Více času na podstatné

Fair Trade:

Fairtrade je způsob výroby, dovozu a prodeje výrobků a komodit z ekonomicky málo rozvinutých zemí, který respektuje základní konvence Mezinárodní organizace práce (ILO), prosazuje zásady trvalé udržitelnosti a spravedlivě dělí zisk mezi zaměstnance, výrobce, dovozce a prodejce.

Přínosy:
a) garance bezpečných a přiměřených pracovních podmínek a spravedlivé mzdy v málo rozvinutých zemích,
b) odstranění dětské a nucené práce,
c) garance spotřebitelům, že při pěstování a výrobě není devastována příroda,
d) nejjednodušší pomoc málo rozvinutým zemím.

Příklady:
FLO

Office Depot
Přidat další

Postup:
FLO-standards
IFAT-standards

Informace:
EFTA
FLO
GEPA3 Fair Handelhaus
Oeko-Fairen Handel(n)
Společnost pro FT
The Fair Trade Foundation

Podpora:
Jarmila Bílá (jarmila.bila@seznam.cz)
Jiří Silný (ekumakad@volny.cz)
Irena Skácelová (irena.skacelova@arpok.cz)
Šárka Špačková (sarka@fairtrade.cz)