Více času na podstatné

CHLP ZPRAVODAJSTVÍ:

31.08.2017 08:53

Výzva k předložení informací k návrhu na omezení polyaromatických uhlovodíků v plastových a pryžových granulátech

Nizozemsko připravuje návrh na omezení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) v plastových nebo pryžových granulátech používaných jako výplňový materiál v umělých trávnících. Ve spolupráci s agenturou ECHA zhodnotí rizika pro lidské zdraví související s používáním těchto PAU. Cílem konzultace...
29.08.2017 10:16

ECHA zveřejnila překlad manuálu „Jak připravit dokumentaci pro registraci a oznamování PPORD“

Cílem manuálu/příručky je pomoci registrantům při přípravě registrace a dokumentací PPORD (výzkum a vývoj zaměřený na výrobky a postupy) podle nařízení REACH pomocí nástroje IUCLID. Příručka podává podrobné a praktické pokyny, jak vytvořit soubor údajů o látce, a popisuje oddíly nástroje IUCLID,...
29.08.2017 10:10

FQA: Používání sloučenin obsahujících šestimocný chrom po datu zániku

ECHA uvádí, že následní uživatelé mohou pokračovat v používání sloučenin s šestivazným chromem po datu zániku látky, třebaže Evropská komise (EK) ještě nerozhodla o udělení nebo neudělení povolení. Toto pokračování používání látky je možné, jestliže společnost ve směru nahoru v jejich dodavatelském...
25.08.2017 14:27

Za nedostatečně zpracované bezpečnostní listy dostala firma pokutu 200 tisíc korun

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Hradci Králové uložili pokutu 200 tisíc korun distributorovi chemikálií. Firma v letech 2014 až 2016 uvedla na trh celkem 4334 tun nebezpečných chemických látek vyrobených v Rakousku a Česku (kyseliny chlorovodíkovou, draselnou, sírovou a...
21.08.2017 09:20

Příručka k aplikaci kritérií z nařízení CLP

Po dvou letech byla v červenci 2017 opět aktualizována příručka k aplikaci nařízení CLP. Účelem příručky, která má nyní celkem 647 stran,  je pomoci se vyznat a zdokonalit se při práci s nařízením CLP (nařízení o klasifikaci, označování a balení látek a směsí). V příručce jsou uváděny kromě...

Partner rubriky:

Proč si pořídit naší Věrnostní kartu?

  • pravidelné novinky emailem
  • informace z jednání parlamentu a vlády
  • přehled legislativních novinek
  • podklady pro připomínkové řízení
  • přehled účinnosti nových předpisů
  • aktuální stav vývoje nového předpisu
  • legislativu EU (věstník, konzultace...)
  • další podrobnosti ZDE

Rychlá navigace:

  

REACH příčiny a důsledky
ADR - obecně
ADR - značky
ADR - písemné pokyny
GHS - nová chemická legislativa
GHS - nové symboly
NECHELA
NECHELA příručka
Zásady pro poskytování první pomoci při expozici chemickým látkám
Seznam laboratoří s platným Osvědčením o správné činnosti laboratoře vydaným ASLAB
Systém Chemické látky a přípravky (CHLaP)
REACH - helpdesk
CLP - helpdesk
CLP - pokyny v CZE