Více času na podstatné

Podrobné informace - přednášející

Témata symposia:     vítr ● slunce ● biomasa ● voda ● teplo ● vodík ● energetické využívání odpadů * ostatní

Přihlášky příspěvků a prezentace přednášek: Nabídky příspěvků zasílejte prosím do konce února 2010. Pro přihlášení příspěvku využijte „přihlašovací formulář“,

Instrukce: Přednášející budou mít pro prezentaci přednášky k dispozici 20 minut včetně diskuse. Dále budou možné i prezentace formou vývěsek. Prosíme autory, aby v přihlášce označily sekci(e), kam doporučují zařadit svůj příspěvek. Organizační výbor si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí o přijetí příspěvku, formě prezentace i zařazení příspěvku do konkrétní sekce.

Přednáškové místnosti budou vybaveny dataprojektory, včetně notebooků. Použití vlastního notebooku je možné. Autoři vývěsek musí přivézt již předem připravený propagační panel, řešený na výšku, šíře max. 80 cm, výška max. 110 cm, zhotovený jako jeden celek a připravený k zavěšení na jediný háček. Z přednášek bude pořízen zvukový záznam pro širokou veřejnost.

Plné texty přednášek: Autory všech příspěvků – přednášek i vývěsek – žádáme o včasné předání konečného a graficky upraveného plného textu příspěvku v elektronické podobě v MS Word nejpozději do 15. 3. 2010. Rozsah optimálně 4 – 6 stran, max. 8 stran včetně tabulek a grafů. Požadavky na grafickou úpravu textů do sborníku budou včas upřesněny na internetových stránkách symposia (www.tretiruka.cz). Soubory plných textů (v tištěné podobě a na CD-ROM) budou označeny ISBN.

Jednacím jazykem je čeština a slovenština. Zahraniční hosté jsou srdečně zváni k účasti. Přednesení a uveřejnění příspěvků je možné alternativně v angličtině. Tlumočení však nezajišťujeme.

Autoři příspěvků se rovněž musí přihlásit k účasti (platí vložné), přednášky nejsou honorované. Bližší podrobnosti k ubytování, stravování, programu a formulář přihlášky k účasti budou součástí oběžníku, který bude rozesílán v únoru 2010. Termín pro přihlášky k účasti bude 31. 3. 2010. Za neodpřednášenou přednášku, která bude již zařazena do programu a uveřejněn text ve sborníku nebo za nevystavený poster budeme fakturován poplatek 1000 Kč.