Více času na podstatné

CHLP ZPRAVODAJSTVÍ:

08.12.2009 12:28

Výzva ECHA k předložení dostupných údajů, aby nedocházelo k zbytečným zkouškám na zvířatech

ECHA ve své zprávě vyzývá všechny, kteří vlastní relevantní toxikologické a ekotoxikologické informace k látce: “Polysulfo {5-hydroxy-1-naphthalen-2-yl-[4-[4-(2-sulfatoethyl-sulfonyl)-phenyl]diazenyl]-1H-pyrazole-3-carboxylic acid}, alkali metal salt”,aby je k 24.12.2009 předložili v rámci...
08.12.2009 12:28

Odstávka REACH-IT

ECHA v souvislosti s přicházejícími svátky plánuje odstávku serveru REACH-IT. Tato odstávka bude souviset s aktualizací současného systému tak, aby lépe vyhovoval současným požadavkům, co se stability a nových funkcí týče. Tato aktualizace bude pro ECHA také znamenat migraci současně uložených dat...
13.11.2009 07:41

Nová sekce na stránkách ECHA

ECHA na svých stránkách vytvořila novou sekci, která se bude zabývat tzv. "OMEZENÍM". Omezení látek, dle nařízení REACH (Hlava VIII) má zajistit, aby výroba a používání látek představující nepřijatelné riziko pro životní prostředí nebo lidské zdraví, bylo co nejvíce omezeno. Látky, které budou...
13.11.2009 07:41

Odvolání proti rozhodnutí ECHA

Na stránkách ECHA bylo zveřejněno první odvolání proti rozhodnutí ECHA, o neudělení registrace. Odvolací senát rozhodl ve prospěch žadatele a ten od ECHA obdržel k dané látce odpovídající registrační číslo, a tak se jeho látka stala registrovanou. Dále Odvolací senát rozhodl, že ECHA je povinna...
13.11.2009 07:39

CSA v kostce

  Na stránkách ECHA byl zveřejněn stručný dokument k posuzování chemické bezpečnosti (CSA). Tento materiál v tzv. kostce přináší základní informace o celém procesu hodnocení a dále uvádí, jak by měla vypadat komunikace v dodavatelském řetězci při výměně vzájemných informací. Posouzení...

Partner rubriky:

Proč si pořídit naší Věrnostní kartu?

  • pravidelné novinky emailem
  • informace z jednání parlamentu a vlády
  • přehled legislativních novinek
  • podklady pro připomínkové řízení
  • přehled účinnosti nových předpisů
  • aktuální stav vývoje nového předpisu
  • legislativu EU (věstník, konzultace...)
  • další podrobnosti ZDE

Rychlá navigace:

  

REACH příčiny a důsledky
ADR - obecně
ADR - značky
ADR - písemné pokyny
GHS - nová chemická legislativa
GHS - nové symboly
NECHELA
NECHELA příručka
Zásady pro poskytování první pomoci při expozici chemickým látkám
Seznam laboratoří s platným Osvědčením o správné činnosti laboratoře vydaným ASLAB
Systém Chemické látky a přípravky (CHLaP)
REACH - helpdesk
CLP - helpdesk
CLP - pokyny v CZE