Více času na podstatné

ENERGETICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ

30.10.2009 08:40

Anotace nového čísla Alternativní energie

  Nový zákon pro ochranu ovzduší Zdeněk Kučera Nový zákon o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu vyžaduje evropská směrnice, jejíž požadavky musí národní legislativy převzít do června 2010. Stávající právní...
27.10.2009 06:25

SPOLEČNOST: Co bude se žárovkami? Budou se krást!

Odpověď na otázku, co se bude dít se žárovkami, až zákaz jejich prodeje nabude platnosti. Nejprve je třeba jasně a jednoznačně konstatovat: Žárovka vydává světlo ve spojitém spektru a jeho intenzita i při napájení střídavým proudem kolísá jen nepatrně. Má velice rychlý náběh z nuly na plný výkon,...
23.10.2009 10:55

Specializovaná výstava ZELENÁ ÚSPORÁM

  Specializovaná výstava ZELENÁ ÚSPORÁM Kdy: 20. - 21. listopadu 2009 Kde: budova ČSOB Pojišťovny, a. s., Pardubice     Vážení obchodní přátelé,  dovolte nám, abychom Vás touto cestou pozvali k účasti na specializované výstavě na téma Zelená úsporám, která se koná...
16.10.2009 08:58

Topíme úsporně:

Důležité je efektivně větrat. V zimě je třeba otevřít celé okno na krátkou dobu. Během několika minut se rychle vymění vzduch, ale neprochladnou stěny. Jejich ohřátí si vyžádá mnohonásobně více energie. Součet teplot stěn a vzduchu v místnosti by měl být okolo 38 stupňů. Přijatelná tepelná pohoda v...
15.10.2009 08:03

RWE Transgas připravuje nedaleko Prahy výstavbu elektrárny

Plynárenská skupina RWE Transgas připravuje nedaleko Prahy stavbu paroplynové elektrárny o výkonu 860 megawattů. Tento energetický zdroj by měl vyrůst u Mochova na Čelákovicku a má se tak stát první elektrárnou této firmy v tuzemsku. Cenu ani plánovaný termín spuštění nové elektrárny zatím...
14.10.2009 12:38

Česko a Španělsko uzavřely dohodu o prodeji 5 milionů kjótských kreditů

Česká republika prostřednictvím Ministerstva životního prostředí a španělské Ministerstvo životního prostředí, venkova a moří podepsaly smlouvu o převodu pěti milionů kjótských jednotek v rámci programu Zelená úsporám. Dohodu podepsali ministr Ladislav Miko a ministryně Elena Espinoza...
14.10.2009 11:07

Budoucnost zavrženého uhlí - 85 procent až takové účinnosti může dosáhnout palivový článek na uhlí.

Technologie spalování fosilních paliv zdaleka nevyčerpaly své možnosti. Kdokoli projíždí Německem, nemůže přehlédnout vrtule větrných elektráren, které tam v posledních letech vyrostly leckdy v úctyhodných počtech. Ukazuje se však, že kdybychom srovnatelné prostředky vynaložili na zlepšení...

Partneři rubriky:

 

https://biom.cz/img/biom-ikona.gif
     

 

 

Mediálně podporujeme:

 

Rychlá navigace:

   

Historická ročenka statistiky energetiky
Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů
Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky  
Cenového rozhodnutí ERU, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie na rok 2016
Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012 – 2020
Právní předpisy
Státní energetická koncepce

Surovinová politika v oblasti nerostných surovin

Národní akční plán ČR pro energii z OZE
Metodická pomůcka pro umísťování, povolování a užívání fotovolaickcých staveb a zařízení
Zelená úsporám
DOTACE (MPO, Efekt)
Atlas zařízení OZE
Výhřevnost - paliva
Výhřevnost - dřevo
Zásady ekonomického hodnocení energetických projektů
Roční průměrná doba slunečního záření
Roční průměrný počet bezoblačných dní
Mapa slunečního svitu
Větrná mapa