Více času na podstatné

Ekologické značení (Ecolabel):

Environmentální značení a prohlášení vytváří nabídku a poptávku po výrobcích s nižšími environmentálními aspekty prostřednictvím sdělování ověřitelných, přesných a nezavádějících informací založených na vědecké metodice poskytující reprodukovatelné výsledky.

Přínosy:
a) poskytnutí důvěryhodných spotřebitelských informací při volbě produktu,
b) účinná B2B komunikace o environmentálních aspektech výrobků a služeb,
c) benchmarking produktů,
d) odlišení od konkurenčních produktů,
e) preference ve výběrových řízeních.

Příklady:
Ekologicky šetrný výrobek/služba - EŠV (značení typu I):
ČR
EU-Eco-label
Svět

Vlastní environmentální tvrzení - VET (značení typu II):
ČR

Environmentální prohlášení o výrobku - EPD (značení typu III):
ČR

ETA
VSM
Svět
Přidat další

Postup:
GEDNET
ISO 14024:1999 Environmentální značení (značení typu I),
ISO 14021:1999 Vlastní environmentální tvrzení (značení typu II)
ISO 14025:2006 Environmentální prohlášení (značení typu III)
Směrnice EŠV

Informace:
BSD
CENIA
EU-ecolabel for tourist accommodation
EU-SAVE
DestiNet Portal
GEDnet
Global Ecolabeling Network
INTEND
SEMC
SEVEN
Sustainable Tourism
WRAP

Podpora:
Ing. Bohumil Černík (cernik.bohumil@centrum.cz)
prof. Doc. Marie Jurová (jurova@fbm.vutbr.cz)
ing. Marie Tichá (marie.ticha@newspace.cz)
Petr Saifríd (petr.saifrid@cenia.cz)
RNDr. Zdeněk Suchánek (Zdenek.Suchanek@gmail.com)
Ing. Marie Šebestová (MSebestova@ezu.cz)