Více času na podstatné

Ecodesign:

Proces navrhování, vývoje a výroby výrobku či poskytování služby, který vedle funkčnosti, bezpečnosti, ekonomické efektivnosti, estetičnosti, technické proveditelnosti, klade důraz i na dosažení minimálního negativního dopadu daného výrobku či služby na životní prostředí v rámci celého životního cyklu.

Přínosy:
a) urychlení inovace výrobku,
b) začlenění potřeb zákazníků do vývoje výrobku,
c) získání konkurenční výhody,
d) snižení výrobních nákladů,
e) snížení budoucích rizik spojených s odpovědností za výrobek i při spotřebě a po skončení životnosti.

Příklady:
Ecodesignarc
Přidat další

Postup:
ČSN 01 0962:2003 (ISO 14062) Environmentální management - Integrace environmentálních aspektů do návrhu a vývoje produktu
Designer´s Guide
NPD-Solutions
SDO-Tools

VUT Brno

Informace:
ECODESIGN Infoknotent

Ecodesignarc
CFSD
eGENERATION
Re-f-use
CFD
DFS
IDSA

Podpora:
Ing. Bohumil Černík (cernik.bohumil@centrum.cz)
Ing. Vladimír Dobeš (office@empress.cz)
Mgr. Miroslav Krčma (krcma@cir.cz)
RNDr. Zdeněk Suchánek (Zdenek.Suchanek@gmail.com)