Více času na podstatné

Environmentálně šetrné veřejné zakázky (GPP):

Postup, kdy státní a veřejné instituce při svém nakupování upřednostňují výrobky a služby šetrné k životnímu prostředí.

Přínosy:
a) podpora prodeje výrobků a poskytování služeb šetrných k životnímu prostředí (objem veřejných zakázek v EU v roce 2002 představoval 1450 mld. EUR),
b) stimulace výrobců a poskytovatelů služeb.

Příklady:
ČR

Postup:
CENIA

EU-GPP
The Green Office Guide
UNEP and UNESCO Training Kit

Informace:
Buy Smart
ICLEI
IGPN
Síť ekologických poraden
SPOTREBITEL.CZ

Podpora:
Doc. Ing. Miroslav Hájek (miroslav_hajek@env.cz)
Mgr. Kamila Danihelková