Dekonta, a. s.; doc. Ing. Jaromír Lederer, Ing. František Nečesaný, Dr. Pavel Kuráň, Ing. Dušan Kováč, VÚAnCh, a. s.

     ZDE 46
15.40

Možnosti využití pokrutiny z výroby rostlinného oleje pro energetické účely
RNDr. Ing. Josef Valeš, Jaroslav Kusý, Ing. Lukáš Anděl, Ing. Marcela Šafářová, Ph.D., VÚHU, a. s.

     ZDE 66
16.00

Možnosti využitia G-fázy na energetické účely
Doc. Ing. Ladislav Štibrányi, CSc., doc. Ing. Pavel Timár, CSc., Ing. Katarína Bošmanská, STU Bratislava

      52
16.20

Obnovitelný zdroj energie – zplyňování biomasy s kogenerací
Ing. Jindřich Šulc, CSc., Ing. Miroslav Richter, Ph.D., FŽP UJEP Ústí nad Labem; doc. Ing. Karel Svoboda, CSc., ÚCHP AV ČR Praha; Jiří Vacek, D.S.K., s. r. o.

     ZDE 94
16.40

Kvalita plynu produkovaného zplyňováním odpadní biomasy
Mgr. Ivan Koutník, Ing. Petr Ševčík, PhD, Ing. Veronika Svačinová, VŠB-TU Ostrava

      13
17.00

Zplyňování vybraných druhů polymerních odpadů v laboratorních podmínkách
Ing. Jiří Fiedor, Ph.D., Ing. Kateřina Stepková, Ing. Simona Hudečková, prof. Ing. Karel Obroučka,CSc., CET VŠB-TU Ostrava

     ZDE 18
17.20

Využití periferních alternativních zdrojů energie (energetické využití odpadního tepla skládek)
Ing. Ivan Landa, Ing. Šárka Kalužničinová, Ing. Andrea Hlavová, FŽP ČZU Praha

      99
17.40

Pyrolýza pro energetické využití odpadů
Ing. Jiří Herrmann, Ing. Karel Prokeš, Agmeco LT, s. r. o.

     ZDE 44

 

VÝVĚSKY
Vyvěšení: čtvrtek 22. 4. 2010 10,00 hod. –16,00 hod. foyer 4. podlaží
Autorská prezentace u vývěsky: čtvrtek 22. 4. 2010 13,00 – 14,00 hod.

Percepce větrných elektráren (111)
Mgr. Eva Kallabová, Ph.D. a kol., Ústav geoniky AV ČR

Poster1, Poster2


Energetické využití kalu z výroby buničiny a krmného droždí (35)
Ing. Jan Pěček, Ing. Lucie Houdková, Ph.D., Ing. Zdeněk Beňo, Bc. Jaroslav Řezáč, VUT v Brně

 

PŘEČERPÁVACÍ VODNÍ ELEKTRÁRNĚ DLOUHÉ STRÁNĚ – EXKURZE
Pátek 23. 4. 2010 dopoledne 10,00 – 12.00 hod

 

ODBORNÁ DISKUSE EKIS
Pátek 23. 4. 2010 odpoledne 13,00 – 15.00 hod. sál č. 500


Témata: Výsledky činnosti za uplynulé období, přehled TOP 10 nejžádanějších odpovědí, návrhy možné spolupráce mezi EKIS, názory na možnou asociaci, doporučení pro další období a fungování EKISů, MPO a EKIS, budoucnost, budoucnost I-EKIS, publicita EKIS vůči veřejnosti…