Více času na podstatné

Zásadní informační zdroj:

Odborný měsíčník pro průmyslovou a komunální ekologii. Tématem je ochrana ovzduší, vodní hospodářství, EIA/SEA, aktuální legislativní změny a kontext měnící se evropské politiky. Více na www.ODPADOVEFORUM.cz

Předcházení vzniku odpadů (PVO):

Předcházení chápáno jako nedílná a prioritní součást odpadového hospodářství. Tento termín kdekdo používá, nikdo nezpochybňuje jeho čelné místo v hierarchii odpadového hospodářství, ale málokdo ví, co si pod tím představit. Podrobně se tématu věnujeme ZDE.

Odpadové zpravodajství:

14.05.2009 13:33

Zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem - PRAHA

Fyzické osoby oprávněné k podnikání a právnické osoby, které produkují komunální odpad, mohou zajistit řádné nakládání a odstranění tohoto odpadu zapojením se do systému nakládání s komunálním odpadem, který organizuje hl. m. Praha, a to formou písemné smlouvy s městem.   Tato...
13.05.2009 11:44

Společnost EUROSUP dostala pokutu ve výši 1 000 000 Kč

Oblastní inspektorát ČIŽP v Ústí nad Labem uložil společnosti EUROSUP spol. s r. o. pokutu za porušení zákona o odpadech v celkové výši 1.000.000 Kč. Společnost EUROSUP spol. s r. o., která provozovala od r. 1993 do října 2008 skládku nebezpečných odpadů ve Vrbičanech u Lovosic, porušila...
13.05.2009 11:43

ČIŽP udělila pražské Ústřední čistírně odpadních vod 8 milionovou pokutu

V lednu 2008 provedla Česká inspekce životního prostředí kontrolu Ústřední čistírny odpadních vod v Praze (ÚČOV Praha), při níž bylo zjištěno, že vypouštěné odpadní vody překračují povolené limity pro vypouštění. Na základě dalšího šetření stanovila inspekce pokutu ve výši 8 milionů...
04.05.2009 14:32

OK Projekt neměl integrované povolení, dostal pokutu 300 tisíc

Česká inspekce životního prostředí udělila společnosti OK Projekt s.r.o pokutu ve výši 300 tisíc korun za porušení zákona o integrované prevenci. Společnost porušila zákon tím, že v období od 31.10.2007 do 19.11.2007 provozovala  zařízení pro úpravu odpadů Všemyslice bez platného...
04.05.2009 11:28

ČIŽP v Ostravě uložila rekordní 5 000 000 Kč pokutu za nebezpečné odpady

Ostravská pobočka ČIŽP uložila za poslední 3 roky nejvyšší pokutu za porušení zákona  o odpadech.  Pokutovanou firmou je NATUR ODPADY s.r.o. Porušení zákona se společnost dopustila tím, že v období od ledna 2007 do února 2008 nakládala se 77 druhy nebezpečných odpadů (např. odpadní...

Reklama:

Mediální partneři rubriky:


WASTE FORUM

 

Proč si pořídit naší Věrnostní kartu?

  • pravidelné novinky emailem
  • informace z jednání parlamentu a vlády
  • přehled legislativních novinek
  • podklady pro připomínkové řízení
  • přehled účinnosti nových předpisů
  • aktuální stav vývoje nového předpisu
  • legislativu EU (věstník, konzultace...)
  • další podrobnosti ZDE

Rychlá navigace:

   

Aktuální znění zákona o odpach

Přehled zařízení - BRO
Seznam provozovaných skládek v ČR
Atlas skládek "N" odpadu
Atlas skládek "O" odpadu
Atlas skládek inertních odpadů a spaloven
Aplikace pro vyhledávání zařízení pro nakládání s odpady
Skládky stavební suti a zeminy

Přepočtová tabulka množství odpadů

Jak třídit odpady?

Vrakoviště
Sběrné dvory
Úřady
Ekokom
Kolektivní systémy
Standardy produkce odpadu
Pokyny k odpadům a zpětně získaným látkám (REACH)
Právní předpisy - AZBEST
OBRAZOVÝ KATALOG předmětů končících nelegálně ve výkupnách kovů
Metodika pro řešení neoprávněného nakládání s odpady

 

Oprávněných osob dle §14 zákona o odpadech:

 

Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Praha kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Vysočina kraj

Zlínský kraj