Více času na podstatné

Přehled právních předpisů ČR

Evropská legislative ZDE

 

Číslo předpisu Název předpisu
350/2011 Sb.

Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)

 

Zákon ruší:

- zákon č. 356/2003 Sb.

- vyhlášky: 219/2004 Sb., 232/2004 Sb., 234/2004 Sb., 139/2009 Sb., 265/2010 Sb.

258/2000 Sb.

Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Novely: 254/2001 Sb.( 1. ledna 2002 ); 274/2001 Sb.( 1. ledna 2002 ); 86/2002 Sb.( 1. června 2002 ); 13/2002 Sb.( 1. července 2002 ); 120/2002 Sb.( 1. července 2002 ); 76/2002 Sb.( 1. ledna 2003 ); 320/2002 Sb.( 1. ledna 2003 ); 274/2003 Sb.( 1. října 2003 ); 274/2003 Sb.( 1. ledna 2004 ); 274/2003 Sb.( 1. května 2004 ); 356/2003 Sb.( 1. května 2004 ); 167/2004 Sb.( 1. května 2004 ); 326/2004 Sb.( 31. května 2004 ); 562/2004 Sb.( 1. ledna 2005 ); 125/2005 Sb.( 1. dubna 2005 ); 253/2005 Sb.( 1. července 2005 ); 392/2005 Sb.( 27. září 2005 ); 471/2005 Sb. Úplné znění ( 27. září 2005 ); 392/2005 Sb.( 1. října 2005 ); 392/2005 Sb.( 27. října 2005 ); 381/2005 Sb.( 1. ledna 2006 ); 444/2005 Sb.( 1. ledna 2006 ); 74/2006 Sb.( 15. března 2006 ); 392/2005 Sb.( 15. dubna 2006 ); 186/2006 Sb.( 11. května 2006 ); 59/2006 Sb.( 1. června 2006 ); 222/2006 Sb.( 1. června 2006 ); 392/2005 Sb.( 1. července 2006 ); 342/2006 Sb.( 3. července 2006 ); 362/2003 Sb.( 1. ledna 2007 ); 392/2005 Sb.( 1. ledna 2007 ); 186/2006 Sb.( 1. ledna 2007 ); 264/2006 Sb. ruší se část osmá ( 1. ledna 2007 ); 110/2007 Sb.( 1. června 2007 ); 378/2007 Sb.( 31. prosince 2007 ); 296/2007 Sb.( 1. ledna 2008 ); 124/2008 Sb.( 1. července 2008 ); 130/2008 Sb.( 1. července 2008 ); 189/2006 Sb.( 1. ledna 2009 ); 274/2008 Sb.( 1. ledna 2009 ); 41/2009 Sb.( 1. ledna 2010 ); 301/2009 Sb.( 1. ledna 2010 ); 227/2009 Sb.( 1. července 2010 ); 281/2009 Sb.( 1. ledna 2011 )

120/2002 Sb.

Zákon o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů

Novely: 186/2004 Sb.( 1. května 2004 ); 125/2005 Sb.( 1. dubna 2005 );297/2008 Sb.( 1. ledna 2009 ); 86/2009 Sb. Úplné znění ( 1. ledna 2009 ); 136/2010 Sb.( 14. května 2010 );

61/2013 Sb. Vyhláška o rozsahu informací poskytovaných o chemických směsích, které mají některé nebezpečné vlastnosti, a o detergentech
402/2011 Sb. Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí.

428/2004 Sb.

Vyhláška o získání odborné způsobilosti k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické

11/2002 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů

Novely: rs119/2002 Sb.( 19. července 2002 ); 405/2004 Sb.( 1. září 2004 )

265/2010 Sb.

Vyhláška o poskytování informací o nebezpečných chemických přípravcích

Pozor: Pozbývá účinnosti: 1. ledna 2012

133/2010 Sb.

Vyhláška o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot)

Novely: 278/2011 Sb.( 1. října 2011 ); 278/2011 Sb.( 1. listopadu 2011 );

162/2012 Sb. vyhláška č. 162/2012 Sb., o tvorbě názvu nebezpečné látky v označení nebezpečné směsi
163/2012 Sb. vyhláška č. 163/2012 Sb., o zásadách správné laboratorní praxe