Více času na podstatné

Nábor příspěvků a pozvání k účast:

České ekologické manažerské centrum (CEMC) a jeho odborný časopis Alternativní energie vás srdečně zve na 1. ročník konference Výsledky výzkumu, vývoje a inovací pro obnovitelné zdroje energie (OZE).

Na co je konference zaměřena?

Konference si klade za cíl rozšířit kontakty mezi výzkumnou sférou a praxí. A dále  zprostředkovat informace o výsledcích vědy a výzkumu pro podnikatelskou sféru a současně informovat výzkumné pracovníky o potřebách praxe v oblasti OZE.

Konference je určena:

- k prezentaci výsledků výzkumů a vývoje v oblasti obnovitelných a alternativních zdrojů energie

- pro zástupce podnikatelské sféry a veřejné správy k seznámení se s výzkumnými tématy a projekty, na kterých v ČR pracuje, s cílem eventuálního převzetí nebo rozvinutí dosažených     výsledků v praxi, případně navázání spolupráce s výzkumnými pracovišti,

- pro představitele VŠ a výzkumných pracovišť a studentů k seznámení se s potřebami reálného života a případnému navázání spolupráce.

Konference OZE 2010 doprovází Sympozium Odpadové fórum 2010 nad kterým již převzaly záštitu Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Přepokládáme, že i pro tuto akci získáme podporu a přivoláme pozornost  orgánů, které jsou významnými poskytovateli prostředků na projekty  VaV.

 

Těšíme se na další spolupráci

  

Ing. Jiří Študent, ml.

Programový garant konference

CEMC 

Ing. Anna Nemergutová

Organizační garant konference

CEMC   

PhDr. Zdeněk Kučera

Šéfredaktor časopisu

Alternativní energie

CEMC